Post-hbo & Cursussen ABE  Permanente educatie voor Onderhoudskundigen Vastgoed

322946 Arnhem, Ruitenberglaan 26, zijaanzicht, Engineering

Sinds 2010 biedt Post-hbo & Cursussen ABE de cursus Vastgoed Inspecteur / Adviseur aan. Oorspronkelijk bedoeld om integraal inspecteurs en adviseurs van het Rijksvastgoedbedrijf (voorheen de Rijksgebouwendienst) te scholen in de (toen) nieuwe BOEI-methodiek: een andere kijk op integraal inspecteren.

Dit jaar is ook de cursus Vastgoed Permanente Educatie BOEI gestart. Bedoeld om de kennis uit de cursus Vastgoed Inspecteur / Adviseur op peil te houden en de persoonscertificering te verlengen.
 
Vincent Faesen en Frank Reniers zijn verre collega's binnen het Rijksvastgoedbedrijf. Bij de HAN staat Vincent vóór en zit Frank ín de klas. Zij vertellen over de opleidingen vanuit hun eigen perspectief, betrokkenheid en ervaring. 

 

BOEI en de cursussen in een notendop


Het Rijksvastgoedbedrijf beheert en onderhoudt vele gebouwen en terreinen. Denk aan ministeries, militaire vliegvelden, haventerreinen, rechtbanken, paleizen en natuurgebieden. Voor de inspectie van het vastgoed is de methodiek BOEI ontwikkeld. BOEI staat voor Brandveiligheid, Onderhoud, Energiezuinigheid & duurzaamheid en Inzicht in het voldoen aan wet- en regelgeving. 

De cursus Vastgoed Inspecteur / Adviseur is een opleiding van 10 maanden, die ook door cursisten van buiten het Rijksvastgoedbedrijf kan worden gevolgd. Na een gezamenlijk deel gaan de cursisten verder in het profiel dat bij hun achtergrond past:  Adviseur, of Inspecteur in de discipline Bouwkunde, Werktuigbouwkunde, Transport of Elektrotechniek. Of ze kiezen beide profielen.

De opleiding wordt afgesloten met mondelinge en schriftelijke examens. De HAN is hiervoor onlangs als examenbureau gecertificeerd. In het verlengde van deze opleiding, is onlangs ook de cursus Vastgoed Permanente Educatie BOEI gestart.

Door de groeiende interesse van de markt voor de BOEI-methodiek is er jaar in, jaar uit een aanwas van nieuwe cursisten.

In 2009 verscheen voor het eerst het handboek RgdBOEI. Om medewerkers op te leiden in de nieuwe manier van inspecteren startte in 2010 bij 3 hogescholen een opleiding Vastgoed Inspecteur / Adviseur. De HAN was 1 van deze hogescholen. Vincent Faesen: "In eerste instantie werd gedacht dat de cursus 4 tot 5 jaar stand zou houden en dat daarna het aantal cursisten zou afnemen. Maar door de groeiende interesse van de markt voor de BOEI-methodiek is er jaar in, jaar uit een aanwas van nieuwe cursisten."

BOEI wordt door steeds meer organisaties, ook buiten de overheid, voorgeschreven in contracten. In Nederland en ook in België. Het handboek is digitaal beschikbaar voor iedereen die het -voor eigen risico- wil gebruiken. 

Vincent Faesen, eindredacteur RVBBOEI en docent
Vincent Faesen is sinds 2013 docent binnen het profiel Adviseur BOEI. In zijn dagelijks leven is hij senior adviseur en ambassadeur bij het Rijksvastgoedbedrijf. Hij voert als eindredacteur, samen met zijn collega Natasha Hanoeman de redactie van het handboek RVBBOEI.

379046 portret docent vastgoed/permanente educatie Vincent Faesen
Vincent Faesen, senior adviseur en ambassadeur bij het Rijksvastgoedbedrijf / docent Vastgoed en Permanente educatie

"Ik ben 36 uur per week bezig met dit handboek," zegt Faesen, "het is een dagtaak met een enorme afwisseling tussen onderwerpen. Zo ben ik nu bijvoorbeeld druk met een onderzoek hoe voorzieningen voor integrale toegankelijkheid binnen BOEI kunnen worden geborgd. En recent is de RVB Routekaart Duurzaamheid – levensfase Vastgoedbeheer verwerkt in een nieuwe Duurzaamheidstabel 2022." 

Vincent was ook initiatiefnemer van de persoonscertificering die verbonden is aan de opleiding. Geslaagden worden opgenomen in een register. Vanuit zijn rol binnen het RVB heeft hij zich ook ingezet voor permanente educatie.

De opleiding geeft mij een goed inzicht bij het herkennen van gebreken, het inschatten van de urgentie en het herstellen hiervan.

Frank Reniers, vastgoedinspecteur en cursist 
Frank Reniers is senior medewerker Vastgoed en Infrastructuur bij het Rijksvastgoedbedrijf en volgde in 2019 de cursus Vastgoed Inspecteur / Adviseur. Hij koos destijds voor zowel het profiel Inspecteur als Adviseur. Nu volgt hij de nieuwe cursus Vastgoed Permanente Educatie - BOEI. In zijn werk coördineert Frank bouwkundige werkzaamheden in alle fases van een bouwproces, met name in de beheerfase. Hij heeft verschillende defensie- en rijkspanden in de provincie Noord-Brabant onder zijn beheer.

379044 portret cursist vastgoed Frank Reniers
Frank Reniers: senior medewerker Vastgoed en Infrastructuur bij het Rijksvastgoedbedrijf

Frank: "Voor de defensieobjecten heb ik de rol als locatieverantwoordelijke. Ik ben het loket voor de facilitaire servicebalie die namens de gebruikers communiceert. Daarnaast coördineer ik de servicecontracten op het gebied van keuringscomponenten."

Door de cursus Vastgoed herkent hij de strategie van de klant en kan daarnaar handelen. Frank Reniers: "De opleiding geeft mij een goed inzicht bij het herkennen van gebreken, het inschatten van de urgentie en het herstellen hiervan."

Certificering en permanente educatie hebben een sterke relatie met elkaar. Bij de ontwikkeling van het opleidingsprogramma bij de HAN kon ik mijn visie hierop ventileren

Permanente educatie en certificering

Als gediplomeerd onderhoudskundige is Frank Reniers gecertificeerd. Deze certificering is 5 jaar geldig. Om deze termijn te verlengen moet een programma van permanente educatie worden gevolgd. 

Vincent Faesen: "Certificering en permanente educatie hebben een sterke relatie met elkaar. De certificerende instantie Hobéon en de branchevereniging Sertum eisen permanente educatie. Bij de ontwikkeling van het opleidingsprogramma van de HAN kon ik mijn visie hierop ventileren. Ik pleitte voor 3 basisprincipes van de lessen. Nummer 1 is: herhaling van eerder behandelde onderwerpen om de kennis actueel te houden,  2: aandacht voor wijzigingen in de wetgeving en 3: het behandelen van nieuwe technieken. Natuurlijk alles afgestemd op de vakgebieden van de Onderhoudskundige Inspecteur en Adviseur BOEI." Het resultaat is een cursus van 4 studiedagen, waarin Vincent Faesen zijn aanbevelingen terugziet.

Frank Reniers kreeg deze cursus van zijn werkgever aangeboden. De 1e lesdag ging over NTA / EPBD: energieprestatie van gebouwen. Deze werd in verband met corona online gegeven. Frank Reniers: "Helaas heb ik deze door inlogproblemen gemist. Op de 2e lesdag heb ik een update van de wet- en regelgeving gehad. De 3e lesdag was klassikaal. Deze dag ging over veranderingen in het handboek RVBBOEI en we kregen een toelichting op de beslisboom. Op de 4e lesdag worden we bijgespijkerd op de inspectie van zonnepanelen op daken, conform de norm NEN1010 / SCIOS scope 12." 

Zijn kennis is op deze onderwerpen voorlopig weer up-to-date. Inspecteren en adviseren hebben Reniers interesse, al maken ze geen groot deel uit van zijn dagelijks werk. "Persoonlijk hoop ik dat ik in de toekomst wat meer met BOEI-inspecties en -adviezen te maken krijg in mijn functie, omdat je anders snel de stof vergeet."

Luisterend oor

De opleiding Vastgoed Inspecteur / Adviseur is allerminst een onveranderlijk geheel. Het team van 13 docenten heeft door de jaren heen hun lesmateriaal mee laten groeien met de ontwikkelingen die BOEI in de afgelopen jaren heeft doorgevoerd. Vincent Faesen:" In het verleden hebben we op basis van evaluaties ook verbeterpunten in de cursus aangebracht. Samen met programmaleider Marc Heijmans zijn lessen ontwikkeld die logischer qua volgorde en praktijkgerichter zijn. Dit merk je aan de resultaten van de cursisten." 

Dat de HAN luistert en reageert, ondervond Faesen niet alleen bij het ontwikkelen van de permanente educatie. "De HAN onderhoudt goede communicatie met de redactie van het handboek BOEI en bewaakt adequaat de inhoud van de opleidingen," zegt Vincent Faesen. "Recent zijn de certificatie-eisen voor de onderhoudskundige inspecteur BOEI en adviseur BOEI aangescherpt. De HAN heeft haar opleidingen direct daarop aangepast."

Dit luisterend oor bij Post-hbo & Cursussen ABE is ook de ervaring van Frank Reniers. "Ik heb vorig jaar een in-company training met HAN-coördinator Nicole van de Kamp opgetuigd. Er wordt echt goed naar de uitvraag geluisterd." 

Wel bespeurde Frank dat de nieuwe cursus permanente educatie nog niet de geoliede machinerie heeft die hij gewend is. "Ik merk dat er nog wat wordt gezocht naar de opzet van de permanente educatie; bij de onderwerpen en in de combinatie met de certificeringen. Niet erg, want de opleiding is nieuw en moet nog gestalte krijgen."
Met partijen die naar elkaar luisteren en goed samenwerken, komt dit zeker in orde. "Maar," besluit Frank, "de locatie in Arnhem en de ontvangst daar is altijd supergoed geregeld." 

Blijf op de hoogte!

Het cursusaanbod van Post-hbo & Cursussen ABE, op het het gebied van Bouw & Infra vind je op deze overzichtspagina.

Geïnformeerd blijven over ontwikkelingen onderzoeksresultaten, afstudeerders, samenwerkingen met het werkveld, events en meer? Abonneer je op de nieuwsbrief van de HAN-Academie Built Environment. Deze nieuwsbrief verschijnt eens per kwartaal.