Online begeleiden: de toekomst?

Online begeleiden: is er een groot verschil met de fysieke vorm? Het is een van de vragen die de schrijvers van het artikel ‘Virtueel begeleiden van ervaringsleren’ in het Tijdschrift voor Begeleidingskunde zich afvragen. HAN-opleider, trainer, adviseur Annette Perino schreef hieraan mee.

foto van opleider, trainer, adviseur Annette Perino, post-hbo sociaal, teamcoaching, docent master Begeleidingskunde Hogeschool Rotterdam

Samen met commissieleden Jetty de Groot en Fer van den Boomen van de Commissie Vakontwikkeling van beroepsvereniging LVSC (Beroepsvereniging voor professioneel begeleiders), schreef Annette Perino een artikel over hun ervaring met de ANSE Summer Online Special. Daarnaast gaat het over het virtuele begeleiden van ervaringsleren. 

Missen van fysieke contact en kleine signalen

Een duidelijke rode draad van het artikel: het grote verschil tussen fysieke aanwezigheid en virtuele bezigheid. Zinnen als: ‘Er lijkt een kloof te liggen tussen wat we via het scherm kunnen laten zien en wat we normaal gesproken in fysieke aanwezigheid zouden doen’ en ‘We moeten het doen met een construct van de realiteit van de ander. Niet zo gek dus dat we online kleine signalen in de communicatie kunnen missen’, laten zien hoe de schrijvers worstelen met het gemis van fysiek contact.

Impressies en uitdagingen

Aan het ANSE (Association of national Organisations for Supervision and Coaching in Europe) Summer Online Special deden 120 deelnemers uit 19 Europese landen (inclusief Rusland) mee. De schrijvers delen hun ervaringen met deze conferentie, hun werk als persoonlijk begeleiders en docent het afgelopen jaar en blikken terug naar technische ontwikkelingen uit hun eigen leven. Met een voorzichtige verkenning van de toekomst van professioneel begeleiden, eindigen ze de bijdrage. Is het een uitdaging of een gemis? 'Als professionele begeleider ontdekken hoe je je medemens aan de andere kant van het scherm tot leren kunt bewegen, heeft in ieder geval iets fascinerends.'

Aangenaam verrast

Ook bij de HAN heeft Annette Perino inmiddels ervaring opgedaan met het online begeleiden. In meerdere les- en overlegruimten aan de Groenewoudseweg zit een beeldscherm met bewegende camera. “Het is voor mij nu dagelijkse realiteit dat een deel van de studenten in de fysieke ruimte zit, en een deel online via een MS Teams kanaal meedoet. En…,” gaat Annette verder. “Ik ben aangenaam verrast door de kwaliteit van de gesprekken en de nieuwe perspectieven, dankzij de meebewegende camera‘s in de leslokalen.” 

Lees het volledige artikel in het decembernummer van het Tijdschrift voor Begeleidingskunde. Bekijk hem nu online.  

Annette Perino werkt als opleider, trainer en adviseur bij de Post-hbo opleidingen van de Academie Mens en Maatschappij en bij de Master Begeleidingskunde van de Hogeschool Rotterdam.