Vijftal HAN-docenten ontvangt Comenius Teaching Fellows-beurs; ook honorering Senior Fellow

Met een Comenius Teaching Fellow-beurs van € 50.000,- kunnen maar liefst 5 HAN-docenten in hun eigen onderwijs een kleinschalige innovatie en verbetering doorvoeren. Dit heeft de NRO (Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek) op 21 maart aan de HAN laten weten. HAN Centrum voor Valorisatie en Ondernemerschap (CvVO) heeft voor 7 docenten de begeleiding gedaan om een dergelijke beurs aan te vragen, waarvan er nu dus 5 zijn gehonoreerd. Er kwamen uiteindelijk 145 aanvragen bij NRO binnen. Er was budget voor 46 aanvragen: 23 voor het hbo en 23 voor het wetenschappelijk onderwijs.

Studenten zittend op stoelen bij lage tafel

Senior Fellow-beurs van € 100.000,- voor de HAN

Naast de 5 Comenius Teaching Fellow-beurzen van € 50.000,- elk, heeft de HAN ook één Senior Fellow-beurs van € 100.000,- binnengehaald. Geert van den Brink heeft als enige vanuit de HAN deze beurs toegekend gekregen. De beurs is aangevraagd vanuit de interfacultaire organisatie HAN Masterprogramma's.

Deze Senior Fellow-beurzen konden per faculteit aangevraagd worden en betreffen een onderwijsinnovatie van 2 jaar van een gehele opleiding. Voor deze beurs zijn uiteindelijk 76 aanvragen ingediend. Er was budget voor 22 beurzen: 11 voor hbo en 11 voor het wetenschappelijk onderwijs.

Aan de slag met onderwijsvernieuwing

De 5 HAN-docenten die het komende schooljaar aan de slag gaan met hun onderwijsvernieuwingen zijn:

Fedor de Beer vanuit Academische Lerarenopleiding Primair Onderwijs (ALPO) met zijn plan ‘Samenwerken aan burgerschap op de basisschool: de ALPO-student als change-agent’. Studenten krijgen tijdens hun stage een rol als change-agent en helpen hun stageschool met het ontwikkelen van burgerschapsonderwijs. Het is de bedoeling dat zij daarmee ook leren bij te dragen aan onderwijsinnovatie en verandermanagement.

Sylvia Bronkhorst van CvVO met haar plan ‘Leren met Hoofd, Hart en Handen’ voor het vernieuwen van de minor Onderneem! De Ontdekkingsreis. Dat gebeurt door onder andere meerdere soorten intelligentie aan te spreken. Naast cognitieve intelligentie (hoofd), zijn dat sociale intelligentie (hart) en actiebereidheid (handen).

José Cuperus van HAN Masterprogramma's met haar plan ‘Leiderschap en professionele identiteit in een arbeidsmarkt in transitie’ voor een op te zetten gepersonaliseerd leiderschapsprogramma binnen de Master Sport- en Beweeginnovatie. Professionele identiteit wordt een belangrijk onderwerp in het nieuwe programma, dat in co-creatie met het werkveld wordt ontwikkeld.

Marloes Hülsken van het HAN Instituut Leraar en School met haar plan ‘Geschiedenis van en voor iedereen: Studenten leraar Geschiedenis in dialoog met hun omgeving over diversiteit en identiteit’. Zij laat studenten met de onderzoeksmethode Oral history de geschiedenis bestuderen vanuit verschillende perspectieven. Studenten van de tweedegraads lerarenopleiding Geschiedenis creëren zelf bronnen door ooggetuigen te interviewen. Door op zoek te gaan naar verhalen vanuit andere perspectieven, leren zij hun eigen opvattingen te relativeren en krijgen ze begrip voor waarden en normen van anderen. Zo zouden zij als toekomstige docenten geschiedenislessen relevanter kunnen maken voor alle leerlingen en daarmee gelijke kansen in het onderwijs bevorderen.

Joos Meesters van Pedagogiek met haar plan ‘Pressure Cooker module als vliegwiel voor onderwijsvernieuwing.’ Met de nieuwe module pressure cooker wil Joos studenten en docenten vanuit allerlei opleidingen (sociaal, techniek, economie, educatie) samen laten werken aan praktijkvraagstukken waarbij de samenleving als wezenlijk onderdeel van de onderwijsomgeving wordt ingezet. Bovendien ontwikkelen ze nieuwe vaardigheden en vergroten ze hun netwerk.

Senior Fellowbeurs voor Geert van den Brink

Geert van den Brink heeft als dus enige vanuit de HAN de beurs voor Senior Fellow binnengehaald!  De aanvraag van Geert is getiteld 'Welkom bij de PA' en is ingediend in het thema 'gelijke kansen in het Hoger Onderwijs'.

Het project heeft betrekking op de masteropleiding Physician Assistant. Om studenten meer oog te laten hebben voor culturele verschillen wordt diversiteit opgenomen als integraal onderdeel van het onderwijs en de toetsing in deze masteropleiding. Culturele diversiteit krijgt aandacht in de zelfstudieopdrachten, werkgroepen en – bij vragen van studenten – ook in responsiecolleges. Studenten worden tevens getoetst op hun culturele vaardigheden.

Comeniusprogramma

Het Comeniusprogramma stelt docenten in staat om, in geest van de naamgever van het programma, hun visie op onderwijs in de praktijk te brengen. Het budget voor de beurzen wordt beschikbaar gesteld door het ministerie van OCW.

De komende jaren zal het Comeniusprogramma uitgroeien tot een programma dat jaarlijks een breed scala aan onderwijsinnovaties mogelijk maakt. Door excellent en bevlogen docentschap zichtbaar te waarderen, wil de overheid nadrukkelijk ook een bijdrage leveren aan meer gevarieerde carrières van docenten en onderzoekers op hogescholen en universiteiten.