HAN gecertificeerd voor examens Vastgoed

Met ingang van 1 december 2021 is de HAN gecertificeerd als examenbureau voor de opleidingen Vastgoed (Inspecteur/Adviseur). Hobéon SKO als certificerende instelling en Sertum, het Instituut Onderhoudskundigen Vastgoed hebben hierover na een audit in november positief besloten.

322946 Arnhem, Ruitenberglaan 26, zijaanzicht, Engineering

Dit betekent dat het HAN-certificaat van de opleiding Vastgoed (Inspecteur / Adviseur) vanaf 2022 aan de eisen van Hobéon SKO voldoet om certificatie aan te vragen. Bezitters van het certificaat krijgen hiermee toegang tot het Sertum-register Gecertificeerd Onderhoudskundig Inspecteur BOEI.

Als certificerende instelling ziet Hobéon SKO toe op de kwaliteit van de examenbureaus en hun examens. De certificering als examenbureau geldt voor een periode van 4 jaar en kan daarna worden verlengd.

Behoefte aan gekwalificeerde inspecteurs

In de markt is veel behoefte aan gekwalificeerde inspecteurs voor bestaande gebouwen en installaties. Diploma's, certificaten en registraties zijn onderling vaak niet goed vergelijkbaar. Om deze situatie te verbeteren is besloten tot een Nederland-breed systeem van opleiden, examineren, certificeren en registreren.

Hobéon SKO en Sertum hebben daarnaast in overleg met o.a. het Rijksvastgoedbedrijf de competentie-eisen voor vastgoedinspecteurs aangescherpt, die werken volgens het handboek RVB-BOEI. BOEI staat voor de 4 thema's waarop de methodiek betrekking heeft: Brandveiligheid, Onderhoud, Energiezuinigheid & duurzaamheid en Inzicht in het voldoen aan wet- en regelgeving.

Nieuwe cursus: Vastgoed Permanente Educatie-BOEI

De opleiding Vastgoed (Inspecteur / Adviseur) wordt al ruim 12 jaar verzorgd door Post-hbo & Cursussen van de Academie Built Environment en zijn voorlopers. De certificering van de examinering is het sluitstuk én de kroon op de opleiding.

Recent is de cursus Vastgoed Permanente Educatie-BOEI aan het cursusaanbod toegevoegd. Met deze cursus wordt de kennis geactualiseerd en kan de persoonlijke Sertum-certificatie worden verlengd.