HAN zet vol in op studentenwelzijn

Met het ondertekenen van het manifest Let's talk About Yes van Amnesty International, onderstreepte het College van Bestuur van de HAN nog maar eens hoeveel belang zij hecht aan het welzijn van studenten.

389340 Sportkunde kijken telefoon buiten 2022 papendal

De ondertekening op maandag 25 april vormde een mooie aanleiding om het Wiel van Studentenwelzijn te introduceren: een instrument dat helpt om het gesprek over studentenwelzijn aan te gaan. En om concrete afspraken te maken over welke verbeteringen er mogelijk zijn.

Veilige en inclusieve plek

"Studentenwelzijn is een zaak voor ons allemaal", stelt Bridget Kievits, lid van het College van Bestuur van de HAN. "Niet alleen van studenten, maar ook voor ons als bestuur, voor onze docenten en onze ondersteuners. Het onderwerp studentenwelzijn had al onze volle aandacht, maar heeft door de coronapandemie nog meer urgentie gekregen. Als bestuur vinden wij dat onze hogeschool een veilige en inclusieve plek moet zijn voor iedereen. En als je dat wilt, moet je daar ook werk van maken. Dat doen we uiteraard al zo goed mogelijk, maar we willen het nog beter doen. Onlangs legden we onze plannen voor de toekomst vast in ons Koersbeeld. Daarin is één van onze fundamenten het feit dat studenten gezien, gehoord en gekend worden. Dit welzijnswiel verstevigt dat fundament en dat is een goede zaak."

400900 Studenten voor het studentenwelzijnswiel
Studentenwelzijnswiel

7 thema's

Het studentenwelzijnswiel is ontwikkeld in overleg met studenten, medewerkers en experts. Het laat zien op welke thema’s de HAN het welzijn van haar studenten positief wil beïnvloeden. Dat gebeurt vanuit de overtuiging dat studenten die goed in hun vel zitten beter in staat zijn om zich professioneel en persoonlijk te ontwikkelen. Die 7 thema's zijn: gezonde leefstijl, flexibel onderwijs, betekenisvolle (leer)ervaringen, inclusieve en veilige hogeschool, zelfregie en veerkracht, ondersteuning op maat en binding. 

Hoe verder?

Opleidingen en afdelingen die binnen de HAN het onderwijs ondersteunen gaan aan de slag om de thema’s uit het wiel te vertalen naar de eigen situatie. Samen met studenten bepalen zij wat goed gaat en wat aandacht verdient. En ze vertalen dit in concrete plannen.

Meer weten over de campagne van Amnesty? Lees dan alles over Let's talk about Yes