557770 Header website Tech Gelderland

Ieder jaar verschijnen er op han.nl nieuwe verhalen over techniekstudenten in de Bouw & Infra. Jonge mensen die vertellen over hun studie, stage of afstuderen. Sommige van deze artikelen komen tot stand in samenwerking met TechGelderland.

Leerlingen in het voortgezet onderwijs -en hun ouders- die op zoek zijn naar een vervolgstudie, krijgen met deze verhalen een inkijkje in technische opleidingen. Maar ook in de praktijk van bedrijven en in de diversiteit van technische beroepen.

Kort geleden verscheen in samenwerking met TechGelderland bijvoorbeeld een artikel over Youri en Bart. Beide HAN-studenten vertellen aan studiekiezers waarom ze de hbo-opleiding Civiele Techniek kozen en over hun afstudeeropdracht voor BAM Infra Nederland. Ook maken ze duidelijk wat werken in de civiele techniek voor hen extra aantrekkelijk maakt.

Bart en Youri zijn inmiddels afgestudeerd en direct in de sector aan het werk gegaan. 

Afstudeerders Civiele Techniek Bart Terhorst en Youri de Beijer op een bouwplaats
Afstudeerders Civiele Techniek Bart Terhorst (l) en Youri de Beijer

Kiezen voor techniek niet vanzelfsprekend

In ons land is kiezen voor een toekomst in de techniek nog steeds geen vanzelfsprekende optie. Over de hele breedte van techniek blijven daardoor veel aantrekkelijke vacatures onvervuld. Ook Gelderland heeft daarmee als regio te maken. 

Onze provincie telt enorm veel innovatieve bedrijven in de maakindustrie, de energie- en laboratoriumtechniek, de levensmiddelen- en gezondheidszorgtechnologie, elektro- en installatietechniek en in de ict. En natuurlijk ook in de bouw en civiele techniek. Er zijn veel meer technisch geschoolde mensen nodig om dit mooie en vaak goedbetaalde werk te doen.

Wat is TechGelderland?

De provincie Gelderland onderkent het probleem en de gevolgen voor de bedrijvigheid in de sector. Om er actief iets aan te doen, stond de provincie in 2019 samen met de technische hbo-opleidingen van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen en de Gelderse Centra voor Innovatief Vakmanschap (CIV’s) aan de basis van TechGelderland. 

In TechGelderland vormen Gelderse bedrijven, het onderwijs, overheden en maatschappelijke organisaties samen een enorm netwerk om techniek, technologie en innovatie uit de provincie op de kaart te zetten en regionaal te promoten. Zo bundelt TechGelderland bijvoorbeeld de krachten om activiteiten die voor jonge mensen worden georganiseerd een groter bereik en meer impact te geven.

Missie TechGelderland

De missie van TechGelderland is het tekort in de provincie aan technisch geschoold personeel op alle niveaus te verkleinen. Zij richt zich op 3 thema’s en doelgroepen:  

  • Ontdekken (voor kinderen van 8 tot 13 jaar)
  • Kiezen (voor jongeren van 14 tot 18 jaar) en 
  • Werken voor (jong) volwassenen.

Deze doelgroepen worden op verschillende manieren bereikt.

Zichtbaarheid

TechGelderland creëert zichtbaarheid door het ontwikkelen van content voor de website TechGelderland.nl, sociale media, en -periodiek- ook in zaterdagbijlages van De Gelderlander. Deze content wordt via online advertenties verder verspreid, waardoor het verder reikt dan de individuele content van partners.
 
Op TechGelderland.nl wordt verder informatie bijgehouden over evenementen, opleidingsmogelijkheden en de verhalen over werken en innoveren in de techniek. En over de grote maatschappelijke opgaves van nu.

Testimonials

Artikelen over HAN-studenten als Youri en Bart verschijnen ook als testimonial op de HAN-opleidingspagina Civiele Techniek. In deze reeks vertellen veel meer studenten over hun opleiding, stage, minor of afstudeerproject. Een vergelijkbare reeks vind je ook op de opleidingspagina Bouwkunde.