Studenten eerder inzetten in de praktijk, ja of nee?

De nationale politie en de politieacademie willen studenten eerder inzetten in de praktijk. Het Lectoraat Responsief Beroepsonderwijs evalueerde de pilot Dubbel Duaal in Rotterdam en Amsterdam. De resultaten zijn ook bruikbaar voor andere beroepsopleidingen.

141494 Student lacht naar medestudent

In het oude opleidingsmodel van de politieacademie volgen 2e-jaars studenten 4 maanden opleiding en daarna 4 maanden praktijk. In Dubbel Duaal loopt in 8 maanden tijd het aantal uren in de praktijk geleidelijk op en neemt het aantal uren op de politieacademie geleidelijk af. Dat betekent een voortdurende afwisseling tussen theorie en praktijk. Uitgangspunt van Dubbel Duaal is dat studenten eerder (deels) inzetbaar zijn én meer regie over hun eigen leren krijgen.

Evaluatie

Lector Loek Nieuwenhuis en onderzoeker Edwin Buijs evalueerden de pilot in Amsterdam en Rotterdam. Ze bevroegen daarvoor studenten, docenten, praktijk- en trajectbegeleiders. De ingevulde vragenlijsten en interviews laten zien dat zij grotendeels enthousiast zijn, maar ook waar het wringt.  Edwin: “De uitkomsten zijn zeker interessant, en niet alleen voor de politie.” 

De uitkomsten zijn zeker interessant, en niet alleen voor de politie."

Flexibiliteit vergroten

Wat voor de politieacademie geldt, geldt voor iedere beroepsopleiding: hoe eerder studenten de praktijk instappen, hoe sneller ze behoefte hebben aan nieuwe en gerichte theorie. Aspirant-agenten kunnen op straat bijvoorbeeld te maken krijgen met een conflictsituatie, terwijl ze daar nog niet in een rollenspel voor geoefend hebben. Edwin: “De opleiding moet daar flexibel op (leren) inspelen: nagaan wat die ervaring met een student heeft gedaan en zo nodig de aandacht voor mentale en fysieke weerbaarheid naar voren halen in het lesprogramma. Voor de praktijkbegeleiders ligt er een vergelijkbare taak: zij moeten voorkomen dat studenten in een situatie komen, die te veel vooruitloopt op het curriculum.” 

Impuls voor eigen regie

Sneller en meer afwisseling tussen school en praktijk brengt bovendien verschillen aan het licht. De student leert op school een bepaalde aanpak, terwijl de praktijk anders is of handelt. Edwin: “Dat kan lastig zijn: wat wordt er nu van jou als student verwacht? Maar het leert studenten ook om de regie te pakken. Om bij hun (praktijk)opleiders aan te geven waar de koers onduidelijk is en welke kennis of kunde ze missen. Mede daardoor fungeren studenten bovendien onbedoeld – maar wél gewenst – als boodschapper: hun feedback maakt (ook) duidelijk waar op school gebruikte praktijkvoorbeelden achterhaald zijn. Daarnaast kunnen zij met hun vers opgedane kennis over bijvoorbeeld (nieuwe) regelgeving de kennis van hun collega-agenten in de praktijk opfrissen.”  

Aandachtspunten voor eerdere instap in praktijk

Sterke samenwerking is een onmisbare motor als je school en praktijk sneller wilt afwisselen, vertelt Edwin. “Het stokje gaat voortdurend heen en weer, en je wilt niet dat het valt. Dat lukt alleen als je elkaars wereld kent en begrijpt, en de tijd krijgt om die samen te brengen.” Dat kan bijvoorbeeld door praktijkopleiders een rol te geven in het ontwerp van het curriculum. Door samen een checklist op te stellen voor goede praktijklocaties, waar studenten goed ondersteund kunnen leren zonder overvraagd te worden, maar ook voldoende uitdaging krijgen. Een andere aanbeveling is te zorgen voor regelmatig contact tussen student, docent en begeleiding. Zodat de praktijkbegeleider zicht houdt op de stand van het leerproces en de docent op de hoogte blijft van ontwikkelingen in de praktijk. Edwin: “Zo kom je tot maatwerk, wat in enkele gevallen zelfs leidde tot eerdere afronding van de opleiding”

298547 een politieagent met handboeien

Conclusie

Dubbel Duaal laat zien dat frequente afwisseling tussen theorie en praktijk een grote stimulans kan zijn voor de motivatie, de leeropbrengsten en de eigen regie over het leren. Daarbij gelden twee belangrijke voorwaarden. Als eerste een goede samenwerking en communicatie tussen opleiding en praktijk, daarnaast voldoende en kwalitatief goede praktijkbegeleiding. De lessen van Dubbel Duaal komen inmiddels goed van pas bij de implementatie van het vernieuwde Basis Politieonderwijs PO21. 

Meer weten

Meer weten over Dubbel Duaal en de aanbevelingen voor een snellere inzet van studenten in de praktijk? Lees hier de eindrapportage van het monitoronderzoek. Het Lectoraat Responsief Beroepsonderwijs monitort vaker projecten zoals Dubbel Duaal. Heb jij een project binnen het beroepsonderwijs dat je wilt laten monitoren? Neem dan contact op met Haske van Vlokhoven