Inzet technologie en ict in zorg en welzijn

De HAN Docentprijs 2021 is gewonnen door Astrid Timman. Zij is onderscheiden voor de wijze waarop ze creatieve ideeën omzet in innovatief onderwijs. Haar focus ligt daarbij op inzet van ICT en technologie in zorg en welzijn.

236879 studenten met VR-bril op

Astrid Timman is docent Vaktherapie en ambassadeur van iXperium Health bij de HAN Academie Gezondheid en Vitaliteit. Zij ontwikkelt pilotprojecten voor opleidingen voor het ontdekken én het gebruiken van nieuwe zorgtechnologie en ICT. De projecten sluiten aan bij innovaties in de beroepspraktijk.

314371 Groep winnaars HAN Parade
Astrid, (zittend) op het podium van de HAN prijswinnaars 2021

Cruciale schakel in proces onderwijs, onderzoek en praktijk

De HAN prijzen zijn uitgereikt tijdens de feestelijke opening van het nieuwe studiejaar: HAN-ambassadeurs op het podium. De winnaars leggen verbindingen, bouwen bruggen, werken constructief aan oplossingen, tonen eigenaarschap en zijn innovatief.  

Over Astrid wordt in het juryrapport het volgende gezegd: ''Met gestructureerde plannen en daadkracht ontwikkelt zij pilotprojecten die ze doorontwikkelt tot bruikbare producten in praktijk en opleiding.''

''Astrid weet haar ideeën om te zetten tot te implementeren innovaties in het onderwijs. Ze weet studenten te motiveren om onderzoek te doen in de praktijk. Daarmee verrast en overtuigt ze professionals van de meerwaarde van de inzet van technologie en ict in zorg en welzijn. Ook kijkt zij ook over academiegrenzen heen.''

''Docenten en ontwikkelaars als Astrid hebben we nodig om onze opleidingen en de professionals in de praktijk aan te laten sluiten bij deze ontwikkelingen in de maatschappij. Daarbij zijn docenten als Astrid cruciale schakels in het totale proces.''

Inzet van Virtual Reality

In 2020 ontving Astrid een Comeniusbeurs waarmee zij het Virtual Reality (VR) karakter Max als innovatie in onderwijs in de praktijk kon gaan brengen. Max is een virtuele cliënt waarmee studenten hun contactvaardigheden en vormen van feedback kunnen oefenen.

Tijdens de lockdown zorgde Astrid ervoor dat de training van 400 studenten Fysiotherapie gewoon door kon gaan met behulp van de VR-cliënt Max. Een voorbeeld van de daadkracht waarmee zij zich -ook in lastige situaties- inzet voor verdere ontwikkeling en gebruik van zorgtechnologie.