Onderwijsinnovatie met ICT Resultaten van de HAN deelname aan het Versnellingsplan

302962 Logo versnellingsplan onderwijsinnovatie met ict

Het Nationaal versnellingsplan Onderwijsinnovatie met ICT nadert zijn 4e en laatste jaar. Tijd voor een terugblik op de resultaten van het 3e jaar en een inkijkje in de bijdrage van de zoneleden die namens de HAN deelnemen aan het Versnellingsplan.

Het Versnellingsplan Onderwijsinnovatie met ICT heeft vorig jaar weer erg veel verschillende producten opgeleverd. Een overzicht van al deze producten per thema en doelgroep vind je in deze infographic.

Naast een overzicht van tools is er november j.l. ook de Transitieagenda leren digitaliseren  uitgekomen met daarin een schets van experts binnen en buiten het Versnellingsplan hoe de gewenste transitie in het hoger onderwijs eruitziet en hoe deze met elkaar ingezet kan worden. In het stuk lees je meer over de concrete stappen die ingezet kunnen worden om deze situatie te bereiken. 

Koersteam

In het Koersteam zetten we in op gezamenlijke versnelling. Een belangrijk thema om gezamenlijk in op te trekken is digitale leermaterialen. Er is onderzoek gedaan naar de huidige stand van zaken mbt digitale leermaterialen en er wordt gewerkt aan een nationale aanpak rondom digitale leermaterialen.  

Zone Docentprofessionalisering

De HAN heeft vorig jaar meegewerkt aan diverse tools rondom docentprofessionalisering zoals de bewegingssensor en de Proeftuin Open leermaterialen. Daarnaast is het mooi om te zien dat in het project HAN Open Digital Horizons (ODH) de producten en de kennis die in het Versnellingsplan ontwikkeld zijn volop worden gebruikt.

Zo worden professionaliseringsactiviteiten onder andere onderbouwd met de bouwstenen voor effectieve docentprofessionalisering en naast het nieuwe framework voor docentcompetenties gelegd, en zal de bewegingssensor bij verschillende academies ingezet worden om het gesprek over de integrale benadering te voeren. 

Zone Flexibilisering

De zone Flexibilisering heeft vorig jaar vooral gekeken naar de impact van flexibilisering op kwaliteitszorg en de organisatie van het onderwijs. Daarnaast doet men onderzoek naar de inzet van Microcredentials in het hoger onderwijs voor een Leven Lang Ontwikkelen in de pilot Microcredentials. De HAN neemt ook deel aan deze pilot.  

Daarnaast zijn of worden de geleerde lessen en producten uit de zone Flexibilisering ingezet bij het formuleren van koersuitspraken en kaders rondom flexibilisering en het bieden van studentroutes met keuzemogelijkheden en het implementeren ervan.  

Werkgroep toetsen op afstand

Deze werkgroep Toetsen op afstand is bezig met het verzamelen en bundelen van materiaal en informatie die al aanwezig is vanuit al bestaande netwerken en gebruikersgroepen. Onlangs zijn meerdere producten opgeleverd zoals de Keuzetool Toetsen op afstand , waarmee je – op basis van groepsgrootte en toetsdoel – kan bepalen welke toetsvorm je op afstand het beste kan inzetten, en het handboek In 5 stappen naar een itembank over het succesvol inzetten van itembanken in het hoger onderwijs.  

Week van het Versnellingsplan

In de week van 14 t/m 18 februari 2022 volgt weer de Week van het Versnellingsplan met daarin elke dag van 12.00-13.00 uur een lunchmeeting over het Versnellingsplan en de relatie tot wat er speelt op de HAN. 

312727 Afbeelding project Open Digital Horizons

Meer weten?

Wil je meer weten over het Versnellingsplan, de producten vinden en gebruiken en/of op de hoogte blijven? Kijk dan op www.versnellingsplan.nl of houd het LinkedIn of het Twitteraccount van het Versnellingsplan in de gaten.