studenten in lounge ruimte

Lectoraat Leren met ICT

Wat betekent ChatGPT voor het onderwijs?

Het kan je bijna niet ontgaan zijn: ChatGPT, de nieuwe chatbot van het bedrijf OpenAI. Marc Coolen, docent bij de Master Ontwerpen van Eigentijds Leren en Pierre Gorissen, associate lector leren met ict gingen in gesprek over ChatGPT en Futures literacy.

HAN Redactie
492128 Artificial Intelligence beeld met twee gezichten
Lectoraat Leren met ICT

Virtual Reality inzetten ter afleiding tijdens poliklinische operatie

Laatst waren 2 collega’s los van elkaar in het ziekenhuis voor een kleine operatie. En nieuwsgierig als ze zijn bij iXperium Health, was dat meteen aanleiding om 2 kleine experimenten te doen met de inzet van Virtual Reality ter afleiding tijdens deze poliklinische operaties.

HAN Redactie
474189 Een patient in een ziekenhuis op weg naar de operatiekamer met een VR-bril op
Lectoraat Leren met ICT

Commissie positief over consortium iXpact

Recent heeft de midterm review plaatsgevonden voor SPRONG iXpact. IXpact is het consortium dat als doel heeft om de aanwezige kennis rond gepersonaliseerd leren met en over ict, sectoroverstijgend (po, vo, mbo, hbo) te bundelen, te verbinden en verder uit te bouwen.

HAN Redactie
87505 groep deelnemers iXbites event
Lectoraat Leren met ICT

Dataondersteund onderwijs: wat is de invloed op docenten en studenten?

Wat is de invloed van dataondersteund onderwijs, learning analytics en kunstmatige intelligentie (AI) voor docenten en studenten? Deze vraag stond centraal tijdens de sessie Educational Analytics op HAN Unexpected.

HAN Redactie
234456 null
Lectoraat Leren met ICT

“Het iXperium/Centre of Expertise Leren met ict voorziet in de behoefte van de markt”

Het iXperium/Centre of Expertise Leren met ict (iXperium/CoE) heeft tot doel om samen te bouwen aan gepersonaliseerd leren met ict. Eind vorig jaar liet dit omvangrijke samenwerkingsverband zich via een peer review (leren-van-elkaar-model) onder de loep nemen.

HAN Redactie
87501 jongen zit op balie, meisje en student kijken naar kleine zorgrobot
Lectoraat Leren met ICT

Professionalisering medewerkers van KION

iXperium/CoE werkt al een paar jaar samen met kinderopvangorganisatie KION. Zowel met het innovatieteam als met een iXperium Designteam werkt KION aan spelend en ontdekkend leren met ict.

HAN Redactie
33101 Kinderen op Ipad
Lectoraat Leren met ICT

Het belang van een professionaliseringstraject

Om mensen uit het onderwijs te laten ontdekken hoe ze gepersonaliseerd leren met ict kunnen inbedden in de onderwijsorganisatie, heeft iXpact professionaliseringstrajecten ontwikkeld. Mensen uit het onderwijs gaan in dit traject evidence informed op ontdekking.

HAN Redactie
307096 studenten groep werkoverleg
Lectoraat Leren met ICT

Innoveren in de driehoek

Lerarenopleider Roel Grol en onderzoeker Carolien van Rens ontwikkelden met specialist Leren met ict Pieter van Rooij, opleiders en studenten van de tweedegraads lerarenopleidingen van de HAN een formulier dat (aankomend) leraren of docenten helpt bij het ontwerpen en observeren van een online les.

HAN Redactie
312726 Afbeelding project Open Digital Horizons
Lectoraat Leren met ICT

Multilokaal en blended onderwijs bij Commerciële Economie Innovation

Luister de nieuwe aflevering van iXpod, dé podcast over leren, lesgeven en werken met ict, dit keer over Multilokaal en blended onderwijs bij de opleiding Commerciële Economie Innovation.

Justine van den Berg
Touchscreen tafel
Lectoraat Leren met ICT

Monitor leren met ict voor hele mbo

Het ministerie van OCW, de MBO Raad, Doorpakken op Digitalisering en het iXperium/Centre of Expertise Leren met ict, nodigen besturen van scholen uit de mbo-sector uit om deel te nemen aan de 'Monitor leren en lesgeven met ict in het mbo'.

Justine van den Berg
ict studenten project 3