Project Leren(d) Impact Maken

met z'n allen bij een ziekenhuisbed

Binnen en buiten de HAN worden steeds vaker onderwijsinnovaties ontwikkeld waar studenten samen aan praktijkvraagstukken werken. Samen met Praktijkinnovatie Zorg en Welzijn (PZW) is een werkwijze ontwikkeld om de impact van de onderwijsinnovatie in kaart te brengen en leren te vergroten.

Snelle info

Start

1 september 2022

Status

Lopend

Looptijd

doorlopend

Projectleiders

Anne Khaled en Haske van Vlokhoven

Aanleiding

Een onderwijsinnovatie kan een positieve bijdrage leveren aan de werkpraktijk en kan het leren en samenwerken tussen mensen van de verschillende opleidingen verbeteren. Maar hoe krijg je zicht op de impact van een onderwijsinnovatie? En hoe kan je dit blijvend en lerend doen?

Doel

Met dit project ontwikkelen we een werkwijze om de impact van een onderwijsinnovatie in kaart te brengen en leren te vergroten.

Resultaten

De opdracht om een werkwijze voor PZW te ontwikkelen voor het identificeren en het verbeteren van impact van een onderwijsinnovatie heeft geleid tot een tool waarmee je impact in beeld kan brengen en verbeteren en een rapportage met achtergrond informatie over impact maken met onderwijsinnovaties.

Meisje in rolstoel

Maak Kennis

Maak kennis

Anne Khaled

Onderzoeker (projectleider)
47a5350e-0cfb-11ee-af41-02565807075b Portretfoto van projectleider Anne Khaled in de hal van Ruitenberglaan 26 in Arnhem

Haske van Vlokhoven

Onderzoeker (projectleider)
192161 Haske van Vlokhoven

Guuske van Teunenbroek

Onderzoeker
47c60b76-0cfb-11ee-a0c0-02565807075b Portretfoto van onderzoeker Guuske van Teunenbroek in de hal van Ruitenberglaan 26 in Arnhem

Wietske Kuijer

Lector Responsief Beroepsonderwijs
343413 Portret, onderzoek

Contact over dit project?

Anne Khaled

Praktijkinnovatie Zorg en Welzijn

In de onderwijseenheid Praktijkinnovatie Zorg en Welzijn (PZW) werken studenten van maar liefst 10 verschillende opleidingen en 3 academies samen aan een praktijkvraagstuk op het gebied van zorg en welzijn. Door maatschappelijke veranderingen worden vraagstukken steeds complexer. Onderwerpen als gezond ouder worden, laaggeletterdheid en zorgtechnologie zijn lang niet altijd vanuit één discipline te benaderen. Studenten komen samen tot sociale oplossingen voor de regio.

groep studenten PZW

Het Lectoraat Responsief Beroepsonderwijs

Wat zijn goede manieren om studenten en professionals te helpen ‘ergens goed in te worden’? Ons lectoraat wil de ontwikkeling van vakbekwaamheid zo goed mogelijk begeleiden.

141472 Studenten lachen terwijl docent uitlegt