"Samen verklein je sociaaleconomische gezondheidsverschillen"

Of je hoog of juist laag op de sociaaleconomische ladder staat maakt uit voor je gezondheid en levensverwachting. Dat kan en moet anders, luidt de boodschap tijdens het jaarlijkse HAN Health event. Hoe? Door zoveel mogelijk denk- en doekracht in te schakelen en sámen verschillen te verkleinen.

300559 Talkshowtafel met sprekers tijdens HAN Health event (Nico Hoeijmans)

"Het mag geen verrassing heten: als HAN maken we ons al langer sterk voor het verkleinen van sociaaleconomische gezondheidsverschillen", trapt Lisbeth Verharen (kartrekker HAN Health) het online event af. "Door corona is het thema actueler dan ooit. Daarom komen we tijdens dit Health event bijeen; vanuit de ambitie om die verschillen te verkleinen en - vooral - om meer mensen te enthousiasmeren aan te haken."

Iedereen kan bijdragen

Aan belangstelling geen gebrek. Nét iets minder dan 100 deelnemers checken deze middag in: docenten, onderzoekers, studenten en professionals, actief in verschillende sectoren. Bemoedigend, vindt Verharen. "Want het is niet alleen de taak van (toekomstige) zorgverleners en welzijnswerkers om iets aan gezondheidsverschillen te doen. Het gaat iedereen aan. Wat je vakgebied ook is, je kunt bijdragen aan oplossingen. Samen werken we aan gelijke kansen van een gezond leven voor iedereen."

Allesomvattende aanpak

In de kick-off van het event (30 min.) pleiten Verharen en Miranda Laurant (mede-kartrekker van HAN Health) voor een integrale, systemische en inclusieve aanpak. "Dat houdt in dat we over de sectoren heen samenwerken. Dat we van micro- tot macroniveau aan de schuifjes zitten en de mensen over wie het gaat actief betrekken. Denk aan laaggeletterden, praktisch geschoolde mensen en kwetsbare ouderen."

300557 Programmamanagers Lisbeth Verharen en Miranda Laurent op het Health event 2021 (Nico Hoeijmans)

Health-model biedt handvatten

Ook lichten ze samen een tip van de sluier van het Health-model dat in ontwikkeling is op. Dit model moet docenten, onderzoekers en (toekomstige) professionals handvatten bieden om aan de slag te gaan. Ter inspiratie stippen Verharen en Laurant een paar best practices aan, van geslaagde onderzoeken, slimme oplossingen en mooie initiatieven. Het werkt aanstekelijk: via de chat stromen minstens zoveel voorbeelden binnen.

Break-outsessies

Na een sportief intermezzo volgen 5 verschillende break-outsessies. Over gezond oud worden in de wijk, helder taalgebruik in de zorg, het doorbreken van armoede, sociale rechtvaardigheid en differentiatie in de klas, en de leefplekmeter als tool om inzicht te krijgen in de gezondheid van de leefomgeving (binnenkort meer hierover op HAN.nl).

Haakjes voor het onderwijs

De sessies bieden food for thought voor de afsluitende talkshow (45 min.), met als centrale vraag: hoe leidt de HAN professionals op die sociaaleconomische gezondheidsverschillen helpen te verkleinen? Haakjes genoeg, zo blijkt in gesprek met de workshopleiders en de civic entrepeneurs van HAN Health. Empathisch leren luisteren is zo'n 'les' (een tip van een tafelgast met ervaringskennis), net als interprofessioneel samenwerken, naar het grotere plaatje kijken, signalen leren oppikken of verschil durven maken en keuzes verantwoorden. Aan de civic entrepeneurs de taak om dit onder de aandacht te brengen bij elk van de academies.

Meer over het HAN Health event

Lees hier het bericht over de breakout-sessie De Leefplekmeter.

Lees hier het bericht over de breakout-sessie De Sociale Woonomgeving.

 

 

 

ZwaartepuntHealth

Mensen met een laag opleidingsniveau of inkomen leven korter en voelen zich minder gezond. Daar willen we met focus Health verandering in brengen. Hoe? Door in onderwijs en onderzoek aandacht te vragen voor die verschillen. We verbinden alle kennis die de HAN in huis heeft en betrekken partners uit de praktijk. Samen kunnen we verschil maken.

Health vrouw man diversiteit focus zwaartepunt HAN

Blijf op de hoogteAbonneren op nieuwsbrief

Wil je op de hoogte blijven van focus Health? Abonneer je op onze nieuwsbrief en ontvang het laatste nieuws over het verkleinen van sociaal-economische gezondheidsverschillen.

null