Meerwaarde van Leefstijlmonitoring

Leefstijlmonitoring gebruikt een netwerk van sensoren op locaties in de woning van een persoon. Die sensoren registreren de bewegingsactiviteit in de ruimtes. Het patroon dat zo ontstaat geeft inzicht in veranderingen in de dagelijks leefwijze van de bewoner. Maar wat is de meerwaarde van die Leefstijlmonitoring?

31976 hartslag monitor

Cirkelen Rond Je Onderzoek

Leefstijlmonitoring kan helpen bij de wens om langer veilig thuis te blijven wonen. Het lectoraat Innovatie in de Care neemt, samen met ZZG zorggroep, Netwerk 100 en mantelzorgers van mensen met dementie, deel aan de pilot Cirkelen Rond Je Onderzoek (ZonMw). ''In de pilot werken we intensief samen aan de uitwerking van het onderzoeksvoorstel: de meerwaarde van Leefstijlmonitoring'', vertelt Betsie van Gaal, een van de projectleiders vanuit de HAN. 

Leefstijlmonitoring cliënten met dementie

Het onderzoek naar Leefstijlmonitoring bij mensen met dementie is een onderdeel van het ZonMw Actieplan eHealth, project Langdurige Zorg en Ondersteuning.


Sinds 2015 zet ZZG zorggroep Leefstijlmonitoring (LSM) in bij zelfstandig wonende cliënten met dementie. De eerste fase heeft laten zien dat mantelzorgers en zorgverleners de registratie van LSM aanvaardden. Wat startte als pilot is uitgegroeid tot een interventie die volgens ZZG zorggroep niet meer weg te denken is in de zorg voor mensen met dementie die thuis wonen.

Interventies voorkomen zorgcomplicaties

De professionals - casemanagers dementie en wijkverpleegkundigen - gaan na het signaleren van een afwijkende bewegingsactiviteit op zoek naar een verklaring. Registreert het systeem bijvoorbeeld dat een cliënt frequenter gebruik maakt van het toilet, dan is dat de aanleiding geweest tot controle van urine. Hierdoor kan een mogelijke urineweginfectie opgespoord en behandeld worden voordat gedragsverandering - zoals een delier of verwardheid - kan optreden.

Op basis van de LSM-registratiegegevens kunnen interventies worden ingezet die zorgcomplicaties helpen voorkomen. De geregistreerde sensorgegevens leveren dan ook nieuwe informatie op. Informatie die invloed heeft op de relatie tussen de spelers in de driehoek 'cliënt, mantelzorger en zorgverlener'.

Cirkelen Rond Je Onderzoek als pilot

Betsie van Gaal: "De pilot Cirkelen Rond Je Onderzoek heeft vanaf januari van dit jaar een looptijd van 9 maanden. Het wordt begeleid door de onderzoekers van het Lectoraat Methodologie van Praktijkgericht Onderzoek van de Hogeschool Utrecht. Als consortiumpartners werken we met elkaar aan diverse onderzoeksactiviteiten. Zo ‘bekijken’ we in 4 workshops onder meer het onderzoeksvoorstel dat we samen willen schrijven. Dat doen we vanuit 8 invalshoeken.'' 

  1. Wat is de praktijkkwestie waar je onderzoek zich op richt? 
  2. Wat is daarbij het kennisprobleem? 
  3. Binnen welke randvoorwaarden moet je onderzoek worden uitgevoerd? 
  4. Welke doelen beoog je met het onderzoek te bereiken? 
  5. Wat is de onderzoeksvraag? 
  6. Wat zijn de deelvragen? 
  7. Welke (deel)producten wil je opleveren? 
  8. Hoe ziet de aanpak er uit?

Betrokkenheid professionals, mantelzorgers en studenten

"De opbrengst van de eerste 2 - door de COVID-19 maatregelen - online workshops is veelbelovend”, vervolgt Betsie van Gaal. "Het gaat dan niet alleen om een rijke hoeveelheid inzichten. We merken ook dat elke deelnemer - van professional tot mantelzorger - enorm bij het onderwerp betrokken is. Dit laatste maakt dat we reikhalzend uitkijken naar het vervolg en ieder het gevoel heeft dat we het samen doen."

''Voor de uitwerking van de aanvullende onderzoeksactiviteiten hebben 3 studentgroepen - 2 voltijd en 1 deeltijd Verpleegkunde van de HAN - een onderzoeksopdracht gekregen. Zij werken daarmee niet alleen mee aan een mooi, praktijkgericht project, de studenten leveren ook extra achtergrondinformatie als concrete input voor ons definitieve onderzoeksvoorstel.''

Meer weten?

Neem voor meer informatie en vragen contact op met Betsie van Gaal, projectleider en senior onderzoeker van het lectoraat Innovatie in de Care: