EBP Academie voor Ambulancezorg

De Academie voor Ambulancezorg en het Lectoraat Acute Intensieve Zorg werken aan een duurzame verbinding. De opzet van het nieuwe onderwijsprogramma: 'Onderzoekend vermogen en Praktijkonderzoek' voor ambulanceverpleegkundigen en verpleegkundig centralisten is het begin van een vaste samenwerking.

Amulancezorgprofessionals in opleiding bij de Academie voor Ambulancezorg en het Lectoraat Acute Intensieve Zorg van de HAN vergroten kwaliteit van onderzoekend vermogen en praktijkgericht onderzoek.

Snelle info

Projectleiding

  • Lilian Vloet, lector Acute Intensieve Zorg, HAN
  • Sivera Berben, associate lector Acute Intensieve Zorg, HAN

Looptijd

  • Vanaf 13 maart 2023

Evidence Based Practice (EBP) Onderzoekend vermogen vergroten

Meer aandacht voor evidence based practice (EBP) in opleidingen voor ambulancezorgprofessionals is een belangrijk punt in de Landelijke Onderzoeksagenda Ambulancezorg 2021-2026

Ook de Academie voor Ambulancezorg streeft naar het vergroten van het onderzoekend vermogen van professionals in opleiding (PIO’s) tijdens het onderwijs aan ambulanceverpleegkundigen en verpleegkundig centralisten.

Nieuw programma ontwikkelen

Om die reden starten de Academie voor Ambulancezorg en het Lectoraat Acute Intensieve Zorg (LAIZ) samen met de ontwikkeling van een nieuw programma voor het vergroten van onderzoekend vermogen en EBP voor ambulancezorgprofessionals.

De vertegenwoordigers van de Academie voor Ambulancezorg en het Lectoraat Acute Intensieve Zorg van de HAN zijn op 13 maart 2023 bijeen geweest voor de start van het aangaan van de duurzame samenwerking.

Leertraject en praktijkonderzoek

De HAN ontwikkelt een tweedaags leertraject voor PIO's binnen de Academie voor Ambulancezorg. Het vergroten van het onderzoekend vermogen binnen de opleidingen tot ambulanceverpleegkundige en verpleegkundig centralist meldkamer ambulancezorg staat daarin centraal.

Het gaat eveneens om de verdere invulling van de doelen bij implementatie van de Landelijke Onderzoeksagenda Ambulancezorg. Onderzoeken kunnen gaan over de effecten van zuurstoftoediening of pijnstilling, maar ook over de vitaliteit van de beroepsgroep – zolang er maar sprake is van een afgebakende, concrete vraag.

Meer weten?

Stuur voor meer informatie of vragen een mailbericht naar het Lectoraat Acute Intensieve Zorg: