Slim, schoon en sociaal onderwijsprogramma voor 1e-jaarsstudenten

Om bij te dragen aan maatschappelijke vraagstukken focust de HAN zich op Smart Region (SR), Sustainable Energy en Environment (SEE) en Health. Oftewel op Slim, Schoon en Sociaal onderwijs en onderzoek. Voor alle 1e-jaarsstudenten wordt een slim, schoon en sociaal onderwijsprogramma ontwikkeld om hen vanaf de eerste dag van deze focus te doordringen.

Venndiagram Slim Schoon Sociaal
  • Slim
  • Schoon
  • Sociaal

Het projectteam dat dit onderwijsprogramma op de kaart gaat zetten, bestaat uit Desiree ten Have (Smart Region), Karin van Haren (SEE) en Bouwine Carlier (Health). Karin licht toe: “De HAN heeft niet voor niets deze focus als ambitie. We zijn hier al heel goed in. Onderzoekers en docenten van bepaalde opleidingen en lectoraten zijn al langer bezig met thema’s als klimaatverandering, technologie en inclusiviteit. Nu gaan we een stap verder. We maken vanuit alle academies de koppeling met de focus die de HAN op deze thema’s heeft, zodat studenten het grotere verband zien. Dankzij deze bewustwording kan straks iedere toekomstige professional met deze thema’s aan de slag.”

Venndiagram Slim Schoon Sociaal

Oormerken, verrijken en laden

Karin vervolgt: “Het is geen níeuw onderwijsprogramma. We integreren slim, schoon en sociaal in het bestaande programma van de 1e-jaars. Dit kan door het laden of verrijken van het onderwijs met slimme, schone en sociale inhoud. Docenten kunnen aan de hand van leeruitkomsten, die we per sector gedefinieerd hebben, zelf invullen hoe ze studenten bewust maken van slim, schoon en sociaal. Ze zijn per slot van rekening zelf eigenaar van het onderwijs dat ze aanbieden. Onderwijs wat al slim, schoon en sociaal is, oormerken we als zodanig en kan als good practice dienen voor andere opleidingen.”

Goede voorbeelden

Als docenten hier behoefte aan hebben, krijgen ze ondersteuning van een onderwijskundige en een inhoudsdeskundige op het gebied van SEE, Smart Region en Health. “We willen gebruikmaken van good practices van opleidingen. Zo geven pioniers al workshops over Social Development Goals (SDG’s) en verzamelen docenten in alle academies goede voorbeelden. Wij bieden docenten een menukaart aan zodat ze kunnen putten uit activiteiten, vormen en inhoud die HAN-breed aanwezig zijn. Het staat ze natuurlijk vrij om bijvoorbeeld zelf iemand uit het werkveld uit te nodigen voor een gastcollege of om een nieuwe werkvorm te ontwikkelen.”

Inspirerende activiteit

Behalve de aanpak per academie werkt het projectteam ook aan overstijgende activiteiten om slim, schoon en sociaal bij studenten, docenten en onderzoekers tussen de oren te krijgen. Het team is samen met Green Office bezig een inspirerende activiteit voor alle 1e-jaars te ontwikkelen. Er liggen ook al plannen voor een spel met een competitief karakter om de connectie tussen de verschillende academies te maken.

3 pilot academies

Het projectteam zou graag nóg verder gaan. Karin: “Het zou mooi zijn als dit programma uiteindelijk door alle jaren heen loopt. Om dit te realiseren hebben we álle HAN medewerkers nodig.” In september 2021 starten eerst 3 pilots in academies uit 3 diverse domeinen met het slim, schoon en sociaal onderwijsprogramma. Ben jij geïnteresseerd om hieraan deel te nemen of heb je ideeën die je wilt delen? Neem dan contact op met het Projectteam.