Netwerk Ouderen & Chronisch Zieken Online leeromgeving om interdisciplinair samen te leren werken

102256 verpleegkundige op afdeling geriatrie troost oudere man

Docenten uit de netwerkgroep Ouderen & Chronisch Zieken van de paramedische studies zijn bezig met de ontwikkeling van een aantrekkelijke, up-to-date en innovatieve online leeromgeving. Daarin moet de interdisciplinaire samenwerking bij Ouderen & Chronisch Zieken tot stand komen.

De voorbereidingen zijn in volle gang. Binnenkort worden video- en geluidsopnamen gemaakt van ouderen en chronisch zieken die vertellen over hun complexe gezondheidsvraagstukken. "Voor zowel de patiënt als de zorgverleners en de mantelzorgers nemen we natuurlijk de AVG-richtlijnen in acht", vertelt docent bij de opleiding Logopedie Maureen Cambeen. Zij is ruim 20 jaar logopedist geweest in een therapiecentrum, waar ze veel ervaring heeft met interprofessioneel samenwerken.

Gezondheidsvraagstukken

“De student hoort tijdens het online interview met de patiënt wat de gezondheidsvraagstukken zijn. Er komt van alles hieromtrent ter sprake”, weet Maureen. “We brengen in deze online leeromgeving in beeld welke zorgverleners om de patiënt heen bewegen. Terwijl een student de opdracht leest, worden voorgerechten in beeld gebracht met vragen zoals 'Wat weet je van de ziekte van Parkinson?' die beantwoord moeten worden."

Daarnaast worden op basis van verhalen van projecten georganiseerd. Bijvoorbeeld een multidisciplinair overleg om vanuit verschillende perspectieven naar het probleem van de ouderen en chronisch zieke te kijken en naar oplossingen te zoeken. Het is van belang dat (toekomstige) zorgprofessionals leren elkaars taal te spreken en effectief samen te werken om de kwaliteit van de zorg voor (kwetsbare) ouderen en chronisch zieken te stimuleren.

Netwerk opbouwen

Om interdisciplinair te kunnen werken, is een goed netwerk van belang. Naar aanleiding van de opdracht, neem de student contact op met een zorgprofessional van een andere opleiding. Zo heeft bijvoorbeeld een student Logopedie die een advies moet schrijven de visie van een diëtist nodig. De student neemt dus actief contact op met andere mensen binnen de Academie Paramedische Studies of met studenten van een andere academie. "Studenten werken interdisciplinair net zoals dat straks in de praktijk ook gebeurt."

Studenten leren interdisciplinair werken, net zoals dat straks in de praktijk gebeurt.

Direct bevragen

In een voorbeeldsessie met een oudere en een chronisch zieke gaf laatstgenoemde aan dat zijn zorgprofessional veel over hem sprak in plaats van mét hem. Het is van belang de oudere direct te bevragen wat deze zelf denkt nodig te hebben,” weet Maureen.

Interviews

Nadat de deelnemende academies hun leeruitkomsten hebben geïnventariseerd zijn we gestart met het formuleren van de leeruitkomsten interprofessioneel handelen bij ouderen en chronisch zieken. Iedere opleiding die meedoet, levert input in de leeromgeving door (aan de hand van een interviewguide) een cliënt te interviewen waar een leeractiviteit aan gekoppeld wordt.  

Nieuwe huisvesting

“We starten met een aantal casussen. De ontwerpgroep maakt een plan van aanpak voor het doorontwikkelen en testen van het eerste prototype. Dit prototype is gemaakt aan de hand van een denkbeeldige reis van de studenten door de online leeromgeving. Na verbeteringen kan de online leeromgeving voornamelijk voor de 2e-jaarsstudenten geïmplementeerd worden. “Naar verwachting komend studiejaar. Tegen die tijd is de nieuwe huisvesting volop in gang en zitten op studenten van verschillende studies vlakbij elkaar.”