470292 installatie lector Thomas Lans Kansrijk Ondernemen Hogeschool Arnhem en Nijmegen

Het narratief rondom ondernemerschap is aan het veranderen: Ondernemerschap als onderdeel van de oplossing, niet alleen van het probleem. Tijdens zijn intreerede op 17 november schetste lector Kansrijk Ondernemen Thomas Lans zijn visie op ondernemerschap; welke bijdrage kan het lectoraat leveren?

We helpen kleine ondernemers -bestaande en in de dop- kansen te zien en te evalueren in een nieuwe economische realiteit waarin niet alleen de ik, maar ook de ander en elders steeds belangrijker worden. Ook kijken we hoe het regionale ecosysteem, waaronder ons eigen onderwijs, hen daarin verder kan ondersteunen

Ondernemen met oog voor de ander en elders
 

Intreerede Kansrijk Ondernemen

Het Lectoraat Kansrijk Ondernemen onderzoekt het zien en benutten van kansen en de wijze waarop het regionale ecosysteem dit kan ondersteunen. en stelt hierbij twee onderzoeksvragen centraal; 

1.    Welke kennis, vaardigheden, houding, waarden en netwerken zijn nodig om kansen te zien, te evalueren en uit te voeren in het licht van de maatschappelijke opgaven en de nieuwe economie?

2.    Welke ondersteuning, op korte en langere termijn kun je voor deze, overwegend kleine bedrijven, organiseren om kansen te zien, evalueren en te benutten?

De intreerede van Thomas als lector staat uitgebreid beschreven in zijn boekje:

Beeld installatie lector Thomas Lans bij de Hogeschool Arnhem en Nijmegen

Samen aan de slag

Voorafgaand aan de officiële installatie organiseerde het lectoraat een interactieve ochtend in samenwerking met het Nederlands Lectoren Platform Ondernemerschap (NLPO). Tijdens verschillende 'proeftuintjes' konden bezoekers proeven van onderzoeken en resultaten van docent-onderzoekers uit het NLPO netwerk. Er waren sprekers over onderwijsvernieuwing, zoals Migchiel van Diggelen over Design-Based Education. En in één van de HAN workspace ruimtes dachten bezoekers mee over de uitdagingen van ondernemers uit de regio, zoals Meeples, Stichting Move en Gelukkige Groentes. 

Een grote, enthousiaste groep onderzoekers, docenten, ondernemers en studenten hadden het Hollandse weer en bijbehorende files getrotseerd om samen ervaringen uit te wisselen, contacten te leggen en kennis delen. Studenten van de opleiding Communicatie waren de hele ochtend aanwezig om alle input voor aanwezige ondernemers te verzamelen tot een waardevolle en overzichtelijke infographic.

Ik maak een buiging voor je Thomas, want ik ben je zéér dankbaar dat je gewoon begonnen bent!'

samenwerken 

Officiële opening van het Ondernemerslab

Tussen de verschillende rondes door was er ook tijd voor een officieel moment, namelijk de officiële start van het Ondernemerslab aan de Houtwerf, Nijmegen. Het bordspel Viticulture World, waarin wijnmakers vanover de hele wereld samen moeten werken aan een goede oogst, stond symbool voor de samenwerking die het Ondernemerslab mogelijk maakt.

Het Ondernemerslab is een plek waar je als ondernemende mbo/hbo student, docent, onderzoeker, kleine ondernemer of werkzoekende laagdrempelig kan kennismaken en/of bijdragen aan lokale vraagstukken op het terrein van innovatie, health en high-tech. 

Ter nagedachtenis 

Aankondiging Steven de Grootprijs

Te midden van alle feestelijkheden was er ook een moment om met elkaar stil te staan bij de onlangs overleden lector Steven de Groot, één van de aanjagers bij de oprichting van het Nederlands Lectoren Platform Ondernemerschap, en geliefd collega-onderzoeker voor veel van de aanwezigen. Ter nagedachtenis aan zijn werk werd de nieuwe 'NLPO Steven de Groot prijs' aangekondigd die volgend jaar voor het eerst zal worden uitgereikt. Er werd opgeroepen tot het inzenden van papers op het gebied van ondernemerschap. De finalisten worden begin 2023 bekend gemaakt, waarna ook een uitreiking van de prijs zal worden gepland.

 

Duurzaam ondernemerschap

"Thomas en de collega’s in het lectoraat geven een impuls aan het scheppen van duurzame relaties binnen de driehoek; studenten, het onderwijs en ondernemers in de regio," zei dagvoorzitter Raoul van Etten, directeur Academie Business en Communicatie, HAN. ''Samen werken we aan duurzaam ondernemerschap."

Taking the plunge
 

Ondernemen is beginnen

Het middagprogramma stond in het teken van de installatie van Thomas Lans als lector Kansrijk Ondernemen. Academie directeur Raoul van Etten trapte af en sprak over het belang van het lectoraat voor zowel de regio als voor de Hogeschool Arnhem en Nijmegen. Hij sprak zijn dank uit voor hetgeen Thomas in korte tijd heeft bewerkstelligd door zijn open en enthousiaste houding richting anderen; Thomas verbindt en begint.

 Keynote van Marco van Gelderen, co-auteur met Thomas Lans van het boekje 'Aan de slag met EntreComp in het onderwijs', sloot zich daarbij aan en sprak over welke ondernemerschapscompetenties van belang zijn om succesvol te ondernemen. College van bestuurs-lid van de HAN Bridget Kievits sprak over de manier waarop het lectoraat aansluting vindt bij het nieuwe Koersbeeld 2022-2028 van de HAN en daarop volgde de officiële installatie van Thomas tot HAN-lector Kansrijk Ondernemen. 

Tot slot nam Thomas de zaal op een toegankelijke en enthousiaste manier mee in zijn visie op ondernemerschap. Zijn intreerede getiteld 'Ondernemen met het oog voor de ander en elders' ging in op hoe 'het ondernemerslandschap is veranderd van een focus op start-ups en groei naar een bredere benadering gericht op ondernemend gedrag en waardecreatie in het licht van de huidige maatschappelijke uitdagingen en de nieuwe economie'. Waarbij 'het belang voor ondernemers van het zien, evalueren en benutten van kansen steeds belangrijker wordt. 'Nieuwe vormen van samenwerking kunnen toegang bieden tot nieuwe kennis en netwerken.'

470297 Keynote Marco van Gelderen tijdens de installatie van lector Thomas Lans
Meer weten?
 

Lectoraat Kansrijk Ondernemen

Kijk voor meer informatie over het praktijkgericht onderzoek van het lectoraat Kansrijk Ondernemen op:

404367 Thomas Lans