Start MBO Onderzoekswerkplaats gepersonaliseerd leren met ict

De HAN start samen met een consortium van partners de MBO Onderzoekswerkplaats gepersonaliseerd leren met ict. Met deze samenwerking worden de practoraten uit het mbo verbonden aan hbo- en wo-onderzoek.

Twee studenten overleggen met laptop

Ze worden ook verbonden aan de ervaringen en resultaten vanuit het HAN iXperium/Centre of Expertise Leren met ict. Dit wordt naast de mbo-werkplaats rond burgerschap, de eerste Werkplaats Onderwijsonderzoek voor het mbo. De HAN is trots om hierin partner te zijn.

Community of practice Leren met ict

Parallel aan deze onderzoekswerkplaats richten dezelfde partners samen met Kennisnet (in opdracht van het ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschappen, OCW) de Community of practice Leren met ict in voor mbo-docenten en teamleiders. Met deze 2 initiatieven kan de HAN de koers voor leren met ict verdiepen, de betrokkenheid uit mbo’s verbreden en tegelijk de inhoud verbinden aan vergelijkbare initiatieven bij andere mbo’s.

Leerling regie over eigen leerproces

Leren is gepersonaliseerd wanneer het de individuele leerbehoeften en belangen van leerlingen centraal stelt en de leerling regie heeft over zijn eigen leerproces. In de MBO Onderzoekswerkplaats wordt gepersonaliseerd leren met ict evidence-informed vormgegeven door onderzoek en praktijk met elkaar te verbinden.

Twee studenten overleggen met laptop

Wat wordt onderzocht?

Het onderzoek richt zich op de:

 • Werkzame elementen in leerarrangementen
 • Ict-competenties van docenten
 • Competenties van leerlingen voor zelfregulatie, autonomie en ict

Daarnaast onderzoeken de HAN en partners de bijdrage van de werkplaats aan duurzame kennisontwikkeling en praktijkontwikkeling en wordt de ontwikkeling en werkwijze van de werkplaats tijdens het project geëvalueerd.

Verwachte resultaten

Na 2 jaar willen de onderzoekers het volgende hebben bereikt:

 • 20 ontwikkelde leerarrangementen
 • 60 mbo-docenten geprofessionaliseerd in het onderzoeksmatig ontwerpen van gepersonaliseerd onderwijs met ict
 • 5 geïmplementeerde en onderzochte leerarrangementen
 • Verbinding met minimaal 60 masters, onderzoekers en docenten per betrokken mbo
 • 5 mbo-instellingen in de binnenkring en een buitenkring met minimaal 12 mbo-instellingen
 • Verbinding met de Community of Practice Leren met ict met een bereik van minimaal 200 mbo-docenten
 • Een monitor voor studenten inclusief analyse en rapportage
 • Inzicht in de aanwezige en benodigde (ict-)competenties bij studenten
 • Inzicht in de werkzame bestanddelen van de werkplaats onderwijsonderzoek
 • Een plan van aanpak voor verdere implementatie en het vervolg van de werkplaats onderwijsonderzoek

Samenwerkingspartners Werkplaats Onderwijsonderzoek

In de Werkplaats Onderwijsonderzoek leren en ict werken samen:

 • Mbo’s uit Gelderland, Brabant en Amsterdam
 • Lectoraat Leren met ICT
 • Practoraten Activerende didactiek en Mediawijsheid
 • Tilburg University
 • IVA Onderwijs/Stichting Etre et Avoir

Het consortium bouwt voort op langdurige samenwerkingsverbanden rond leren en ict, verbindt deze en haakt nieuwe partners aan die een landelijke werkplaats onderwijsonderzoek willen realiseren.

Financiering en penvoerder

De MBO Onderzoekswerkplaats gepersonaliseerd leren met ict wordt gefinancierd door het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO). ROC de Leijgraaf is penvoerder.

Vanuit de HAN zijn naast Marijke Kral, lector Leren met ict, verschillende onderzoekers vanuit het iXperium/Centre of Expertise Leren met ict betrokken en participeren docenten en studenten van het HAN Instituut voor Leraar en School in de designteams.