Slimme mensen op slimme werkplekken

Jij, je werk en je werkplek veranderen. Zo moest in de COVID-pandemie ineens massaal online les worden gegeven. En wat te denken van het werk voor mijnwerkers, toen de mijnen in de vorige eeuw in Nederland werden gesloten?

groep mensen achter laptop informeel
  • Slim
  • Schoon
  • Sociaal

Een belangrijk vraag is wat die veranderingen in de toekomst zijn, en of jij, je werk en werkplek na die verandering nog goed samen gaan? Bestaat de ‘fit’ tussen die 3 nog? Jos Sanders gaat op HAN Unexpected in op dit thema.

Jos: “Samen met mijn collega’s van het Lectoraat Human Capital Innovations van de HAN en De Baaningenieurs kijken we naar manieren om het werk van morgen in beeld te krijgen. De toekomst in! We laten zien hoe we veranderingen in werk in beeld kunnen brengen, wat het werk in de toekomst zou kunnen zijn en hoe je die informatie dan kunt gebruiken om zelf betere keuzes voor je ontwikkeling te maken. Ook laten we zien hoe je daarmee je onderwijs toekomstenbestendiger zou kunnen maken.”

Het is belangrijk om geen angst voor het onverwachte of dat wat onzeker is te hebben. Je kunt je er goed op voorbereiden, aldus Jos. “Met het oog op die toekomst laten we zien hoe je slimme(re) mensen maakt en hoe zij dan kunnen bijdragen aan slimme(re) werkplekken in een slimme(re) regio. Uiteindelijk plukken we daar allemaal de vruchten van.” 

Skills Paspoort

In het middagprogramma van HAN Unexpected zien we Jos opnieuw terug. “Doordat de wereld zo snel verandert, is het belangrijk dat mensen zich een leven lang blijven ontwikkelen. En vooral ook dat ze zich er bewust van zijn dat ze dat ook al doen. Daarvoor zijn er veel mogelijkheden. Eén ervan is het Digitale Skills Paspoort. Dit is ontwikkeld voor vakmensen, die op deze manier kunnen zien en laten zien welke vaardigheden ze nú hebben, ook al hebben ze er wellicht geen diploma voor. Dat inzicht – in je eigen kunnen en vaardigheden en je eigen ontwikkeling – is een mooi startpunt om je een leven lang te blijven ontwikkelen. En het mooie: het geeft je de regie in eigen handen om door te pakken. Dat wil ik mensen deze middag ook laten zien.”

237739 groep jonge mensen rond presentatie

Bezoek HAN Unexpected

Wil je meer weten en meepraten over een leven lang ontwikkelen, over het stimuleren van de eigen regie op het leren en werken voor de arbeidsmarkt van de toekomst? De arbeidsmarkt die dan veel meer op skills dan op diploma’s is gebaseerd. Laat je op 25 maart dan door Jos en zijn collega’s verrassen en inspireren. Praat mee! En verras en inspireer hen net zo goed!

HAN Unexpected slim schoon sociaal

Op 25 maart opent de HAN haar deuren! Voor iedereen die graag mee denkt en werkt aan de 3 uitdagingen waar we als HAN -en als samenleving- voor staan: samen grenzen verleggen met digitale technologie, het verminderen van CO₂-uitstoot en het verkleinen van sociaaleconomische gezondheidsverschillen.

322520 Campagnebeeld Unexpected kennisfestival slim schoon sociaal. Alleen hiervoor te gebruiken.