Start vernieuwde HAN-opleiding Operatieassistent of Anesthesiemedewerker

Op 7 november is de eerste groep studenten gestart aan de vernieuwde opleiding tot Anesthesiemedewerker of Operatieassistent. Deze opleiding is in het verleden al eerder aangeboden bij de HAN, maar is dit jaar in een nieuw jasje gestoken. Vandaar CZO 2.0!

0ca7d2a8-0cfc-11ee-aec6-02565807075b Groepsfoto CZO opleiding tot operatieassistent en anesthesiemedewerker studenten start november 2022

EPA's en CZO Flex Level

Het onderwijsprogramma is modulair vormgegeven en het werken met Entrustable Professional Activities (EPA's) wordt in de praktijk ondersteund. Daarnaast voldoet het programma aan de eisen die het College Zorg Opleidingen (CZO) stelt en biedt het theorie en praktijkopdrachten die de hbo-competenties omvatten. Hiermee voldoet het onderwijsprogramma  aan de Dublindescriptoren waarmee deze opleiding het predicaat NLQF-6 waardig is.

"Met de keuzes die wij als team gemaakt hebben, is een onderwijsprogramma ontstaan dat geheel in de lijn ligt met CZO Flex Level. CZO Flex level focust op het implementeren van flexibel opleiden op de werkplek."

Het onderwijsprogramma

Het onderwijsprogramma is een praktijkgerichte beroepsopleiding waarbij de brede kennisontwikkeling gestimuleerd wordt. "Dat doen we zowel door kennisstof aan te bieden die samenhangt met de EPA's, alsook door lessen en opdrachten te geven waarbij een student leert om zich te ontwikkelen als persoon en zich te ontplooien tot een professional. Zo leiden wij studenten op die zich staande kunnen houden in een snel ontwikkelende beroepspraktijk!"

"Ook willen wij de studenten leren hoe ze bewust om kunnen gaan met kennis, principes, protocollen en theorieën. Daarnaast besteden we aandacht aan het ontwikkelen van zelfkennis over het eigen handelen, maar ook aan het handelen en redeneren van anderen. Onze studenten maken gebruik van de infrastructuur van de HAN en krijgen lessen van zowel opleiding gebonden vakdocenten als docenten Verpleegkunde en Medische Hulpverlening."

Docenten, studenten en begeleiders bij de start in november

Startmomenten

De opleiding start 2 keer per jaar: in november en februari. Kijk voor meer informatie op Opleiding tot Operatieassistent of Anesthesiemedewerker.