HAN Campus Nijmegen, communicatie, klas, presenteren, studenten, college, les, finance, economie

Lectoraat Innovatie in de Care

Morele sensitiviteit verpleegkundigen

Wat houdt morele sensitiviteit als competentie van verpleegkunde-studenten in? Het is een kernbegrip in het opleidingsprofiel. In de stagepraktijk bestaat nog geen expliciete aandacht voor het omgaan met morele twijfels. Ankana Spekkink onderzoekt het verhelderen en integreren van de competentie.

HAN Redactie
19 april 2021
102312 verpleegkundigen overleggen op de gang
Lectoraat Innovatie in de Care

Reflectiemethode voor besluit beste zorg

Patiënten in de eerstelijnszorg hebben vaak meerdere problemen. Wat is dan de beste zorg? (Wijk)verpleegkundigen en verzorgenden vinden het zelf niet altijd makkelijk een goede beslissing te nemen. Een nieuwe reflectiemethode kan hen helpen om besluiten over de beste zorg bij collega’s te toetsen.

HAN Redactie
29 maart 2021
102323 verpleegkundige van de thuiszorg controleert de bloeddruk bij een jonge chronisch zieke patiente
Lectoraat Innovatie in de Care

Nieuwe Richtlijn Decubitus opgeleverd

Mensen die door ziekte of beperking lang bedlegerig zijn hebben grote kans op het krijgen van doorligplekken. Dat is niet alleen pijnlijk maar soms ook gevaarlijk. Verpleegkundigen en verzorgenden zijn alert hierop. Zij kunnen nu de nieuwe richtlijn gebruiken om eerder en betere zorg te verlenen.

HAN Redactie
16 maart 2021
102297 verpleegkundige is bezig met de dagelijkse wasbeurt bij een patient
Lectoraat Innovatie in de Care

Gebruik nieuwe zorgtechnologie in de versnelling

Op 1 maart start het Lectoraat Innovatie in de Care met een nieuwe periode van 4 jaar. Het centrale thema is zorgtechnologie. Zorgpersoneel krijgt door de coronacrisis extra kansen voor gebruik van nieuwe technologie. Zorgtechnologie versnelt en het praktijkgericht onderzoek schakelt mee door.

HAN Redactie
01 maart 2021
man in gesprek met dokter via mobiele telefoon
Lectoraat Innovatie in de Care

Zo herken je ouderenmishandeling

De coronacrisis versterkt huiselijk geweld en onveiligheid thuis. Ouderenmishandeling is actueler dan ooit. Betere herkenning en aanpak daarvan is het doel van een nieuwe gids. Professionals en studenten in zorg en welzijn kunnen de handreiking gebruiken bij signalering en aanpak van ouderenmishandeling.

HAN Redactie
15 februari 2021
109943 oudere man in rolstoel kijkt uit raam in een het ziekenhuisgang
Lectoraat Innovatie in de Care

Kletsbot gaat eenzame ouderen een actief luisterend oor bieden

Kletsbot is een empathische chatbot voor ouderen die zich thuis eenzaam voelen. De chatbot kan een hulpvraag herkennen en professionals voorzien van een extra middel voor preventie. De landelijke kick-off van het project in Ede is in maart vanwege de coronacrisis afgelast. Aan de introductie is in de praktijk doorgewerkt en de eerste ervaringen zijn eind juni 2020 geëvalueerd.

HAN Redactie
21 april 2020
verpleegster in gesprek met een oudere vrouw in een rolstoel
Lectoraat Innovatie in de Care

Verpleegkundigen leiden programma psychosociale ondersteuning prostaatkankerpatiënten

Kim Donachie is onderzoeker bij het HAN Lectoraat Innovatie in de Care en docent Verpleegkundig Leiderschap. Op haar initiatief wordt voor patiënten met chronische prostaatkanker een programma voor psychosociale ondersteuning ontwikkeld. Voor het onderzoek heeft zij een NWO beurs verworven.

Annelies Peters
12 maart 2020
close-up drie mensen in gesprek
Lectoraat Innovatie in de Care

Lancering Backing app voor eigen regie bij chronische lage rugpijn

Een interactieve app die ondersteunt bij het nemen van eigen regie over functioneren met chronische lage rugpijn? Die is gelanceerd als een van de nieuwe kennisproducten die de HAN heeft ontwikkeld in opdracht van het Innovatiefonds Zorgverzekeraars. Het is een project voor laagdrempelige, effectieve zorg voor patiënten met chronische lage rugpijn.

HAN Redactie
05 februari 2019
fysiotherapeut die een oudere man met gewichten helpt
Lectoraat Innovatie in de Care

Gunstige uitslag voor de HAN bij verdeling subsidies RAAK-publiek 2018

Van de 4 door de HAN University of Applied Sciences ingediende RAAK-publiek aanvragen bij het Regieorgaan SIA in 2018 zijn nu 3 gehonoreerd. Daarnaast is de HAN betrokken als partner in een eveneens gehonoreerd project van Zuyd Hogeschool. Dus een zeer gunstige uitslag voor de HAN en de betrokken onderzoekers en partners!

HAN Redactie
25 januari 2019
zes studenten zitten op bank
Lectoraat Innovatie in de Care

Toekenning financiering 6 HAN-projecten zwaartepunt Health

Iedereen heeft recht op goede gezondheid en toegankelijke gezondheidszorg. Ook in Nederland bestaan grote verschillen in levensverwachting en ervaren gezondheid die samenhangen met sociaal-economische omstandigheden. Het verkleinen van deze gezondheidsverschillen; dat is de focus van Health. Voor 2019 is aan 6 HAN-projecten financiering toegekend vanuit dit zwaartepunt.

HAN Redactie
05 december 2018
null