Regiobeeld Focus op Frailty

Onderzoek naar passende zorg regio Beuningen

ouderen die deelnemen aan groepsactiviteiten

Hoe ziet de sociale en gezondheidssituatie van bewoners van Beuningen er uit? Wat is passende zorg voor méér ouderen? Onderzoekers van de HAN stelden met burgers en professionals het ‘’Regiobeeld Focus op Frailty’’ op. Partners in zorg- en welzijn gebruiken dit voor ontwikkeling van passende zorg.

Meer ouderen, meer gezondheidsproblemen

Het aantal ouderen van 65 plus en 80 plus neemt in Beuningen de komende jaren substantieel toe. Daarmee dienen zich ook meer leeftijd gerelateerde gezondheidsproblemen aan. Het gaat met name om cognitieve stoornissen en dementie, fracturen en hersenletsel na valincidenten, diabetes mellitus en hart- en vaatziekten. De zelfredzaamheid en mobiliteit van ouderen vermindert dan. Sociale contacten nemen vaak af en daardoor stijgt de zorgconsumptie.

Samen anticiperen op zorg- en welzijnsvragen

Welke zorg is bij een toenemend aantal ouderen in de regio Beuningen nodig? Hoe anticiperen de bij zorg en welzijn betrokken partijen daar met elkaar op? De partners in de gemeente kunnen aan de hand van het gedeelde rapport Focus op Frailty. Regiobeeld van de gemeente Beuningen (pdf) samen richting geven en noodzakelijke oplossingen zoeken.

Gewenste zorg in de regio

Miranda Laurant (lector) en Geert Rutten (onderzoeker) van het Lectoraat Organisatie van Zorg en Dienstverlening, gebruikten voor het opstellen van het regiobeeld zowel kwantitatieve als kwalitatieve data. Ze verzamelden openbare gegevensbronnen en interviewden ouderen via de Vereniging van Senioren Beuningen (VvSB) en de Stichting Perspectief.

''Om tot een samenwerkingsverband te komen hebben we alle partners hierbij periodiek betrokken,'' vertelt Geert. ''De opgeleverde data in Focus op Frailty zijn tijdens een bijeenkomst in juni 2021 gezamenlijk geduid en vertaald naar de passende zorg in de regio Beuningen.''

Voor behoud van mobiliteit van ouderen zijn toegankelijke WMO voorzieningen, een gezonde leefstijl, sociale activiteiten en een veilige woonomgeving nodig.

Aanbevelingen voor passende zorg

"Bij een verlies van sociale contacten blijkt onder andere ook meer eenzaamheid bij ouderen te dreigen. Dat kan weer tot een grotere zorgconsumptie leiden," zegt Geert. ''Het behoud van mobiliteit is daarom erg belangrijk. Voorzieningen voor een gezonde leefstijl en sociale activiteiten en een veilige woonomgeving voor ouderen met kwetsbaarheden horen dus bij de praktische aanbevelingen. Ook moeten WMO voorzieningen bekend en gemakkelijk bereikbaar zijn voor de ouderen."

Professionele zorg én zorgen voor elkaar

"Het kunnen voorzien in passende zorg vraagt om een zorgsysteem dat aansluit bij de behoeften van de ouderen,'' vervolgt Miranda. "Passende zorg is niet alleen professionele zorg. Hieraan kan vanuit de gedachte van zorgen voor elkaar juist ook op zinvolle wijze worden bijgedragen door naasten, de gemeenschap en inwonerinitiatieven." 

Van zelfredzaamheid naar samenredzaamheid

"Om aan ouderen passende zorg dicht bij huis te kunnen leveren is het van belang dat er een goede samenwerking is. Tussen professionals in zorg en welzijn, beleidsprofessionals en inwoners en/of inwonerinitiatieven zoals de VvSB", zegt Miranda tot besluit. "Zelfredzaamheid wordt dan Samenredzaamheid.''

Zorg dichter bij mensen thuis 

Juiste zorg op de juiste plek

Het opstellen van het regiobeeld is een onderdeel van het programma Juiste Zorg Op de Juiste Plek van ZonMw. Dit project biedt regionale samenwerkingsverbanden financiële steun bij het ontwikkelen van een integraal aanbod van zorg, welzijn en ondersteuning. Het gaat om aanbod dat echt aansluit bij de behoefte van hulpvragers: om andere of nieuwe vormen van zorg. Dichter bij mensen thuis, in hun eigen vertrouwde leefomgeving.

Meer weten?

Lees het volledige rapport:

Stuur voor vragen of meer informatie een bericht aan Geert Rutten, senior onderzoeker Lectoraat Organisatie van Zorg en Dienstverlening: