Elkaar leren kennen om samen een nieuwe toekomst te creëren

Hoe kun je in wijken gezamenlijk leren rondom maatschappelijke thema’s als duurzaamheid en kansengelijkheid? Door alle betrokkenen mee te nemen in het kennismaken! Dat is de conclusie van het onderzoeksteam dat aan de slag ging voor City Deal Kennis Maken in Arnhem.

72418 studenten vrouw en man met baard

De City Deal Kennis Maken in Arnhem heeft onder meer de ambitie om in de wijken een multi level learning community op te zetten rond maatschappelijke opgaven als duurzaamheid en kansengelijkheid. Dat gaat niet vanzelf: stakeholders spreken elkaars taal niet en partners worden moeizaam betrokken in de samenwerking. HAN Onderzoekers Wietske Kuijer en Saskia Weijzen kijken samen met artistiek onderzoeker Cassandra Onck (ArtEZ) naar hoe het beter kan. Hun conclusie: ‘Leer de ander kennen met de bereidheid om gezamenlijk een nieuwe toekomst te creëren.'

Bevindingen in de wijk

In dit interview op agendastad.nl vertellen de onderzoekers over hun bevindingen in de wijk. En over hoe het leerpotentieel van de betrokken stakeholders in de samenwerking rondom maatschappelijke vraagstukken in de wijken kan worden verhoogd. 

Meer lezen?

Lees de bijbehorende onderzoeksrapportage. Of lees de verzameling van de spoken teksten en poëzie geschreven tijdens het onderzoek

Responsief Beroepsonderwijs

Wietske Kuijer-Siebelink is HAN-lector Responsief Beroepsonderwijs. Saskia Weijzen is hoofddocent bij de Academie Mens en Maatschappij en als onderzoeker verbonden aan het Lectoraat Responsief Beroepsonderwijs. Cassandra Onck is artistiek onderzoeker en onderdeel van het ArtEZ lectoraat Art Education as Critical Tactics.