Leervrees Lector Jos Sanders wil leervrees bestrijden

Jos Sanders

Leerervaringen zouden zo positief moeten zijn dat een leven lang leren en ontwikkelen vanzelfsprekend is. Het lectoraat Leren tijdens de Beroepsloopbaan wil onder leiding van lector Jos Sanders een doorbraak bereiken in een leven lang leren door slim gebruik te maken van positieve leerervaringen.

Jos Sanders: “Het lectoraat Human Capital Innovations onderzoekt wat leren en ontwikkelen voor mensen tot een positieve of negatieve ervaring maakt en hoe onderwijs en werkomgeving optimaal kunnen bijdragen aan de kwaliteit van leerervaringen. In het onderwijs, maar zeker ook daarna.”

Dynamische arbeidsmarkt van de 21e eeuw

Er zijn nu nog te veel mensen die weinig tot niets op hebben met leren. Vaak omdat ze negatieve ervaringen hebben opgedaan. Door slim op positieve ervaringen voort te bouwen in het onderwijs en op de werkplek, kan een doorbraak worden bereikt op een leven lang leren. “Iedereen leert dagelijks nieuwe dingen - vaak onbewust - en heeft daar ook geen vervelende bij- of nasmaak bij. Een doorbraak is nu echt nodig om ervoor te zorgen dat iedereen een waardevolle positie kan behouden in de sterk dynamische arbeidsmarkt van de 21e eeuw.” 

De kennis die we opdoen over positieve leerervaringen en duurzame inzetbaarheid krijgt wat mij betreft direct een plek in het onderwijs aan de HAN.

Positieve leerervaringen en duurzame inzetbaarheid

Het lectoraat zoekt het antwoord op verschillende vragen.
 
  • Waarom kijken mensen niet positief terug op opleiding of onderwijs en hoe keer je dat tij?
  • Hoe draag je eraan bij dat mensen hun eigen geleerde lessen ook kunnen uitleggen aan anderen, zodat ze zich bewust zijn van hun leerproces én ze er (eigen)waarde aan ontlenen?
  • Hoe kan het dat werkgevers nog steeds zoveel potentieel in en om hun organisatie onbenut laten?
  • Waarom zit zoveel menselijk kapitaal nog zo lang opgesloten in ‘gouden kooien’ zonder of met ronduit slechte arbeidsmarktperspectieven?
  • Hoe kunnen we in de regio meer duurzaam omgaan met ons menselijk kapitaal en ‘onderwijsafval’ voorkomen? 
 
Jos Sanders: “De antwoorden en oplossingen zoeken we op verschillende niveaus: individueel, op het werk en in het onderwijs. Maar ook in de samenwerking tussen onderwijs, overheid, bedrijfsleven en HR-professionals. De kennis die we opdoen over positieve leerervaringen en duurzame inzetbaarheid krijgt wat mij betreft een plek in onderwijs. Zowel bij de Pabo als bij Learning and Development in Organisations of de module Duurzame Inzetbaarheid  in samenwerking met collega-lectoren Loek Nieuwenhuis en Annet de Lange.”

Onderzoek op de werkplek

Het lectoraat gaat met (onderwijs-)instellingen en bedrijven in de regio bekijken hoe een werkomgeving zo kan worden ingericht dat die bijdraagt aan het benutten en ontwikkelen van skills. Het lectoraat vergelijkt daarvoor skills intensieve werkplekken en niet-skills intensieve werkplekken. 

Jos Sanders: “Daarmee bouwen we onder andere voort op eerder onderzoek in kenniscentrum Kwaliteit van Leren naar ontwerpprincipes van werkplekleren. Dat levert ontwerpprincipes voor skills intensieve werkomgevingen, die we in experimenten samen vormgeven en onderzoeken op toegevoegde waarde voor leuk(er) en effectiever leren.  Daarmee sluiten we goed aan bij de nationale en regionale beleidsagenda’s maar ook bij de agenda’s van verschillende, voor de regio belangrijke sectoren, zoals de zorg, onderwijs en techniek.”