Verpleegkundigen leiden programma psychosociale ondersteuning prostaatkankerpatiënten

Kim Donachie is onderzoeker bij het HAN Lectoraat Innovatie in de Care en docent Verpleegkundig Leiderschap. Op haar initiatief wordt voor patiënten met chronische prostaatkanker een programma voor psychosociale ondersteuning ontwikkeld. Voor het onderzoek heeft zij een NWO beurs verworven.

close-up drie mensen in gesprek

Psychosociaal ondersteuningsprogramma prostaatkanker

Kim Donachie voert haar promotie-onderzoek, getiteld The development of a nurse-led psychosocial support intervention to optimize psychosocial support in prostate cancer patients undergoing active surveillance, uit bij het Lectoraat Innovatie in de Care. Zij heeft een NWO Promotiebeurs voor Leraren voor het onderzoeksproject verworven.

Active surveillance en angstklachten

In de zorg gaat het tegenwoordig vaker om aandacht voor het -lange termijn- effect van chronische kanker op kwaliteit van leven. Verpleegkundigen die betrokken zijn bij de (na)zorg en het actief-volgen-traject van mannen met prostaatkanker willen tegemoet komen aan de nieuwe hulpvraag.

Om mogelijke behandelcomplicaties te vermijden wordt aangeraden om laag risico prostaatkanker (PCa) zorgvuldig te monitoren: Active Surveillance (actief volgen). Bij 30% van de zorgvragers leidt dit niet behandelen in het eerste jaar echter tot angstklachten. Om deze klachten te verminderen richt Kim Donachie zich op het ontwikkelen van een psychosociaal ondersteuningsprogramma.

Onderzoeksvragen

Het onderzoek is gericht op de volgende vragen:

  • Wat is het effect van het actief-volgen-traject op de zorgvrager en zijn kwaliteit van leven? 
  • Hoe kan de zorg georganiseerd worden met aandacht voor de psychosociale gevolgen van het actief-volgen-traject? 
  • Hoe kan deze zorg op doelmatige wijze ontwikkeld en geboden worden?
  • Is de toepassing van zorgtechnologie een manier om zorgvragers te ondersteunen?

Verbinding onderwijs, onderzoek en praktijk

De ontwikkelde kennis en inzichten worden steeds gedeeld met de docenten en studenten van Verpleegkunde en er zijn mogelijkheden om te participeren in het onderzoek. Door het contact met studenten van deeltijd en de minor De oncologische cliënt bestaat een continue verbinding met de praktijk.

Het onderzoeksproject is in februari 2020 jaar gestart en heeft een looptijd tot en met 2023. Kim Donachie wordt in het promotieonderzoek aan de Open Universiteit (OU) begeleid door:

  • Prof. dr. Lilian Lechner, hoogleraar gezondheidspsychologie OU Heerlen, promotor
  • Dr. E. Cornel uroloog ZGT Hengelo, co-promotor
  • Dr. E. Bakker Faculteit gezondheidspsychologie OU, co-promoter
  • Dr. M. Adriaansen, Lector Innovatie in de Care HAN, co-promotor

Ondersteuningsprogramma zorgvragers PCa

De opbrengst van het onderzoek bestaat uit een ondersteuningsprogramma voor zorgvragers met PCa. Verpleegkundigen kunnen zich vanuit het actief-volgen-beleid van patiënten met PCa richten op ondersteuning in het omgaan met de (lange termijn) gevolgen.

Het is van belang om zorgvragers meer vaardig te maken in het goed omgaan met psychosociale belasting, met aanpassingen in hun leefstijl en met informatievoorziening. Zorgvragers met een lage sociaal-economische-status blijken een relatief slechtere kwaliteit van leven te hebben. In het onderzoek gaat vanuit het perspectief HAN Health extra aandacht uit naar deze groep.