Lector Neurorevalidatie - Eigen Regie en Participatie Bert de Swart is met pensioen

Bert de Swart is met pensioen. In april 2007 is hij aangesteld om het HAN Lectoraat Neurorevalidatie - Eigen Regie en Participatie op te zetten en dat heeft hij met verve gedaan. Hij heeft behalve het onderwerp neurorevalidatie ook het interprofessioneel werken en het belang van de samenwerking tussen onderwijs, praktijk en onderzoek stevig op de kaart gezet.

Neurorevalidatie Bert de Swart

“Doordat neurorevalidatie per definitie complex is, was ik altijd al gewend interprofessioneel samen te werken. Ik weet niet beter dan op die manier te werken en die werkwijze heb ik verder ontwikkeld en uitgedragen binnen de HAN,” vertelt Bert. Toen het Lectoraat Neurorevalidatie - Eigen Regie en Participatie er goed en wel stond, was ook de master Neurorevalidatie en Innovatie een feit omdat er ook onderwijs in interprofessioneel leren en werken in de neurorevalidatie nodig was; ook voor reeds afgestudeerde zorgprofessionals. "Daarna hebben we de, voor alle hbo-disciplines toegankelijke, minor Neurorevalidatie ontwikkeld. Zowel de master als de minor zijn goed bezocht en hebben grote impact," blikt Bert terug.

Kruisbestuiving

Bert vindt het belangrijk om vanuit zijn functie als universitair hoofddocent bij de afdeling Revalidatie van het Radboudumc en lector bij de HAN feeling te houden met de praktijk. Daarom bleef hij als spraak-/taalpathaloog bij het Radboudumc altijd een paar uur per week consulten en spreekuren doen. “Als je zowel met onderwijs, onderzoek als met de praktijk bezig kunt zijn, ontstaan waardevolle kruisbestuivingen en wordt duidelijk hoe je de toekomstige professional klaar moet stomen.”

Centre of Expertise Sneller Herstel

Ook voor docenten en onderzoekers was het een uitdaging om over de grenzen van hun vakgebied heen te kijken en met anderen samen te werken. Hij legt uit: “Om gelijkwaardig te kunnen samenwerken met andere disciplines en expert te kunnen zijn tussen de andere experts is het belangrijk dat HAN-docenten ruimte krijgen zich te ontwikkelen.” Het is dan ook geen verrassing dat Bert de initiator is van het Centre of Expertise Sneller Herstel waarin er over de lectoraten en academies heen wordt samengewerkt aan generieke vragen op het gebied van revalidatiezorg, welzijn en participatie. Op dit moment zijn we bezig met de doorontwikkeling van het CoE onder leiding van Hans Kerstens. “Negen docent-onderzoekers van de HAN (innovatoren) zijn een dag in de week actief bij externe partners. Dit leidt tot mooie innovaties in de praktijk én het onderwijs” 

Bert de Swart

Netwerk

Bert heeft de afgelopen jaren natuurlijk met veel partners en instellingen in met name de regio's Gelderland, Brabant en Noord-Limburg lijntjes gelegd en samengewerkt. Hij deed grote en kleine projecten, vroeg subsidies aan en begeleidde tal van promotieonderzoeken van HAN-docenten binnen vooral de Aacademie Paramedische Studies. Mede dankzij Bert zijn de banden tussen de HAN en het Radboudumc verstevigd. Op 3 maart neemt hij ook daar afscheid, maar gelukkig is alles overgedragen en geborgd en kan de HAN van de opgebouwde netwerken binnen en buiten de regio blijven profiteren. 

Afronden

“Er ligt een mooie basis om op door te bouwen. Het is tijd dat de jongere garde zich nu kan profileren en aan het stuur kan zitten. Ik heb nu eenmaal de pensioengerechtigde leeftijd bereikt en dan moet je ook durven afronden en overdragen waar je mee bezig bent. Associate lector Neurorevalidatie Ton Satink neemt de taken van het lectoraat over. Lianne Remijn de coördinatie van de Master Neurorevalidatie en Innovatie en Hans Kerstens is de nieuwe projectleider van het CoE Sneller Herstel. Ik heb er alle vertrouwen in dat zij en alle andere collega's die taken en activiteiten overnemen dat met succes zullen doen.”

Afscheid

Bert tijdens zijn afscheid