50 jaar Mondzorgkunde “Ik wil de nieuwe generatie mondhygiënisten op de kaart zetten”

Studenten oefenen op een pop

Docent Mondzorgkunde, Lars Toonen, studeerde 2,5 jaar geleden zelf af aan deze opleiding. Hij heeft een helder beeld hoe we de mondgezondheidzorg betaalbaar kunnen houden. De basis is wat hem betreft ‘de juiste zorg op de juiste plek.’

“De opleiding Mondzorgkunde is flink veranderd en daar kan iedereen z’n voordeel mee doen in mijn ogen,” begint Lars. Hij kan het weten wat als iemand zich in het vak heeft vastgebeten, is hij het wel. Omdat hij het belangrijk vindt om zowel in het onderwijs, het onderzoek en de praktijk bezig te zijn, werkt hij zowel voor de tandheelkundige keten en praktijken als voor de opleiding. Daarnaast volgt hij een master aan de universiteit van Utrecht.

Nieuwe generatie mondhygiënisten

Lars schetst: “De generatie mondhygiënisten die nu met pensioen gaat, heeft een 2-jarige opleiding gehad, niet op bachelor-niveau en zonder BIG-registratie. Tegenwoordig duurt de bacheloropleiding Mondzorgkunde 4 jaar en studeren studenten af met een BIG-registratie. Vanuit de beroepsgroep werden zij wel bijgeschoold, maar wij zijn de nieuwe generatie mondhygiënisten met nieuwe verantwoordelijkheden.”

Loslaten

Doordat er een tekort is aan zorgprofessionals op alle niveaus en mondhygiënisten tegenwoordig veel bredere tandheelkundige werkzaamheden mogen verrichten, is het zaak om de juiste mensen op de juiste plekken te krijgen. De tandarts kan daardoor meer loslaten en zich richten op complexere tandheelkundige zorg zoals implantaten, kronen en bruggen. Eenvoudigere reinigingen kan een mondhygiënist die 4 jaar bachelor is opgeleid met een BIG-registratie op zijn beurt overlaten aan een preventiemedewerker.

We kunnen nog veel efficiënter werken en we kunnen nog veel meer halen uit de nieuwe vormgeving van het beroep.”

Elkaars kennis en kunde gebruiken

De samenwerking vindt hij van groot belang. Tussen de mondhygiënisten onderling, maar ook tussen de tandarts, mondhygiënist, de preventiemedewerker en tandheelkundige zorg. Lars zit in de ‘Materialen en instrumentarium commissie’ en in het ‘Greenteam tandheelkunde’.  Lars legt uit: “Iedereen van het tandheelkundige gebouw van het Radboudumc is in deze commissie vertegenwoordigd: opleiding Orthodontie, Mondzorgkunde, Tandheelkunde, het schisesteam en de mond- en kaakchirurgen. We proberen als 1 geheel besluiten te nemen in het gebouw. Dus collectief inkopen en overleggen waarom we iets inkopen en tegen welke prijs.

Met een product van de maand proberen we bewustwording te creëren om toekomstige professionals inzicht te geven in het gebruik van materialen. De eilandjes die er soms zijn, probeer ik te zien als 1 geheel. Er mag een concurrentiestrijd zijn, maar we hoeven niet zelf het wiel opnieuw uit te vinden. Elkaars kennis en kunde gebruiken mag.”

Een brug slaan

Lars heeft z’n handen vol. Met zijn master ‘Klinische gezondheidswetenschappen voor zorgprofessionals’ probeert hij een brug te slaan tussen de praktijk en het onderzoek. Daarnaast staat hij anderhalve dag voor de klas, werkt hij 1 dag in de week als mondhygiënist en managet hij anderhalve dag per week een tandheelkundige praktijk. “Binnenkort komt er een coördinerende functie bij waarbij ik mondhygiënisten beter met elkaar laat samenwerken,” doet hij nog een duit in het zakje.

Analytische houding

“Mijn drive zit vooral in de beroepsgroep. Ik wil de nieuwe mondhygiënist op de kaart zetten. We kunnen nog veel efficiënter werken en we kunnen nog veel meer halen uit de nieuwe vormgeving van het beroep. Daarmee kunnen we patiënten nog betere zorg aanbieden. Met mijn master hoop ik een nog analytischere houding te krijgen en nóg meer te beteken voor het vak.”

Gewonnen prijzen

Lars is in 2020 uitgeroepen tot de beste student 2020 en won in zijn laatste jaar een prijs met zijn scriptie waarin hij onderzocht wat voor invloed mondspoelmiddelen hebben op de bloeddruk. Deze scriptie meldde hij ook aan bij de Internationale Federatie van Mondhygiënisten. Ook collega Bregje van Swaaij deed mee met haar laboratoriumonderzoek naar het fluoridegehalte in spoelmiddelen. Van de 3 beurzen die per jaar uitreikt worden gingen zowel Lars als Bregje ermee van door.

Lars Toonen met zijn gepubliceerde onderzoek

Mondzorgkunde 50 jaar

De opleiding Mondzorgkunde bestaat 50 jaar. En dat gaan we vieren! Dat doen we onder meer met een artikelenreeks waarin we met docenten, studenten, onderzoekers en praktijkpartners terugblikken op en vooruitkijken naar de opleiding.