2 nieuwe leden Raad van Toezicht

Met ingang van 1 januari 2023 zijn dr. Gülden Yilmaz en drs. Leon van de Zande benoemd als leden van de Raad van Toezicht van de HAN. We heten Gülden en Leon van harte welkom!

322676 vlaggen, Arnhem, branding, signing, vlaggenmast, banieren, trio zwart rood wit

Gülden Yilmaz gaat zich vooral richten op de onderzoeksportefeuille. Ze brengt veel kennis en ervaring mee op het gebied van (management van) innovaties en kennisvalorisatie.
Leon van de Zande gaat zich in zijn rol als toezichthouder vooral richten op onze onderwijsportefeuille. Hij heeft zich de afgelopen 25 jaar ruim bewezen in het hoger onderwijs.

Over Gülden Yilmaz

Gülden werkt sinds een aantal jaar als programmadirecteur ‘Healthy and Safe Food Systems’ bij Wageningen University & Research (WUR). Na haar studie Food Engineering aan de Istanbul Technical University is Gülden gepromoveerd in de polymeertechnologie aan de Universiteit Utrecht. Ze heeft ruim 20 jaar ervaring met diverse managementfuncties voor onderzoek en innovatie bij onder meer de WUR.

Over Leon van de Zande

Na als neerlandicus te zijn afgestudeerd, vervulde Leon al snel diverse beleids- en hoger managementfuncties bij de Universiteit Utrecht, waaronder die van algemeen directeur van de universiteit. Sinds kort is hij als adviseur Strategie & Governance verbonden aan de Universiteit van Amsterdam. Leon heeft veel ervaring met strategieontwikkeling en -implementatie, en met verandermanagement in onderwijs, onderzoek en organisatie.

De benoeming van zowel Gülden als Leon als lid van de Raad van Toezicht van de HAN loopt van 1 januari 2023 tot en met 31 december 2026. Zij zijn de opvolgers van Tini Hooymans en Huub Dekkers.

Gülden en Leon zijn een stevige aanvulling op onze Raad van Toezicht. Beiden zijn gedreven, doelgericht, analytisch en betrokken verbinders van mensen en activiteiten. Vanuit hun rol in de raad dragen zij bij aan het behalen van de doelstellingen uit het Koersbeeld van de HAN. We kijken uit naar de samenwerking!

Over de Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht van de HAN bestaat uit 7 leden. Ze houdt toezicht op de uitvoering van werkzaamheden en de uitoefening van bevoegdheden door het College van Bestuur. Ook is de raad werkgever van het bestuur en staat ze het bestuur met raad terzijde.