Beïnvloeding zelfregulatievaardigheden en studiesucces

Wat zegt het als een student een 7 haalt voor een toets? Het is een prima resultaat, maar de docent weet niet hoe de student tot deze prestatie is gekomen. Is de stof even snel doorgekeken of heeft de student weken zitten blokken?

259588 2 ALPO studenten kijken elkaar lachend aan

Hierdoor is het voor de docent lastig om te sturen op de ontwikkeling van zelfregulatie. En dat is broodnodig, want studenten hebben dagelijks veel impulsen te verwerken. Hoe kunnen zij de wereld (van bijvoorbeeld social media) buitensluiten als ze leren? Dat vraagt om extra zelfsturend vermogen dat ze niet vanzelf bezitten. Zelfregulatie ontwikkelen helpt, want dit zorgt voor betere prestaties.  

Beïnvloeding

HAN-onderzoeker Jeroen van der Linden maakt inzichtelijk dat de relatie tussen zelfregulatievaardigheden en studiesucces wordt beïnvloed door 2 aspecten: 

  • de mate waarin studenten in staat zijn bewuste keuzes te maken in zelfregulatie-strategieën 
  • het doel dat de studenten zichzelf hebben gesteld (performance goal/halen van de toets of mastery goal/professionele ontwikkeling). 

Studententypen

Met deze inzichten heeft Jeroen een typologie opgesteld van  'typen' studenten die docenten kan helpen om bewuste keuzes te maken bij het begeleiden van en sturen op zelfregulatie. Hierdoor zijn studenten beter in staat doelgericht en effectief te leren. 

Summatief toetsen

Jeroen van der Linden is docent onderwijskunde en onderzoeker in het hoger onderwijs bij de HAN. Hij onderzoekt hoe studenten vormgeven aan het leren voor toetsen met een summatieve functie: hoe weten studenten dat ze voldoende hebben geleerd en welke leerstrategieën zetten ze daarbij in? Jeroen zijn artikel is online te lezen. 

192156 Jeroen van der Linden