Nut en noodzaak van de Beroepenveldcommissie Hoe wij de aansluiting met het werkveld optimaliseren

leden van de beroepenveldcommissie

Bouwprojecten zijn vertraagd. Inflatie, een tekort aan materiaal, personeelsgebrek en de stikstofproblematiek gooien roet in het eten. Toch blijft er de komende 10 jaar een tekort aan mensen in de bouw en infra. Gericht opleiden is belangrijker dan ooit. Maar hoe weet je wáár je voor op moet leiden?

Om de aansluiting te bewaken van het onderwijsprogramma van de opleidingen op de bouwkundige beroepspraktijk is 10 jaar geleden de Beroepenveldcommissie in het leven geroepen. Naast vertegenwoordiging van het onderwijs, onderzoek en studenten zit hier een groep van 15 grote en kleinere bedrijven en organisaties in die werkzaam zijn binnen de civiele techniek en/of bouwkunde. Variërend van architectenbureaus, adviesbureaus, aannemersbedrijven, gemeenten en waterschappen. Het is een dwarsdoorsnede van zowel de branche als de Academie Built Environment. De directeur van deze academie, Frank Spuij, is voorzitter van dit netwerk.

We krijgen vaak een bevestiging dat we goed bezig zijn en soms geeft de feedback van de leden van de commissie invulling aan onze aarzeling.”

Visie op internationalisering, BIM en duurzaamheid

Frank legt uit: “De Beroepenveldcommissie komt 3x per jaar samen en pakt thema’s beet om te spiegelen of er meer, minder of anders omgegaan zou moeten worden met thema’s zoals internationalisering, duurzaamheid of BIM (maken van digitale bouw modellen).” Zo wilde de academie weten hoe het beroepenveld aankijkt tegen lesgeven in het Engels of wat het werkveld vindt van de hoeveelheid BIM dat we geven. “We krijgen vaak een bevestiging dat we goed bezig zijn en soms geeft de feedback van de leden van de commissie invulling aan onze aarzeling. In de commissie is natuurlijk ook het academieplan besproken.”

Unieke kans

Projectleider bij ingenieursbureau Witteveen+Bos, Stefan Wolbrink zat 10 jaar geleden als eerste student in de Beroepenveldcommissie en is na zijn diploma als werkveldpartner aangesloten gebleven. “We hebben binnen ons bedrijf veel stagiairs en afstudeerders van de HAN en nemen ook veel HAN-studenten aan. Het is dus logisch dat Witteveen+Bos in de Beroepenveldcommissie zit en aangeeft wat er in ons vakgebied speelt. Het is een unieke kans om een steentje bij te mogen dragen aan het invullen van het curriculum en daarmee de aansluiting met het werkveld te optimaliseren.”

Portret Stefan Wolbrink

Maatschappelijk relevant

Ook Wiegerinck Architecten heeft al jaren een warme band met de HAN. Architect Tom Vlemingh: “We vinden het als Arnhems architectenbureau interessant om iets te betekenen voor het onderwijs in onze gemeente. Wij richten ons vooral op maatschappelijk relevante projecten bijvoorbeeld leefomgevingen voor kwetsbaren in de samenleving. Betekenis geven aan onderwijs is ook maatschappelijk relevant. Het is belangrijk om te zien waar ‘onze toekomst’ mee bezig is. Als we daar invloed op uit kunnen oefenen door wat we horen in het werkveld, is dat mooi. Dat zorgt ervoor dat het onderwijs straks studenten aflevert die klaar zijn voor het werkveld.”

Het is belangrijk om te zien waar ‘onze toekomst’ mee bezig is."

De bedrijven in de commissie zijn divers, hierdoor denken ze soms heel verschillend over bepaalde zaken. Frank schetst: “Internationalisering is bijvoorbeeld voor Arcadis een pre, maar gemeente Arnhem heeft er veel minder mee. Door de discussie in de beroepenveldcommissie hebben we bijvoorbeeld besloten om binnen de opleidingen een basis te leggen voor BIM en ruimte te bieden voor verdere verdieping in bijvoorbeeld een minor, stage of afstuderen. Zo ook met internationalisering: voor sommige bedrijven is het een pre als je in het buitenland stage hebt gelopen, bij andere bedrijven is dit minder relevant. Wel is aangegeven dat internationalisering van belang is in de opleiding zodat studenten de internationale context van het werken in ons domein meekrijgen en letterlijk leren om over de grens te kijken. De manier waarop kan heel verschillend zijn."

Biobased materialen

Een van de thema’s die de laatste bijeenkomst beetgenomen werd, was bouwen met biobased materialen. Tom: “Het gebruik ervan is noodzakelijk om onze planeet levensvatbar te houden. We zien bijvoorbeeld dat ziekenhuizen nog graag pvc-vloeren toepassen, we proberen dan toch opdrachtgevers te overtuigen van het gebruik van biobased materialen. Een reis die studenten nu in het onderwijs ook al maken.” Het is wat Tom betreft niet de vraag óf we er iets mee gaan doen, maar wanneer.

Wat is duurzaam?

Robbert Vissers is hoofd werkvoorbereider bij bouwconcern Van Wijnen en vindt sparren over dit soort onderwerpen waardevol. “Maar wat is duurzaam? Zo hebben wij in Heerenveen een woningfabriek gebouwd voor complete prefab woningen in beton. Het beton dat nu gebruikt wordt heeft al 60% minder CO2-uitstoot dan traditionele betonmengsels. De ontwikkeling van het beton gaat verder, om uiteindelijk zonder cement en fossielvrij transport, CO2-neutraal te zijn. De woningen uit de fabriek zijn compleet demontabel. Je kunt veel ‘prefabben’, maar niet alle projecten zijn standaard dus creatieve mensen met een andere kijk op zaken zijn en blijven onmisbaar. Daarom is de afstemming tussen het onderwijs en de praktijk van groot belang.”

Je kunt veel ‘prefabben’, maar niet alle projecten zijn standaard dus creatieve mensen met een andere kijk op zaken zijn en blijven onmisbaar."

Mooie vraagbaak

De leden van de Beroepenveldcommissie zien volgens Robbert stuk voor stuk de noodzaak van maatschappelijke betrokkenheid, om te veranderen en toekomstbestendig bezig te zijn. “Het is belangrijk om vanuit het bedrijfsleven mee te praten en mee te beslissen over het onderwijs op de HAN. Wij weten waar de behoefte op lange termijn ligt en zijn een mooie vraagbaak.”

Tekort aan civiel ingenieurs

Askold Huidink is vanuit Waterschap Rijn en IJssel technisch manager bij onder andere dijkversterking Rijnkade. “Tijdens de laatste bijeenkomst van de Beroepenveldcommissie heb ik aangegeven dat ik graag een keer studenten Civiele Techniek meeneem voor een bezoek aan de Rijnkade. Zó mooi en leerzaam om te zien hoe de waterkering versterkt wordt. Ik wil studenten laten zien wat een waterschap doet, hoe het ontwerp gedaan is en tegen welke uitdagingen je aanloopt na aanbesteding en er dus een aannemerscombinatie aan boord is. We moeten samen optrekken met alle betrokken partijen, maar er is en blijft een schrijnend tekort aan ervaren civiele ingenieurs.”

Portret Askold Huidink van Waterschap Rijn en IJssel

Waardevol netwerk

Askold gaat verder: “We willen graag stagiairs om ze praktijkervaring mee te geven, maar we zijn vanwege tijd- en capaciteitsgebrek zoekende om ze goed te kunnen begeleiden.” Ook dit onderwerp komt vaak ter sprake tijdens bijeenkomsten van de Beroepenveldcommissie. “Het is een waardevol netwerk om in gesprek te komen met allerlei partijen uit de branche en met elkaar op zoek te gaan naar oplossingen.”

Een groot deel van de leden van de Beroepenveldcommissie

groepsfoto beroepenveldcommissie
vlnr: David Özdemir (HAN student), Stefan Wolbrink (Witteveen en Bos), Frank Spuij (HAN), Alfons van Woensel (Bruil), Tom Vlemingh (Wiegerinck), Annemiek Delissen (HAN), Gijs Pelgrom (HAN), Esther ten Have (Bouwend Nederland), Robbert Vissers (Van Wijnen) en Askold Huiding (Waterschap Rijn en IJssel)