En dan ben je leraar

Eva Vink is bij de HAN afgestudeerd als lerares Engels. In september is zij gestart als docent Engels op het Summa College. Ze deelt haar ervaringen als startende docent graag: "Ik vind het erg plezierig werken met de mbo-doelgroep en hoop dat meer toekomstige docenten ook op het mbo willen gaan werken."

361918 Eva Vink rode krullen en rood t-shirt in boulder hall

Eva Vink: "Ik kom zelf ook van het mbo. Voordat ik de lerarenopleiding Engels deed, heb ik eerst Mbo interieur adviseur afgerond. Voor mij was het echt een wens om ook bij een ROC te gaan werken, maar voor veel van mijn medestudenten lag dat echt anders. Ik wilde graag op het mbo lesgeven, omdat ik de interactie met deze doelgroep fijner vindt dan met middelbare scholieren. De studenten zijn volwassener en kunnen al meer verantwoordelijkheid dragen voor hun eigen leren. Daardoor is er veel meer ruimte voor persoonlijke benadering met de studenten en ben je minder bezig met het opvoeden en de regels. En dat past goed bij mij!"

Het juiste beroep voor mij

Al tijdens haar eerste stage, op het vmbo, wist Eva dat dit het juiste beroep was. Ze stond op een natuurlijke manier voor de klas en het ging allemaal erg makkelijk. Ze  vond de interactie met leerlingen erg leuk en het lesgeven ging goed. Ze haalde direct al voldoening uit de inspiratie die ze leerlingen kon bieden als docent en het lukte haar om hen te motiveren om aan de gang te gaan met de lesstof. "Had die studkeuzetest destijds toch gelijk, ha ha!" vertelt Eva, "Ik riep toen nog heel hard dat ik nooit in het onderwijs zou willen werken. Na het afronden van mijn mbo-opleiding ben ik gaan reizen. Voordat ik op reis ging dacht ik nog aan Social work of Product design als vervolgstudie, maar tijdens het reizen is mij duidelijk geworden dat ik toch wel docent zou willen worden."

Leraar en coach

Eva werkt op het Summa College niet alleen als docent, maar als coach van studenten. Eva: "Op de afdeling Business to business werken wij met een nieuw onderwijsconcept. Elke 10 weken hebben de studenten een project waar ze in groepjes van vier aan werken. Hier wordt door middel van scrum aan gewerkt. Elke week leveren de studenten de opdrachten op en werken ze toe naar een evenement. De eerste 10 weken hebben de eerstejaars studenten bijvoorbeeld een relatiedag georganiseerd. Voor deze dag hebben ze bedrijven, vrienden en familie uitgenodigd. Door dit concept werken we dus niet meer met echte standaardlessen. Ik sta samen met een andere docent voor een klas van 40 studenten en die coachen en begeleiden wij tijdens het hele project. kom je veel persoonlijker in contact met de studenten. Dit maakt de band die je met de studenten hebt hechter."

361918 Eva Vink rode krullen en rood t-shirt in boulder hall

Verschil tussen vo en mbo

"Naast het coachen geef ik ook nog aan alle eerste- en tweedejaars studenten Engels. Omdat de studenten al 4 jaar lang Engels hebben gehad, kunnen de meesten al een aardig woordje Engels. Hierdoor heb je veel meer vrijheid om andere thema's en onderwerpen te bespreken in de les in het Engels. Ik vind het bijvoorbeeld leuk om alledaagse onderwerpen te behandelen zoals fast-fashion of politiek. De studenten gaan dan in het Engels goed met elkaar in gesprek."

Nu is de studententijd echt voorbij!

"Ik vond mijn studententijd op de HAN erg fijn en gezellig. De docenten kennen je allemaal en willen graag helpen om jezelf goed te kunnen ontwikkelen op persoonlijk gebied en beroepsgericht. Wel denk ik dat in de lerarenopleiding nog te weinig aandacht besteed wordt aan het lesgeven op een mbo. Als je zelf net van de havo komt en je moet in je eerste studiejaar stage lopen op het mbo, dan kan dat best imposant zijn! Je bent dan zelf net 18 of 19 jaar en dan sta je voor een groep van 16 t/m 21 jarigen... Ik denk dat veel studenten ook een verkeerd beeld hebben van lesgeven op het mbo. Het mbo wordt vaak weggezet als ongemotiveerd. Dit is niet waar. Iedereen is wel eens minder gemotiveerd om aan de gang te gaan. Ik denk dat wanneer er meer aandacht aan besteed word, meer studenten les willen geven op het Mbo.

Ik ben blij dat we bij de lerarenopleidingen zo veel verschillende stages moeten lopen. Ik weet nu in ieder geval dat ik het erg plezierig werken vind met deze doelgroep en ik hoop dat meer toekomstige docenten ook op het Mbo willen gaan werken!"

Kennismaken?

Wil je meer weten over de lerarenopleiding Engels? Bezoek op 15 januari de online Open Dag van HAN Academie Educatie of maak kennis met de deeltijdopleiding of de eerstegraads masteropleiding op de Open Avond op 9 maart.