Nieuw toetsweb: visie op onderwijs centraal

Wil je aan de slag met de kwaliteit van je onderwijs én toetsing? Je timing is perfect: het nieuwe toetsweb heeft de ‘visie op onderwijs’ als middelpunt. Een mooie manier om samen in gesprek te gaan en beleid te bepalen.

31611 student kijkt mee met andere student

Het toetsweb is onderdeel van de methodiek De Toetsing Getoetst, ontwikkeld door de HAN en Zuyd Hogeschool. Lector Tamara van Schilt-Mol was daar vanaf het begin nauw bij betrokken. “In 2016 introduceerden we het toetsweb: een helder ‘plaatje’ van de verschillende toetsentiteiten en ontwikkelingsfasen, die samen de (duurzame) kwaliteit van toetsing bepalen.” 

Samenhang is key

Maar wat zijn nu die toetsentiteiten en ontwikkelingsfasen in het toetsweb? Laten we dat verduidelijken vóór Tamara toelicht wat de vernieuwingen zijn. Onder de toetsentiteiten vallen 5 componenten: toetsen/toetstaken, toetsprogramma, toetsbeleid, toetsorganisatie en toetsbekwaamheid. Daarnaast zijn er de 4 ontwikkelingsfasen, op het (oplopende) niveau van activiteiten-, proces-, systeem- tot ketengeoriënteerd.  

Het toetsweb is een instrument om samen in gesprek te gaan en beleid te bepalen, vertelt Tamara: “Scholen of opleidingen kunnen per entiteit bepalen in welke ontwikkelingsfase ze zitten en vervolgens waar ze naartoe willen. Ze zien dan meteen - kijk maar naar de afbeelding - dat er disbalans ontstaat bij te veel of te weinig aandacht voor 1 entiteit of bij te weinig aandacht voor de onderlinge verbondenheid. Het web trekt dan scheef.”  

282332 Toetsweb nieuwe versie met coderingen zwart
Toetsweb

Op diezelfde manier leiden uiteenlopende fasen van ontwikkeling tot een negatief (scheef) effect op de totale toetskwaliteit. Is bijvoorbeeld het toetsbeleid (nog) niet transparant? Dan werkt dat door op de kwaliteit van toetsprogramma’s, toetsen en de onderliggende toetstaken. Tamara: “Het toetsweb helpt te bepalen aan welke touwtjes je moet trekken, en hoe hard.”? 

Het toetsweb helpt te bepalen aan welke touwtjes je moet trekken, en hoe hard.

Wat is er nieuw?

In het nieuwe toetsweb is de oorspronkelijke kern ‘duurzaam werken aan kwaliteit’ vervangen door ‘visie op onderwijs’. Tamara legt uit waarom: “Sinds de introductie van het 1e toetsweb zijn 5 jaar verstreken. Het bewustzijn groeit dat toetsing integraal onderdeel is van onderwijs: bij beoordelen en beslissen moet samenhang zijn tussen de doelen die je met je onderwijs nastreeft, de leeractiviteiten die je uitvoert en de toetsactiviteiten waarmee je vaststelt of de leerlingen de doelen hebben behaald. Onderwijs en toetsing kunnen niet meer gezien worden als 2 aparte aspecten: je visie op onderwijs is dus ook voorwaardelijk voor je kwaliteit van toetsing. Bekijk voor meer informatie vooral de pagina over het toetsweb.” 

Meer over De Toetsing Getoetst

Het project De Toetsing Getoetst heeft behalve het (nieuwe) toetsweb ook andere middelen ontwikkeld. Teams kunnen bijvoorbeeld aan de slag met een bordspel om samen te ontdekken waarin ze uitblinken en waar hun blinde vlekken zitten. Verder is er een werkboek, om stap voor stap te werken aan kwaliteit van toetsing. Tamara: 'We kunnen scholen of opleidingen daar vanuit het lectoraat bij begeleiden, maar het werkboek is zó ontwikkeld dat je er ook zelfstandig mee uit de voeten kunt. Op de projectpagina van De Toetsing Getoetst vind je alle snelle info, uitgebreide achtergrondinformatie en bijvoorbeeld publicaties. Neem vooral eens een kijkje!'   

Het project De Toetsing Getoetst is een initiatief van onderzoeker Linda Jakobs (HAN). Samen met lector Tamara van Schilt en collega-onderzoekers werkt zij aan doorontwikkeling van (ook) het toetsweb. Ze doen dat vanuit het Lectoraat Eigentijds beoordelen en beslissen van Academie Educatie van de HAN. Het projectteam nodigt gebruikers van harte uit om hun ervaringen met hen te delen. Dat kan via Tamara.VanSchiltMol@han.nl.