CWZ en HAN bouwen aan zorginnovatiecentrum Verpleegkundigen op een voetstuk

102319 arts onderzoekt de longen van een patient op de verpleegafdeling hematologie

Wat kun je doen om de toekomst van de zorg veilig te stellen en tegelijkertijd de patiëntenzorg te verbeteren? Terwijl Nederlanders om meer zorg vragen, stappen zorgmedewerkers steeds vaker op. Dat vraagt om een andere organisatie.

CWZ en HAN focussen op een zorginnovatiecentrum, een leer- en innoveerafdeling. Het uiteindelijke doel is een betere positionering van de verpleegkundigen binnen het ziekenhuis.

Studenten en docenten van de HAN gaan samenwerken met medewerkers van de CWZ academie en het moeder & kind-cluster. Naar verwachting wordt begonnen met een groep van 30 HAN-studenten en -docenten. Het doel is een aantrekkelijke, prikkelende werkomgeving waar kwaliteit van de zorg, onderzoek en opleiding integraal samengaan. 

Verwachting is dat binnen nu en een driekwart jaar het eerste zorginnovatiecentrum (ZIC) in het ziekenhuis van start gaat. De praktijk vraagt om een hybride integrale samenwerking die is toegespitst op de toekomst, waarbij patiëntenzorg, opleiding en onderzoek structureel met elkaar verbonden zijn.

Door deze samenwerking kunnen we meer studenten op een vernieuwende manier opleiden en onder supervisie laten werken.

Verpleegkundig leiderschap

Het eerste CWZ-zorginnovatiecentrum gaat van start binnen het moeder & kind-cluster. HAN-studenten Verpleegkunde, medewerkers van de CWZ academie en HAN-docenten werken dan samen met medewerkers van het Nijmeegse ziekenhuis. Verpleegkundig decaan Theo Niessen van CWZ is aanspreekpunt van deze samenwerking. Hij is verantwoordelijk voor beleidsvorming rond onderzoek en de opleiding van onder meer verpleegkundigen. 

“We willen zorginnovatiecentra ontwikkelen. Die vormen een belangrijk onderdeel van het onderzoeks- en innovatiebeleid van ons ziekenhuis. Verpleegkundig leiderschap is daarbij een belangrijke nevenopbrengst. Wanneer verpleegkundigen de kans krijgen te excelleren, dan heeft dat een positieve uitwerking op de diepgang van hun vak. Bij de evaluatie kijken we expliciet naar het effect van het zorginnovatiecentrum.”

“Super inspirerend”

Theo: “Met de intentieverklaring die de HAN en CWZ in november ondertekenden, zetten we een nieuwe stap in onze langjarige samenwerking op onderwijs- en onderzoeksgebied. Veel studenten lopen stage of gaan na hun studie bij ons aan de slag. De situatie nu is: na hun stage keren ze terug naar de HAN. Dat gaan we anders doen, want dat is een te korte periode. Studenten kunnen dan al vanaf het eerste studiejaar aan de slag in het zorginnovatiecentrum. Zo volgen we aankomend zorgprofessionals langer in hun ontwikkeling, en krijgen zij beter zicht op hun beroep en werkomgeving. Voor het zorginnovatiecentrum stellen de HAN en CWZ Lecturer-Scientist-Practitioners aan: verpleegkundigen met een academische opleiding. Ze zijn 2 tot 3 dagen per week op de afdeling aanwezig, voor begeleiding van studenten en medewerkers. Om zo innovatie en het leerproces te stimuleren. Het is super inspirerend om op deze manier onderwijs, onderzoek en het werkveld te verbinden. Een innovatieve werkomgeving voor studenten en onze werknemers, wat werkt als een vliegwiel. Een prachtige kruisbestuiving, waarbij we veel van elkaars expertise leren.”

Vraag naar goed opgeleid zorgpersoneel

In Nederland werkten in 2020 ongeveer 1,4 miljoen mensen in de sector zorg en welzijn. Daarmee vormen zij ongeveer 1 op de 6 werkenden (cijfers CBS). De sector zorg en welzijn is daarmee een van de grootste werkgevers van Nederland. Tegelijkertijd kampt de zorgsector met personeelstekorten en neemt de vraag naar voldoende opgeleid zorgpersoneel de komende jaren naar verwachting alleen maar toe. Er zijn genoeg mensen die in de zorg willen werken en de animo voor het vak van verpleegkundige is groot, zo blijkt ook op de HAN. Vele ziekenhuizen en hogescholen werken al samen en schalen hun opleidingsplekken op.

120491 verpleegkundigen aan ziekenhuisbed

Duidelijke voeling met vak

Manager Bedrijfsvoering CWZ academie Anouk Straus is verantwoordelijk voor leren en ontwikkelen binnen het Nijmeegse ziekenhuis. Ze richt zich op alle beroepsopleidingen van zorgpersoneel. Naast studenten Verpleegkunde houdt de CWZ academie zich ook bezig met de ontwikkeling en (bij)scholing van medisch specialisten, co-assistenten en stagiairs van andere opleidingen.

Anouk: “Doordat je meteen in de praktijk toepast wat je leert en onderzoekt, ontstaat er een dynamische leer- en werkomgeving. Je krijgt een duidelijke voeling met het vak door samen te werken met de medewerkers van ons moeder & kind-cluster. Groot voordeel is ook dat je de verpleegkundige zorg naar een hoger niveau tilt. Dat wordt zichtbaar gemaakt door patiëntevaluaties, maar ook door te onderzoeken wat de toegevoegde waarde voor de patiënt is, en de kosteneffectiviteit. We investeren om meerwaarde voor de patiënt te behalen en snijden op plekken waar dit niet het geval is.

We zijn een topklinisch ziekenhuis en met ons wetenschapsfonds stimuleren we wetenschappelijk onderzoek. Dit zorgt voor verbeterde zorg en voldoende uitdaging voor onze medewerkers. Daarom zijn wij ook een interessante onderzoeks- en werkplek voor studenten en afgestudeerd verpleegkundigen, die nog een master willen doen. 

Het zorginnovatiecentrum is toegankelijk voor alle studenten Verpleegkunde. Naast het bieden van de beste zorg voor de patiënt, ligt de nadruk op onderzoek en langere leerlijnen. Door deze samenwerking kunnen we meer studenten op een vernieuwende manier opleiden en onder supervisie laten werken. De patiëntveiligheid staat daarbij voorop. Een nevendoel is een betere positionering van de verpleegkundigen binnen het ziekenhuis. We starten naar verwachting met een groep van 30 HAN-studenten en docenten.” 

Droomscenario

Anouk: “Na het moeder & kind-cluster staat onze OK-afdeling op de nominatie als tweede zorginnovatiecentrum. Als ik 5 jaar vooruitblik runnen we een aantal zorginnovatiecentra in ons ziekenhuis, waar onze verpleegkundigen en docenten van de HAN lesgeven en we de zorg samen innoveren. We werken met meerdere opleidingsinstellingen, waaronder ook bijvoorbeeld ROC Nijmegen. In ons skillslab trainen we verpleegkundige vaardigheden. En in een simulatiecentrum werken we met geavanceerde poppen, waarin we de werkelijkheid nauwkeurig kunnen nabootsen. Studenten Verpleegkunde staan in de rij voor een stage, een onderzoeks- of werkplek in ons ziekenhuis. Wat je noemt een droomscenario.”