Op weg naar nóg breder praktijkgericht onderzoek met meer impact

Veel praktijkvragen vragen om een onderzoek vanuit meerdere perspectieven. Denk aan onderwerpen als armoede, dementie of eenzaamheid. Hiervoor is samenwerking tussen verschillende disciplines essentieel. Dit interprofessioneel praktijkgericht onderzoek is niet van vandaag of morgen geregeld.

236890 student in gesprek met wijkdocent en professional

Op 22 en 23 november vond (net als in mei en september) een 2-daagse plaats waar collega’s van de Academies Mens en Maatschappij, Academie Paramedische Studies en de Academie Gezondheid en Vitaliteit bij elkaar kwamen om verder te bouwen aan een gezamenlijke afstudeermodule. Deze module maakt het voor studenten mogelijk om interprofessioneel samen te werken en gezamenlijk onderzoek te doen.
Neem bijvoorbeeld een projectgroep van studenten Voeding en Diëtetiek die een afstudeeronderzoek doet naar hoe je mensen met een verstandelijke beperking kan helpen om gezonder te koken.  Van voeding weten deze studenten alles, maar niet van de doelgroep. Met studenten van Social Work erbij zou het probleem veel beter onderzocht kunnen worden en is de oplossing beter passend voor de doelgroep.

Labs en Werkplaatsen

Wijkdocent Suzan de Bruijn, werkt samen met collega wijkdocent Bea Jonker, in de Nijmeegse wijk Lindenholt en legt uit: “Dankzij de Labs en Werkplaatsen halen we vraagstukken direct uit de praktijk en daar zien we inderdaad dat vragen rondom zorg en welzijn tegenwoordig bijna allemaal op het snijvlak liggen van verschillende disciplines. Je redt het niet meer als je alleen naar je eigen professie kijkt dus is een andere werkwijze vereist. Daar gaat experimenteren en onderzoeken aan vooraf.”

Je redt het niet meer als je alleen naar je eigen professie kijkt dus is een andere werkwijze vereist.”

Eigen opleidingseisen en leeruitkomsten

In afstudeeronderzoeken werken studenten vaak alleen samen met studenten van hun eigen opleiding. Met de Magic Match afstudeermodule willen we het makkelijker maken voor studenten om een onderzoek te doen samen met studenten van andere opleidingen. Dit is alleen wel moeilijk om te organiseren.  Suzan legt uit: “Iedere opleiding heeft eigen opleidingseisen en leeruitkomsten. Natuurlijk gaat het wel overal over onderzoek, maar iedere opleiding heeft het op een eigen manier in het curriculum versleuteld. In de praktijk zie je dan dat studenten die samenwerken vanuit verschillende opleidingen of zelfs academies alsnog 2 verschillende afstudeerproducten maken. Of ze beginnen er helemaal niet aan.” Deze academieoverstijgende afstudeermodule moet zodanig flexibel zijn dat de vraag van de praktijk altijd centraal staat.

Allemaal eigen perspectief

Om aan te kunnen blijven sluiten op de behoefte in de praktijk en de gewenste werkwijze te realiseren, mogen onderwijskundige processen en manieren van toetsen de samenwerking niet in de weg staan. Dat vraagt om afstemming. “Dat kost tijd en die tijd nemen we met Magic Match. Vanuit genoemde academies bespreken we met de examencommissie, academiemanagers, academiedirecteuren, onderzoeks-docenten, praktijkbureaus, wijkdocenten, praktijkdocenten en studenten de verschillende perspectieven. Dit doen we onder begeleiding van procesbegeleiders. We zijn met Magic Match echt een community aan het bouwen.”

Olievlek verder verspreiden

Maar alleen met deze community zijn we er nog niet. De olievlek moet verder verspreid worden onder andere in en met de praktijk. Suzan: “Deze stap is nodig om verder te komen. We hopen dat we de mensen met wie we het doen in de praktijk ook mee kunnen nemen in deze werkwijze. Zodat zij ook zien hoe waardevol het is om verschillende disciplines te betrekken bij onderzoek.”
Aan het onderwijs zal het niet liggen want daar wordt in september gestart met deze Magic Match. “De opleidingseisen en leeruitkomsten zijn op elkaar afgestemd dus de weg is vrij om nóg breder aan te sluiten op vragen uit de praktijk.”

Meer weten?

Wil je meer weten over interprofessioneel samenwerken? Klop dan gerust aan bij een Labs of Werkplaats. Je bent welkom om mee te kijken en mee te doen.