Gratis online AI-cursus voor onderwijsprofessionals

Werk jij in het primair of voorgezet onderwijs? Profiteer dan van de gratis onlinecursus over Artificial Intelligence (AI). In slechts 2 uur tijd krijg je de basisbegrippen op inspirerende wijze uitgelegd en toegelicht.

null

Deze week lanceert de Nederlandse AI Coalitie De Nederlandse AI Coalitie (NL AIC) in samenwerking met experts zoals associate lector Leren met ict, Pierre Gorissen een bewustwordingscursus over de toepassing van AI in het primair en voortgezet onderwijs. Al ben je natuurlijk als docent in het mbo of hbo ook van harte welkom.

Boeiende verhalen

Het doel is bewustwording creëren bij professionals die werkzaam zijn binnen het onderwijs. Leerkrachten, docenten en bestuurders laten met interessante tracks en boeiende verhalen uit het onderwijs hun werkveld zien. De cursus is in eigen tijd en tempo te volgen. 

Gratis AI-cursus voor onderwijsprofessionals. Educatie. iXperium

Leraren ondersteunen

Veranderende kwaliteitseisen, toenemende regeldruk en het lerarentekort. Het beroep van de leraar verandert en staat steeds meer onder druk. AI biedt kansen om leraren te ondersteunen in hun vak. Bijvoorbeeld ter ondersteuning in het geven van feedback, leren op maat, overgangsbeslissingen en andere belangrijke onderwijsdilemma's. Naast mogelijkheden brengt de toepassing van AI in het onderwijs óók uitdagingen met zich mee. Denk aan privacy en andere ethische dillema's.

Certificaat

Je leert onder meer in de cursus hoe je slimme softwareprogramma’s kunt benutten in het onderwijs, zoals Taalzee, Rekentuin en Learnbeat. Cursisten kunnen bij de start van de cursus zelf kiezen of zij de cursusvariant voor het voortgezet onderwijs of het primair onderwijs volgen. Aan het eind van de cursus krijgt de cursist een certificaat.

De maand van AI in het onderwijs

Juni 2022 is de maand van AI in het onderwijs. Gedurende de AI-maand vinden er verschillende (online) activiteiten plaats, verzorgd door verschillende organisaties en onderwijsinstellingen. Binnen de HAN besteden we in juni ook éxtra aandacht aan dit onderwerp

Met speciale aandacht voor de korte online AI-awareness cursus voor po en vo op 9 juni.