HAN Educatie PRO: een leven lang ontwikkelen in het onderwijs

Ben je werkzaam in het basisonderwijs, voortgezet onderwijs of mbo en wil je je als docent blijven ontwikkelen? Wil je mee kunnen gaan met de veranderingen in het onderwijs? Met de trainingen en cursussen van HAN Educatie PRO vergroot je jouw kennis en vaardigheden om nog beter onderwijs te verzorgen.

33033 studenten luisteren naar docent

Leven lang ontwikkelen

HAN Educatie PRO heeft een ruim aanbod cursussen, trainingen, workshops, coaching en begeleide intervisie voor docenten, werkplekbegeleiders, onderzoeksbegeleiders en schoolopleiders uit het basisonderwijs, middelbaar onderwijs, mbo en hbo. Alles is gericht op het gezamenlijk opleiden en werken aan goed onderwijs! Naast het brede aanbod bieden we ook incompany trainingen (op maat). Je kunt je als docent een leven lang blijven ontwikkelen. Onder andere met de ‘cursus begeleiden en beoordelen van onderzoek in de school’ en het ‘leertraject voor schoolopleiders’. Of de masterclass 'lezen met de leescyclus'.

Leertraject voor schoolopleiders

De schoolopleider heeft een belangrijke, en speciale taak in het opleiden en begeleiden van toekomstige docenten en geeft zo het vak door! Komend studiejaar is het weer mogelijk om bij HAN Educatie Pro een leertraject te volgen voor startende schoolopleiders. Want om deze taak en de bijbehorende rollen goed uit te voeren zijn aanvullende kwaliteiten en vaardigheden nodig. In 8 bijeenkomsten, verspreid over het studiejaar, ga je aan de slag met de 3 pijlers Opleiden, Begeleiden en Beleid.

Begeleiden en beoordelen van onderzoek in de school

Ben je begeleider en/of beoordelaar van praktijkgericht onderzoek in de eindfase van de lerarenopleiding, dan is de cursus begeleiden en beoordelen van onderzoek in de school iets voor jou. In 5 bijeenkomsten wordt vanuit de theorie een kader gegeven voor professionele ontwikkeling. Daarbij is aandacht voor de ontwikkelingen in onderwijsonderzoek en in het bijzonder onderzoek in een Partnerschap Samen Opleiden. 

Ook bekijken we de verschillen tussen -en overeenkomsten van- de praktijk van verschillende scholen en opleidingen. We bespreken de onderzoeksleerlijn van HAN Academie Educatie, HAN-ALO (Opleiding Leraar Lichamelijke Opvoeding) en van de Radboud Docenten Academie (RDA) en hoe we deze kunnen vertalen naar het begeleiden van leraren in opleiding. Hierbij is aandacht voor het vergelijken van het beoordelen van prestaties van studenten. Wat kenmerkt een goed voorstel? En wat een goed plan, een goed onderzoek en een goed verslag? Na de cursus ben je startbekwaamheid in de rol van begeleider en beoordelaar van onderzoek als onderdeel van de lerarenopleiding. 

Masterclass Lezen met de leescyclys

Werk jij als docent Nederlands in de onderbouw havo/vwo en/of in het (v)mbo? Wil jij je leerlingen aan het lezen krijgen? Wil je dat jouw leerlingen ervaren dat lezen plezierig en tegelijkertijd leerzaam is? Wil je tal van lesideeën opdoen en kennis maken met een hoeveelheid aan jeugdboeken? Dan is deze masterclass iets voor jou! Bekijk de inhoud en meld je aan.