Rijnstate en HAN leggen nieuwe samenwerking vast in overeenkomst

Rijnstate en HAN University of Applied Sciences (HAN) gaan de komende jaren intensiever samenwerken. De 2 partijen hebben op 9 januari 2023 een overeenkomst ondertekend, waarin afspraken staan over structurele samenwerking op het gebied van opleiden en onderzoek.

De dagvoorzitters stellen vragen aan het bestuur van de HAN en Rijnstate over de samenwerking.

Met deze overeenkomst spelen de partijen in op de grote uitdagingen in de zorgsector. Er is veel uitstroom onder zorgprofessionals, en tegelijkertijd neemt door vergrijzing de vraag naar zorg in de komende jaren juist toe. Om die ontwikkelingen goed op te vangen, gaan Rijnstate en de HAN het opleiden van zorgprofessionals meer verweven met de dagelijkse praktijk in het ziekenhuis. En gaan ze samen meer werk maken van zorginnovatie. 

Bestuurders van de HAN en Rijnstate tekenen de samenwerkingsovereenkomst
Bestuurders van de HAN en Rijnstate tekenen de samenwerkingsovereenkomst

Vernieuwende stageplaatsen

In de samenwerkingsovereenkomst staat dat Rijnstate en de HAN het theoretisch onderwijs en het praktijkonderwijs meer gaan samenbrengen. Ook willen de partijen gezamenlijk praktijkgericht onderzoek uitvoeren, en dit zo organiseren dat de onderzoeksresultaten direct gebruikt kunnen worden in de dagelijkse gezondheidszorg.

In de overeenkomst staat ook dat Rijnstate en de HAN meer stageplekken en mogelijkheden voor zij-instromers willen creëren. Leren, onderzoeken en innoveren worden meer deel van het dagelijks werk. Dat maakt de overgang van student naar professional kleiner, en biedt meer ruimte aan vernieuwing op de werkvloer.

Toekomstbestendig

“De samenwerking is het mooie resultaat van overleg tussen de HAN en ons ziekenhuis. We kunnen elkaar versterken. Dat moet ook, want de personele uitdagingen zijn groot. Door deze samenwerking verwacht ik dat we deze uitdaging beter aan kunnen. We kijken echt uit naar de eerste resultaten,” zegt Rijnstate-bestuurder Hans Schoo, die de overeenkomst ondertekende namens het ziekenhuis. Schoo benadrukt dat de VSR van Rijnstate, de Verpleegkundige Staf Raad, een prominente rol heeft gespeeld bij de invulling van de samenwerking.

Namens de HAN tekende Christine de Vries, directeur van de Academie Gezondheid en Vitaliteit. De Vries: “Met deze vergaande samenwerking integreren we onderwijs, praktijk en onderzoek binnen de HAN en Rijnstate. We versterken elkaar in synergie: samen bereiken we meer dan los van elkaar. 

De HAN en Rijnstate versterken elkaar. Samen zien we de toekomst met vertrouwen tegemoet.

De zorg van morgen begint vandaag

Rijnstate en de HAN werken al langer samen op het gebied van opleiden en onderzoek. Met deze nieuwe stap willen de partijen hun samenwerking uitbreiden en versterken, om zo professionals op te leiden die klaar zijn voor de toekomst. De zorg van morgen begint immers vandaag.

De mensen achter de organisatie van de samenwerkingsovereenkomst tussen de HAN en Rijnstate
De mensen achter de organisatie van de samenwerkingsovereenkomst tussen de HAN en Rijnstate