Ook binnen de muren van de HAN

De focus van de HAN ligt op 3 punten: Smart Region, Sustainable Energy & Environment en Health. Simpeler gezegd: slim, schoon en sociaal. Maar hoe slim, schoon en sociaal is het onderwijs binnen de HAN zelf eigenlijk? Met een nieuw project moet die bijzondere HAN-focus ook binnen de schoolmuren gaan leven.

235947 null
  • Slim
  • Schoon
  • Sociaal

Om dat voor elkaar te krijgen heeft de HAN een speciale projectgroep in het leven geroepen. Die moet Slim, Schoon en Sociaal integreren in het onderwijs voor studenten. Desiree ten Have is werkzaam bij het HAN Centrum Meervoudige Waardecreatie én onderdeel van deze projectgroep.

De zwaartepunten ademen

Wat is precies de bedoeling? Desiree: “Veel docenten en studenten blijken niet goed op de hoogte van wat de focuspunten inhouden terwijl die juist zo belangrijk zijn voor de HAN. Met dit project willen we de punten echt in het onderwijs van de HAN doorvoeren. Je kunt als HAN naar buiten toe namelijk wel inzetten op slim, schoon en sociaal, maar dan is het wel de bedoeling dat je die punten zelf ook ademt. De opleidingen, de communicatie, de samenwerking en bedrijfsvoering: idealiter is de HAN daarin straks allemaal slim, schoon en sociaal.”

Laden, verrijken en oormerken

Dat klinkt als een behoorlijke verandering. Moeten de opleidingen nu hun hele curriculum gaan omgooien? “Nee hoor. We willen als projectgroep in deze pilotfase vooral in gesprek met de opleidingen en aanhaken op mogelijkheden. Waar liggen hun interesses op het gebied van slim, schoon en sociaal? Wat voor aanknopingspunten zien we? Met inspiratiesessies, uitwisselingen en gesprekken met docenten proberen we een soort olievlekwerking op gang te brengen. Samen denken we na hoe we het onderwijs van de HAN kunnen laden, verrijken of oormerken met slim, schoon en sociaal. Het moet niet opdringerig overkomen, dan krijg je mensen niet mee.”

225843 Venndiagram Slim Schoon Sociaal

Je morele plicht als docent

Docenten en studenten van een opleiding moeten dus ook enthousiast zijn. Frank Gerritsen van de ALO is zo’n enthousiaste docent, die meedoet aan de pilot van het project. “Het is uit onszelf gekomen”, vertelt Frank. “We maken ons van nature druk over globale duurzaamheid. Kijk, wij leiden op tot leraar lichamelijke opvoeding. Als er over 40 jaar geen ijs meer ligt, kunnen wij dan nog wel schaatsen aanbieden? Met dat soort vragen wilden we ergens terecht. Ik vind het als docent mijn morele plicht daar iets mee te doen. Zo zijn we bij dit project uitgekomen. Samen hebben we gepraat over onze motieven en mogelijkheden duurzaamheid in ons onderwijs te integreren.”

Niet meer je hoofd wegdraaien

Daarin bleek een hoop mogelijk, vertelt een gepassioneerde Frank. “We organiseren veel buitenlandse reizen, bijvoorbeeld in het kader van een minor in het buitenland. Ook collega’s reizen veel voor congressen. Wij zeggen gewoon: binnen Europa gaan we niet meer vliegen. We zijn nu een zomerkamp voor volgend jaar naar Griekenland aan het organiseren. Daar gaan we dan met de trein heen, en al het eten is vegetarisch. Dat roept geen weerstand op: studenten zijn juist enorm enthousiast. We hebben al veel aanmeldingen. Ook kiezen we voor duurzame sportkleding, of voor een samenwerking met een bank die duurzaam onderneemt. Je kunt je hoofd niet meer wegdraaien. Er moet iets gebeuren. Met zo’n project als dit kún je ook daadwerkelijk wat doen als opleiding.”

Duurzaam ondernemen

Daar is Yassine Talbi, van de opleiding Ondernemerschap en Retail Management (ORM) het hartgrondig mee eens. Ook zijn opleiding doet mee aan de pilot. “Wij hebben onze visie voor de opleiding aangepast. Wij willen een student opleiden tot een ondernemer, of ondernemende manager, die ervaring heeft op allerlei verschillende gebieden binnen een onderneming. Duurzaamheid en technologie zijn tegenwoordig, ook voor ondernemingen, enorm belangrijke thema’s. Wij willen studenten daarop voorbereiden en ze meegeven dat je als ondernemer een belangrijke rol hebt in de samenleving. Het gaat binnen de circulaire economie niet meer om commerciële groei alleen, het gaat ook om sociale en ecologische waardes.”

Maatschappelijke verantwoordelijkheid

De focus bij ORM ligt, na gesprekken met het projectteam, op de fases waarin een onderneming zich bevindt. Een van die fases is groei. “Wij laten studenten nadenken hoe een bedrijf kan doorgroeien op het gebied van het milieu en duurzame inzetbaarheid. Ze maken kennis met SDG’s en krijgen interactieve opdrachten, soms in samenwerking met HAN Green Office. Het gaat allemaal over je maatschappelijke verantwoordelijkheid nakomen, en die later ook commercieel te volgen. We zijn nog bezig de verdiepingsslag in het tweede jaar in te vullen. Een inhoudelijke expert van het HAN Centrum voor Meervoudige Waardecreatie helpt ons daarbij. We leren ook van de studenten, die blijken meer bezig te zijn met duurzaamheid dan we dachten: ze zitten vol goede ideeën.”

335282 Nieuwsbericht menu docenten slim schoon sociaal onderwijs
Slim, schoon en sociaal in het onderwijs