NSE 2021: veel tevredenheid over HAN-docenten

De tevredenheid van HAN-studenten over hun opleiding is in overeenstemming met die van hbo-studenten in het algemeen, met een positief accent. Scores op de kwaliteit van docenten van de hogeschool zijn hoger dan de landelijke scores. Dat geldt ook voor de betrokkenheid die studenten ervaren en het contact met docenten.

studenten in de klas

Dit blijkt uit de vandaag gepubliceerde resultaten van de Nationale Studenten Enquête (NSE), editie 2021. Bekijk de factsheet over de tevredenheid van HAN-studenten.

Studenttevredenheid

De Nationale Studenten Enquête (NSE) wordt jaarlijks onder bijna alle studenten van universiteiten en hogescholen gehouden. In 2019 en 2020 is de enquête wegens omstandigheden niet afgenomen. Daardoor, en door een deels gewijzigde vraagstelling, kunnen we lange-termijnconclusies niet eenvoudig trekken. Een vergelijking met landelijke hbo-scores in 2021 is wél mogelijk.

Dit jaar zijn HAN-studenten ten opzichte van het landelijk gemiddelde vooral tevreden over:

  • betrokkenheid en inhoudelijke deskundigheid van docenten;
  • het opdoen van vaardigheden voor de beroepspraktijk;
  • het thuisgevoel bij de opleiding.

Dit leidt tot mooie scores op de thema’s ‘docenten’ (3,75), ‘studiebegeleiding’ (3,76) en ‘contact’ (3,81). Een lage score, lager dan landelijk gemiddeld, zien we op het terrein van de informatievoorziening vanuit de opleiding. Of dit te wijten is aan het corona-onderwijs, is nog niet te zeggen.

Als we tóch terugkijken naar cijfers uit 2018, valt op dat de HAN op het thema 'studiebegeleiding' in 2021 een sprong voorwaarts maakt. De inspanningen op dit onderwerp in de afgelopen jaren werpen hun vruchten af.

Onze docenten verdienen een groot compliment.

Reactie College van Bestuur

Rob Verhofstad, voorzitter van ons College van Bestuur: "Op de eerste plaats is het goed dat er na 2 jaar weer enquêteresultaten bekend zijn. Voor ons als bestuur waardevolle informatie die behulpzaam is bij het nog verder verbeteren van onze opleidingen. Een groot compliment verdienen onze docenten. De resultaten uit de enquête bevestigen het beeld van zeer betrokken en gemotiveerde docenten, die oog hebben voor het welzijn van de studenten. Alle reden om trots op te zijn.”

Respons

De respons was opnieuw uitstekend, ondanks het onderwijs op afstand. Ruim 42% van de HAN-studenten vulde de enquêtevragen in, een hoge score in de sector grote hogescholen. Landelijk deed bijna 40% van alle hbo-studenten mee aan de NSE 2021. Onder de deelnemers verlootte de organisatie diverse prijzen. 15 HAN-studenten wonnen zo'n prijs.

Resultaten per opleiding

De genoemde resultaten gelden voor onze hogeschool als geheel. Voor de afzonderlijke academies en opleidingen kunnen de scores afwijken van dit beeld. Heb je meegedaan aan de Nationale Studenten Enquête 2021? De resultaten zijn nu gepubliceerd in de Matchfinder op Studiekeuze123. Bekijk hoe jouw opleiding wordt beoordeeld.

Wat gebeurt er met de resultaten?

We bespreken de enquêteresultaten en gebruiken ze in de verbetering van onze opleidingen. De resultaten worden landelijk gebruikt op Studiekeuze123.nl, waar studiekiezers opleidingen met elkaar kunnen vergelijken. De studentenoordelen vormen ook de basis voor de jaarlijkse Keuzegids en de onderwijsspecial van het weekblad Elsevier.