Installatie lector Tamara van Schilt-Mol

Op 15 april werd Tamara van Schilt-Mol geïnstalleerd als lector Eigentijds beoordelen en beslissen binnen de academie Educatie van de HAN. Dat gebeurde online, met een virtuele overhandiging van de lector-stola, korte speeches en verschillende workshops.

279860 Portret foto van Tamara van Schilt bij trap.

Tijdens de Toetsconferentie op 14 oktober a.s. gaat Tamara uitgebreider in op eigentijds beoordelen en beslissen.  Een installatie in 2 etappes is niet optimaal, maar Tamara besloot daarin een voordeel te zien: “Corona geeft me de kans om 2 keer de aandacht op het lectoraat te vestigen, nu en over een half jaar opnieuw. Dat is alleen maar mooi meegenomen!”  

Installatie tot lector

Rob Verhofstad, voorzitter van het College van Bestuur van de HAN, overhandigde Tamara online de lector-stola, als bevestiging voor haar officiële installatie. Hij noemde haar een 'boegbeeld van praktijkgericht onderzoek in de driehoek' en haalde één van Tamara’s uitspraken aan: “Ik word betaald om nieuwsgierig te zijn.” Dat is precies het mooie van haar rol, bevestigde Tamara. Ze mag alles vragen om vanuit haar lectoraat eigentijds en praktisch bij te dragen aan het leren van mensen - buiten en binnen de HAN, en altijd in de driehoek opleiding-onderzoek-werkveld.

281721 Thumbnail INSTALLATIEVIDEO Tamara van Schilt
Rob Verhofstad installeert Tamara van Schilt-Mol

Belang van het lectoraat

Leraren en scholen nemen op basis van toetsresultaten belangrijke beslissingen over leerlingen en studenten. Beslissingen waar veel vanaf hangt en waarover dus geen twijfel mag bestaan. Beoordelen en beslissen staat dan ook volop in de belangstelling: het wordt voor iedereen in het onderwijs duidelijker dat het anders moet én kan. Maar hoe dan precies? Het Lectoraat Eigentijds beoordelen en beslissen onderzoekt wat wel en niet werkt. En ontwikkelt?producten waarmee opleidingen en lerarenteams praktisch en doelgericht mee aan de slag kunnen.? 

Trots

Tamara en haar team werken enthousiast in de driehoek onderwijs-werkveld-onderzoek. Daarin zijn alle activiteiten gericht op het professionaliseren van nieuwsgierige, zelfbewuste leraren en het samen ontwikkelen en delen van kennis over de beroepspraktijk. De academie is er dan ook trots op hier met dit nieuwe lectoraat een bijdrage aan te leveren. 

Ik word betaald om nieuwsgierig te zijn

Verkorte intreerede

Tijdens haar intreerede – een voorschotje op de langere lezing tijdens de (fysieke) Toetsconferentie in oktober – nam Tamara de kijkers digitaal mee langs eigentijds beoordelen en beslissen. Ze vertelde over de 3 uitgangspunten, over de 6 praktische handvatten, over de voorwaarden en kwam zo uit bij de centrale vraag die haar lectoraat zich stelt: hoe moet eigentijds beoordelen en beslissen ontworpen, ingericht en uitgevoerd worden om bij te dragen aan de beslisfunctie, leerfunctie en evaluatiefunctie van toetsing? Voor wie meer wil weten: het lectoraat ontwikkelde een heldere kennisposter over het waarom en het hoe van eigentijds oordelen en beslissen, inclusief de 6 praktische handvatten.   

281819 Thumbnail Video 'HAN I Onderzoek I De 6 handvatten van eigentijds beoordelen beslissen' met lector Tamara van Schilt. Bekijk volledige video
De 6 handvatten voor Eigentijds beoordelen en beslissen

Goodiebag Eigentijds beoordelen en beslissen

Aansluitend aan Tamara’s presentatie maakten de deelnemers in verschillende workshops en lezingen kennis met projecten van het lectoraat en kregen ze handreikingen en tools aangereikt. De belangrijkste informatie hebben we voor je verpakt in een inspirerende en leerzame digitale goodiebag. Daarin vind je bijvoorbeeld de praatplaat programmatisch toetsen, het nieuwe toetsweb en de toolkit Leerlingvaardigheden voor formatief evalueren. Tamara: “Met de inhoud kun je op een heel toegankelijke manier (nader) kennismaken met het lectoraat en de middelen voor eigentijds oordelen en beslissen, en je kunt je natuurlijk laten inspireren om zelf aan de slag te gaan!”  
Benieuwd? Bekijk de hele goodiebag

Uitgebreide lezing tijdens Toetsconferentie

Tamara koos op de dag van haar online installatie voor een korte intreerede. De uitgebreide lezing volgt tijdens de Toetsconferentie in oktober, naar verwachting een fysieke bijeenkomst. Alle aanwezigen, ook degenen die de officiële installatie op 15 april online bijwoonden, ontvangen de intreerede na afloop in gedrukte vorm. Noteer de datum van de Toetsconferentie vast in je agenda en meld je aan om op de hoogte te blijven. Tamara ontvangt je graag op donderdag 14 oktober.

Tamara van Schilt-Mol was eerder associate lector Toetsen en Beoordelen bij de HAN. Daarnaast is zij als docent en als academic director betrokken bij de master Toetsdeskundige van Fontys.