Populair Pedagogisch Prioriteitenspel in professioneel jasje

Het Pedagogische Prioriteitenspel helpt (toekomstige) leraren te ontdekken welke pedagogische idealen hun belangrijkste drijfveer zijn. Na een recent artikel over het spel, overstroomde de mailbox van onderzoekers Carlos van Kan en Fedor de Beer (HAN): iedereen vroeg om de nieuwe uitvoering van de praktische tool.

Studenten spelen Pedagogisch Prioriteitenspel

Het grote aantal reacties op hun artikel over het spel (Tijdschrift voor Lerarenopleiders) overviel beide onderzoekers nogal, vertelt Fedor: “Veel van de geïnteresseerden kenden het spel al, maar dan in de vroegere versie: velletjes dun papier in een eenvoudig envelopje, heel kwetsbaar en niet per se uitnodigend vormgegeven. Maar dat de behoefte aan een robuuste, professionele versie zó groot was, hadden we niet verwacht.”

Het spel

Voor veel (toekomstige) leraren is het niet vanzelfsprekend om hun pedagogische waarden en idealen te expliciteren en te beargumenteren. Dat is wel belangrijk omdat zij op deze manier hun visie op ‘goed’ onderwijs en op wat dit betekent voor dagelijkse interacties met hun leerlingen verder kunnen ontwikkelen. Carlos: “De dialoog over drijfveren is belangrijk, maar die komt zonder ‘uitnodiging’ moeilijk op gang en is voor veel mensen niet ‘zo maar’ te voeren. Het spel reikt de hand en brengt dynamiek, of het nu een-op-een of in teamverband gespeeld wordt.

Spel onderdelen van het pedagogisch prioriteitenspelBekijk volledige video
In deze video wordt op een heldere manier uitgelegd hoe het spel werkt.

Voor wie?

Fedor en Carlos ontwikkelden het pedagogische prioriteitenspel voor studenten van pabo’s en 1e en 2e-graads lerarenopleidingen. Maar het wordt in toenemende mate ook gespeeld in het (internationale) werkveld, door lerarenteams die een gezamenlijke onderwijsvisie willen ontwikkelen. Het spel heeft inmiddels twee varianten: de ene is bedoeld voor de context van po en vo (ook beschikbaar in het Engels), de andere voor het mbo.

Onderzoek

De logische vraag is: werkt het spel? Carlos en Fedor onderzochten het binnen de minor Onderwijs in Internationaal Perspectief. Carlos: “Op de eerste plaats wil je weten of het spel bruikbaar is. Lukt het studenten om anderen te enthousiasmeren en de bedoeling duidelijk te maken? Daarnaast: vinden de studenten en hun medespelers hun deelname zinvol? En tot slot: doen studenten er nieuwe kennis, inzichten en vaardigheden mee op?” De eerste publicatie over dit onderzoek was het artikel in het Tijdschrift voor lerarenopleiders, hierboven al genoemd. Fedor, lachend: “Inderdaad: het artikel dat zorgde voor de overstroming van onze mailboxen. Dus ja: het spel werkt!” 

Webpagina van het spel

Om geïnteresseerden goed van informatie te voorzien, is er een speciale webpagina rond het spel ingericht. Daarop is veel informatie te vinden en ook twee illustratieve filmpjes – in het Nederlands en in het Engels. Wie het spel een keer wil proberen, kan het via de site gratis downloaden, printen en uitknippen. Gebruik je het spel regelmatig? Bestel dan de robuuste versie. Carlos: “We zijn enorm benieuwd naar de ervaringen: we horen graag wie ze met ons wil delen!”

Carlos en Fedor

Carlos van Kan en Fedor de Beer werken bij de Academie Educatie van de HAN. Carlos is senioronderzoeker op het gebied van het versterken van de pedagogische professionaliteit van leraren (in opleiding) en lerarenopleiders. Daarnaast is hij lector pedagogiek bij Hogeschool Rotterdam. Fedor de Beer werkt als docent en onderzoeker. Zijn expertise ligt bij pedagogische kwaliteit, burgerschapsvorming en de professionalisering van leraren(opleiders).