HAN-studenten buigen zich over grote innovatievraagstukken

Hoe kunnen we als mens onderscheidend zijn als robots grotendeels ons werk overnemen? Wat is de impact van een veranderend klimaat? Het zijn voorbeelden van innovatievraagstukken waar HAN-studenten van Commerciële Economie - Innovation aan werken. Dat doen ze 5 dagen per week binnen en buiten de HAN, waarbij ze samen met het werkveld waardevolle oplossingen voor deze vraagstukken bedenken. Wat is er zo vernieuwend aan deze Innovation specialisatie van Commerciële Economie?

178483 business innovation studenten met sticky notes

Vernieuwende waarde creëren

Vernieuwingen zijn spannend: voor een organisatie en haar mensen, voor klanten en voor de stakeholders. En dat terwijl er meer gaat veranderen dan ooit. Zo zijn we steeds afhankelijker van digitale technologieën. We krijgen bijvoorbeeld op korte termijn digitale versies van onszelf. Ook leven we steeds langer. Wat voor gevolgen heeft dat voor de hoeveelheid (benodigde) brandstof en voedsel op aarde? Deze voorbeelden vragen om meer dan alleen vanuit technisch perspectief naar innovatie te kijken. We moeten ook professionals opleiden om vanuit economisch perspectief vernieuwende waarde te creëren. Waarde die inspeelt op de huidige en toekomstige behoeftes van de mens, zonder dat ze het milieu en de aarde verder uitputten. De HAN leidt al decennia commercieel economen op die waarde creëren met marketing en sales.

Duurzame en sociale innovatie

Tom Spanjaard, coördinator CE-Innovation: "Dit studiejaar zijn we gestart met Innovation: waarde creëren door en rondom vernieuwing. Hiermee spelen we in op de veranderingen in het werkveld. Zo nemen robots bijvoorbeeld grotendeels ons werk over; van zelfrijdende auto's en boekhoudprogramma's. Dus we kunnen als mens alleen nog maar onderscheidend zijn vanuit onze creativiteit en het vermogen om ons in een ander te verplaatsen. Daarom leiden we professionals op die over de grenzen van het commerciële domein heen kijken en die verantwoordelijkheid nemen om hun vak en het vakgebied vooruit te helpen. Hoe creëer je bijvoorbeeld een verdienmodel waarmee duurzame technologieën breed toegankelijk worden? En hoe vermarkt je een robot die het leven van een hulpbehoevende verbetert? De tools die we hebben in het economisch domein, leren we specifiek in te zetten voor het ontwikkelen, begeleiden en introduceren van vernieuwingen.

Specifieke aandacht is er voor het gebied van duurzame en sociale innovatie. Juist hier is de mens namelijk de grootste uitdaging. Zo waarschuwt de vereniging hogescholen dat het economisch domein sterk aan het veranderen is en er beroepen zullen verschijnen en verdwijnen. Met CE-Innovation richten we ons daarop, zodat we studenten afleveren die zich goed aan nieuwe omstandigheden kunnen aanpassen. Studenten die snel kunnen leren en bovenal veel creativiteit en samenwerkend vermogen bezitten."

Responsief onderwijs

De studie zelf is ook vernieuwend. Responsiviteit is hierbij een kernwoord. Onderwijskundige Jaromir Ekstijn: "We hebben, in samenwerking met het werkveld, onderwijs ontwikkeld dat tot in de vezels High Impact Learning (HILL) is. Met deze methodiek voelen studenten enerzijds de urgentie voor hetgeen ze moeten leren, anderzijds is er ook veel intrinsieke motivatie om zichzelf bepaalde kennis en skills eigen te maken. Om dat optimaal te faciliteren werken studenten 5 dagen per week in de Innovation Workspace aan echte opdrachten van echte opdrachtgevers onder begeleiding van coaches. Zo zijn we altijd up-to-date." Tom: "De uitdaging was om een systeem te creëren dat ruimte geeft aan innovatie bij de studenten. Hoe toets je betrouwbaar, zonder creativiteit en innovatief vermogen in te perken? Door zelf te innoveren is het gelukt hier antwoorden op te vinden."

331724 ce-innovation studenten in de workspace

Ontwikkeling van de innovatieve skills

Binnen de opleiding is er specifieke aandacht voor de ontwikkeling van innovatieve skills bij de studenten. Onder leiding van een zelf gekozen personal coach ontwikkelen studenten zich op bijvoorbeeld creativiteit, draagvlak creëren en doorzettingsvermogen. De skills die ze op deze manier ontwikkelen, kunnen ze direct nuttig en praktisch inzetten voor onze partners. Zo maken studenten vanaf dag één het verschil voor de regio van de HAN!