Minke Nieuwboer lector Wijkverpleging

Dr. Minke Nieuwboer is 1 april gestart als lector van het nieuwe HAN-lectoraat Wijkverpleging. In dit lectoraat staat de ontwikkeling van de beroepsinhoud van de wijkverpleegkundige centraal. Wat zijn de -toekomstige- taken en rollen? Wat kan zij betekenen voor mensen die thuis zorg nodig hebben?

279070 wijkverpleging verzorgster met oude dame

Professionalisering wijkverpleging

'Mensen die thuis zorg nodig hebben, verdienen een wijkverpleegkundige die excelleert in inhoudelijke vakkennis, samenwerking en communicatie', stelt Minke Nieuwboer. Zij is een landelijk erkend expert en netwerker op het gebied van wijkverpleging en is eerder al als onderzoeker werkzaam geweest bij de HAN. In haar nieuwe rol als lector Wijkverpleging heeft ze een duidelijk doel: 'Aan professionalisering is nog veel te doen. Mijn drive is om de wijkverpleging flink vooruit te helpen, door praktijkgericht onderzoek en actuele kennis voor studenten.' 

Indicatiestelling bij mensen thuis

'Er wordt veel verwacht van de wijkverpleegkundigen, sinds zij verantwoordelijk zijn voor de indicatiestelling van verpleegkundige zorg bij mensen thuis', vervolgt Minke Nieuwboer. 'Onze focus ligt op de vraag: hoe zorg je voor een objectieve indicatiestelling? Hoe vul je je rol beter in bij palliatieve zorg, vroegsignalering en wijkgerichte preventie? En hoe doe je dat interprofessioneel en afgestemd met andere disciplines?'.

Mensen die thuis zorg nodig hebben, verdienen een wijkverpleegkundige die excelleert in inhoudelijke vakkennis, samenwerking en communicatie.

De juiste zorg op de juiste plek

De beroepsuitoefening van (aanstaande) zorgprofessionals in de eerstelijnszorg krijgt een nieuwe invulling. Dat komt omdat de landelijke ontwikkelingen zich in de richting van het betaalbaar en toegankelijk houden van de zorg bewegen. De wijkverpleegkundige speelt een cruciale rol in deze ontwikkeling. Het geven van de juiste zorg op de juiste plek is daarbij het uitgangspunt.

Focus op wijkverpleging

Het nieuwe Lectoraat Wijkverpleging start in opvolging van het voorgaande Lectoraat Eerstelijnszorg (2011-2019) bij de HAN. Op basis van een brede verkenning en met draagvlak in het werkveld, het onderzoek en het onderwijs kiest de HAN voor de focus van het kennisdomein op wijkverpleging. Met de focus op wijkverpleging is het lectoraat landelijk uniek en aanvullend op de andere lectoraten van de Academie Gezondheid en Vitaliteit.

Samenwerking met meerdere disciplines

De opbrengsten van het praktijkgerichte onderzoek komen ten goede aan het onderwijs en de handelingsbekwaamheid van studenten Verpleegkunde. De wijkverpleegkundige heeft vaak te maken met complexe patiënten problematiek waarbij meerdere disciplines betrokken zijn. Het lectoraat werkt daarom ook nauw samen met de paramedische en sociaal-maatschappelijke opleidingen en lectoraten van de HAN.

Samen gezondheidsverschillen verkleinen

Het lectoraat levert ook een bijdrage aan het programma van HAN Fair Health, dat gericht is op het verkleinen van sociaaleconomische gezondheidsverschillen (SES). De wijkverpleegkundige komt in de wijk bij mensen thuis. Zij kan laaggeletterdheid en beperkte gezondheidsvaardigheden in de directe woonomgeving signaleren. In de relatie tussen cliënt en- hulpverleners kan de aandacht uitgaan naar de betekenis van armoede en andere aspecten van een lage SES. De wijkverpleegkundige kan helpen interventies voor deze doelgroepen aan te passen en te ontwikkelen.

Meer weten?

Neem voor vragen of meer informatie contact op met het Lectoraat Wijkverpleging en stuur een mail aan het secretariaat: