Meer studenten kiezen voor de HAN

Er meldden zich dit jaar meer studenten aan bij de HAN dan vorig jaar op een vergelijkbaar moment. Het totaal aantal aanmeldingen groeit met 1.7%. Landelijk is het aantal aanmeldingen voor een studie aan een hbo in 2022 iets lager dan vorig jaar. Dat blijkt uit cijfers die de Vereniging Hogescholen publiceerde.

30287 Groep studenten in gesprek lachend

Aanmeldingen studiejaar 2022-2023

Op 9 mei 2022 hebben zich in Studielink 9.983 mensen aangemeld voor een voltijd bacheloropleiding aan de HAN voor het komende studiejaar. Dit zijn er 343 (3,6%) meer dan vorig jaar op een vergelijkbaar moment. Landelijk is het aantal aanmeldingen voor voltijdopleidingen bijna gelijk aan vorig jaar.

Er werd gevreesd dat veel jongeren voor een tussenjaar zouden kiezen, om te vermijden dat ze nog een heel collegejaar geld moeten lenen. Die vrees lijkt nu ongegrond. Vergeleken met vorig jaar zien we de grootste stijgingen binnen de sectoren Gedrag en Maatschappij, Techniek en Economie. Vooral binnen Gedrag en Maatschappij is de stijging bij de HAN groter dan landelijk.

  Aantal in 2022 Aantal in 2021 Verschil 2022-2021
Totaal HAN 9.983 9.640 343
Economie 2.338 2.221 117
Gedrag en maatschappij 1.885 1.689 196
Gezondheidszorg 1.926 2.055 -129
Onderwijs 1.130 1.091 39
Recht 452 459 -7
Techniek 2.252 2.126 126

Top 10

De top 10 van voltijd bacheloropleidingen met de meeste aanmeldingen ziet er zo uit: 

  1. Social Work                                                                                                                            
  2. Verpleegkundige                                                                                                                     
  3. Biologie en Medisch Laboratoriumonderzoek     
  4. HBO-rechten                                                                                                                          
  5. Leraar basisonderwijs                                                                                     
  6. Sportkunde                                                                                                                            
  7. Pedagogiek                                                                                                                            
  8. Communicatie                                                                                                           
  9. HBO-ICT                                                                                                                                      
  10. Ondernemerschap & Retailmanagement                  

Deeltijdopleidingen

Ook het aantal aanmeldingen voor de deeltijd associate degree en bachelor ligt met 1.017 3,4% hoger dan vorig jaar op dit moment (984). Dit gaat tegen de landelijke trend in. Die laat juist een daling zien in de aanmeldingen voor een deeltijdopleiding of duale opleiding (-5,0%). De stijging bij de HAN ontstaat volledig door de groei bij de associate degrees. Ook landelijk is hier een stijging zichtbaar. De aanmeldingen voor bacheloropleidingen bij de HAN dalen. Landelijk is deze daling nog veel sterker. Goed om te weten: deeltijdstudenten melden zich vaak veel later in het jaar aan dan voltijdstudenten. 

Internationale studenten

Er zijn nu 1.090 aanmeldingen van buitenlandse studenten binnen. Daarvan zijn 500 afkomstig uit de Europese Unie en 590 erbuiten. Dat is hoger dan vorig jaar (789). Of deze studenten daadwerkelijk gaan komen, is niet zeker.

Slag om de arm

Voor alle cijfers geldt dat dit indicatieve cijfers van aanmeldingen zijn. In oktober 2022 kunnen we een goed beeld geven van de daadwerkelijke inschrijvingen.