Project Gelijkwaardige samenwerking

31751 studenten op straat met kaartjes in hand

Wat verstaan we onder gelijkwaardig samenwerken? Waarom is het zo belangrijk? Doen we wat we zeggen? Goede samenwerkingsrelaties van professionals met jeugdigen, ouders, hun sociale systeem én met andere betrokken hulpverleners zijn cruciaal.

4-daagse masterclass en/of theaterlezing

Vanuit het project 'Zin hebben om samen te leren' wordt in het najaar een 4-daagse masterclass 'Gelijkwaardige Samenwerking' georganiseerd in combinatie met een theaterlezing. De lezing is ook los van de masterclass te bezoeken. 

31751 studenten op straat met kaartjes in hand

Wanneer je naast elkaar gaat staan kun je veel meer bereiken dan dat je tegenover elkaar staat”.

Over het project: Zin hebben om samen te leren

Goede samenwerkingsrelaties van professionals met jeugdigen, ouders, hun sociale systeem én met andere betrokken hulpverleners zijn cruciaal. Ze zijn een belangrijke voorspeller voor het resultaat van hulp aan jeugdigen en gezinnen maar hoe gelijkwaardig werken we daadwerkelijk samen?

Inmiddels is er in Nederland veel kennis beschikbaar over wat wel en niet helpt bij het realiseren van een kwalitatief goede samenwerking. Toch zien we dat deze kennis ontwikkelt bij (academische) werkplaatsen en andere kennisnetwerken  onvoldoende de professionals bereikt. Om die reden zijn we het project “ Zin hebben om samen te leren” gestart.

Met het project willen we dat ouders en kinderen betere passende en effectieve jeugdhulp ontvangen, zodat kleine problemen klein blijven en grote problemen tijdig aangepakt kunnen worden. Hiervoor is het van belang dat we de kennis die voorhanden is beter benutten. Om dit doel te bereiken willen we rondom verschillende thema’s korte krachtige leerinterventies organiseren en daar actieleergroepen aan verbinden.

In een actieleertraject kunnen professionals uit meerdere organisaties met elkaar en samen met ervaringsdeskundigen, ouders en jongeren verkennen hoe ze de opgedane kennis kunnen verdiepen en borgen in hun eigen organisatie.
 

Thema's:

 • Verklarende analyse
 • Gelijkwaardig samenwerken (kennis & tools)

Thema: 'Verklarende analyse'

In april 2022 is het eerste actie-leertraject, binnen het expertisenetwerk BOEG, afgerond over het thema verklarende analyse.

Meer informatie 
Wil je meer weten over verklarende analyse? Bezoek dan eens:

Thema: 'Gelijkwaardig samenwerken'

Samen met professionals is gekozen voor het tweede actie-leertraject voor het thema gelijkwaardig samenwerken. Dit keer hebben we voor een 4-daagse interactieve masterclass gekozen. Doel van deze masterclass over gelijkwaardig samenwerken is om professionals de nieuwste kennis en tools aan te reiken die helpen bij het vormgeven van gelijkwaardige samenwerking. Tegelijkertijd onderzoeken we met professionals en ervaringsdeskundigen, jongeren, ouders wat er nodig is om gelijkwaardig te kunnen blijven samenwerken in de jeugdhulp en hoe we dit moeten 'organiseren'. In deze masterclass willen we antwoord krijgen op de vragen:

 • Wanneer jongeren, ouders/opvoeders, jeugdprofessionals en leidinggevenden de samenwerking als gelijkwaardig ervaren? 
 • Waarom het gebeurt en wanneer en waarom soms niet?
 • Wat zijn de factoren die gelijkwaardig samenwerken helpen realiseren in de dagelijkse praktijk?
 • Wat zijn de factoren die het juist tegenwerken?

Het geeft zicht op wat de condities zijn om gelijkwaardig te kunnen blijven samenwerken als professional.

In het kort | 4-daagse masterclass over 'Gelijkwaardige samenwerking'

  Nieuwe data volgen snel (de 1e masterclass is 12-09 van start gegaan)Data
  35 uur totaalContacttijd
  SKJAccreditatie*
  deelname gratisKosten **

Over de masterclass

Doe je mee? De 4-daagse masterclass start op 12 september met een theaterlezing ‘Jouw gezin mijn zorg’ waarin we op een ludieke manier uitvergroten hoe het is om in gelijkwaardigheid of juist ongelijkwaardigheid te verkeren en wat dat met de toeschouwer doet.  
Vervolgens vergroten we de bewustwording over gelijkwaardig samenwerken in twee bijeenkomsten op 10 oktober en 12 november. Dit doen we samen met professionals, ervaringsdeskundigen jongeren en of ouders waarna professionals met een gerichte leeractie in de praktijk van alledag gaan oefenen om zich verder te ontwikkelen in gelijkwaardig samenwerken. Aan de hand van een opgesteld (op maat gemaakt) monitoringsinstrument volgen we dit proces zodat we zicht krijgen op wat werkt en wat voor de professionals nodig is, helpend of juist belemmerend werkt om echt gelijkwaardig te kunnen zijn.
We sluiten de 4-daagse masterclass af op 30 januari waarin we gezamenlijk de leeropbrengsten ophalen en vaststellen wat we nodig hebben om gelijkwaardig te kunnen blijven samenwerken in de jeugdhulp en hoe we dit moeten “organiseren”. Aan de hand van jullie ervaringen/  verhalen/ casuïstiek leggen we vast wat helpend of juist belemmerend werkt om echt gelijkwaardig te kunnen zijn. Met elkaar bedenken we hoe we deze inzichten weer kunnen verspreiden.

* Voor accreditatie is aanwezigheid en actieve deelname vereist.
** Deelname is gratis, maar bij vroegtijdig afhaken betaalt de deelnemer een vergoeding voor de gemaakte kosten.

De theaterlezing is ook los van de masterclass te bezoeken.

 Samenvatting masterclass
>> Naar de flyer

Aanmelden

Voor de 4-daagse masterclass zijn 10 plekken voor professionals beschikbaar. Bij grote interesse wordt de 4-daagse masterclass meerdere keren aangeboden. 
Locatie:  Kapittelweg 33, Hogeschool Arnhem en Nijmegen.  

Heb je belangstelling? Stuur dan een e-mail naar: joris.vanveen@han.nl

In het kort: Theaterlezing

  12 september 2022Datum
  09.30-12.00 uurTijd
  Kapittelweg 33 in NijmegenLocatie
  deelname gratisKosten

Over de lezing

De theaterlezing is gebaseerd op de resultaten van het praktijkonderzoek ‘Jouw gezin mijn zorg?’ van het lectoraat Jeugd en Gezin van de Christelijke Hogeschool Ede. Tijdens de lezing vertolken twee actrices de stem van de ouder. Samen met de inleider vertellen ze wat ze nodig hebben om de samenwerking met gezinshuisouders en pleegouders te versterken. De lezing is onderdeel van de 4-daagse masterclass 'Gelijkwaardige Samenwerking'.

Alvast een voorproefje bekijken?
https://www.youtube.com/watch?v=l5fHpbnzZV0

Informatie over de theaterlezing samengevat in een flyer
>> Naar de flyer

Meer informatie over samenwerken

Betrokken partijen

Het actie-leertraject is een co-productie van:
Netwerk BOEG.
Boeg is het Bovenregionaal Expertise netwerk Gelderland en is één van de 8 expertisecentra in Nederland voor passende oplossingen voor jongeren met complexe en meervoudige problematiek.

Christelijke Hogeschool Ede (CHE)
Lectoraat Jeugd en Gezin (lector: Martine Noordegraaf)

Hogeschool Arnhem en Nijmegen (HAN)
Lectoraat Werkzame Factoren in de Jeugd,- en Opvoedhulp (lector: Marion van Hattum)

Contact HAN