Master Management & Innovatie Nederland is 27 Masters in Management en Innovatie in Maatschappelijke organisaties rijker!

355196 Foto van geslaagde Masterstudenten

Liefst 27 nieuwe masters in Management en Innovatie aan de HAN hebben aangetoond in staat te zijn om impact te realiseren in en tussen organisaties.

De Masters of Arts, zoals ze zichzelf nu mogen noemen, studeerden af in het bijzijn van familie, vrienden, medestudenten, alumni, collega’s en werkgevers. Gelukkig kon de ceremonie fysiek plaatsvinden, waar dat vorig jaar helaas niet het geval was. Stuk voor stuk hebben de masters gedurende de studie getoond in staat te zijn om impact te realiseren in en tussen organisaties. Ze zijn toegerust om persoonlijk leiderschap te tonen en belangen te wegen op een hoog professioneel niveau.

We kijken met plezier terug op de gezamenlijke leeravonturen. Of, zoals de afgestudeerden het zelf verwoordden: "De Masters in Management en Innovatie in Maatschappelijke organisaties (MMI) is geen opleiding van 2,5 jaar. Het is een verbintenis die je aangaat om continu te blijven leren, Het is een cultuur, een attitude, een basis die van MMI-generatie tot MMI-generatie wordt overgedragen".

We wensen de masters veel succes en vooral geluk in hun verdere carrière.

Mieke Lambregts
Opleidingscoördinator MMI

355197 Foto van geslaagde masterstudenten MMI