Symposium Communicatie in Beeld groot succes

Op 5 maart organiseerden de HAN opleiding Logopedie en de Koninklijke Kentalis Nijmegen in het kader van De Dag van de Logopedie het online symposium 'Communicatie In Beeld 2021: wetenschap en praktijk'.

logopedie expert BITE

Sanne Diepeveen (docent opleiding Logopedie): ‘Dit symposium had voor ons als doel om mensen bij elkaar te brengen en een uiteenlopend spectrum aan kennis en ervaringen in relatie tot taal en communicatie met elkaar te delen. Dit is zeker gelukt!’

Professionals in beeld

Er was een diversiteit van verschillende professionals aanwezig uit het werkveld en de opleiding Logopedie op het online symposium (op het hoogtepunt: 250 mensen). Denk bijvoorbeeld aan ambulant begeleiders, onderzoekers van een wetenschappelijke instelling, behandelcoordinatoren/orthopedagogen/psychologen, ergotherapeuten en klinisch linguïsten.

Wetenschap en praktijk

De Dag van de Logopedie stond in het teken van actuele ontwikkelingen op het gebied van communicatieve voorwaarden om mensen gedurende de levensloop met de meest uiteenlopende communicatieve uitdagingen wél optimaal te kunnen laten participeren. In een afwisselend programma van online lezingen, workshops en 'digitale etalage' bracht het symposium wetenschap en praktijk bij elkaar. Er werden 2 plenaire lezingen gegeven over:

  • taalontwikkelingsstoornissen en sociaal emotionele problemen
  • over cognitieve communicatiestoornissen bij afasie en de consequenties daarvan voor de klinische praktijk.

Daarnaast werden meerdere workshops georganiseerd waarin wetenschap en praktijk bij elkaar kwamen. Bekijk het overzicht van de inhoud van de plenaire lezingen en de workshops.

271408 afbeelding workshop vr en spreekwoorden nieuwsbericht over symposium cominbeeld opleiding logopedie en kenatlis

Dit was de eerste keer dat ik naar een ‘Dag van de Logopedie’ symposium ben geweest. Zelf heb ik (gedeeltelijk) een workshop ‘Virtual Reality en Laaggeletterdheid’ gevolgd. Hier heb ik vorig jaar een live workshop van mogen doen en daar hebben we de VR simulaties met cliënten gedaan."

Daan Hermans en Eslke van Raaphorst gaven ons achtergrondinformatie over het programma ‘Praat en Denk’. Het programma beoogt de executieve functies van kinderen met TOS te stimuleren door zich te richten op het verbeteren van de zelfspraak, maar de transfer blijkt nog niet zo eenvoudig te zijn."

Angelique van Zon nam ons mee in de rol die je als logopedist in de praktijk hebt om te werken aan executieve functies. Je ervaart allemaal dat je aan je executieve functies moet werken als je een taak moet doen die geen automatisme is, die nieuw is. Zo is dat ook voor veel cliënten die we bij de logopedie tegenkomen. Je kunt de executieve functies in het brein veranderen door zelf te modellen, door bepaalde opdrachten en spellen te oefenen. Angelique gaf ons praktische voorbeelden en tips. In haar boek 'Het kind aan het stuur' geeft ze uitleg."