32357 werken aan project, communicatie, docent, studenten, helpen, studeren, samenwerken, finance, economie

In het doorlopende project Methodisch Samen Werken (MSW) proberen we steeds dichter bij de essentie van gelijkwaardig samenwerken te komen en dit zo concreet mogelijk overdraagbaar te maken.

Met MSW hebben we een gespreksmodel ontwikkeld om de complexiteit van samenwerken zo simpel en helder mogelijk uiteen te zetten met hulp van praktische bouwstenen, vanuit een reflectieve houding van ‘niet weten’. MSW is een doorontwikkeling van Interpersoonlijke Sociaal Psychiatrische Begeleiding (ISPB), een model voor samenwerking dat eerder is ontwikkeld vanuit het lectoraat.

Snelle info

Status

Doorlopend

Projectleider

Jessy Berkvens

Aanleiding van het project

De mate van samenwerking tussen hulpverlener en cliënt is een belangrijke voorspeller van het slagen van hulp. Het zijn niet alleen de (therapeutische) interventies die het verschil maken, want inzet van dezelfde interventies door verschillende hulpverleners leidt vaak tot verschillende resultaten.

Naast een stevig vertrouwen in de verandermogelijkheden van de cliënt zit veel in ‘de klik’: een vrij ongrijpbaar fenomeen van elkaar aanvoelen en begrijpen. Een goede balans vinden tussen methodisch werken en een focus op de relatie is voor veel hulpverleners nog niet zo makkelijk. Regelmatig en door vele betrokkenen – waaronder de hulpverlener zelf – wordt ten onrechte gedacht dat dit heel goed gaat.

Doel

 • (Gedachtegoed van) het ontwikkelde gespreksmodel integreren in het HBO onderwijs
 • MSW inhoudelijk verder ontwikkelen richting context-gevoelige interactie

Uitvoering

Doorlopende activiteiten in het onderwijs, uiteenlopend van gastlessen tot pilots in minoren en masterclasses. MSW leertrajecten uitvoeren in het werkveld en doorontwikkeling van het gespreksmodel door actie-onderzoek tijdens het uitvoeren van MSW activiteiten.

Resultaten

 • Een artikelenbundel genaamd ‘Op zoek naar een match; methodisch werken aan verbinding bij mensen met een psychische problematiek’. Deze artikelenbundel is geschreven voor de hulpverlener die samenwerkt met mensen met psychische problematiek. Hoofdstuk 2 in deze artikelenbundel is een uitwerking van het gespreksmodel MSW.
 • Een implementatiewijzer MSW waarin alle implementatievoorwaarden zijn opgenomen die nodig zijn om werken met MSW optimaal te implementeren in teams/organisaties.
 • Een artikel genaamd ‘Methodisch Samen Werken; praktijkervaringen met een methode voor doelgericht én relatiegericht samenwerken tussen hulpverlener en cliënt bij psychische problematiek’.

Contact over dit project?

Jessy Berkvens

 • jessy.berkvens@han.nl
 • Nieuws en artikelen van het lectoraat

  Lectoraat Onbegrepen gedrag, Zorg en Samenleving (OZS)

  Lector Bauke Koekkoek wint prijs

  De Stichting Maatschappij en Veiligheid (SMV) kent haar Publicatieprijs 2021 toe aan Bauke Koekkoek, verbonden aan de Politieacademie en de HAN, voor zijn publicatie 'De kwestie van verwarde personen. Naar een andere benadering van onbegrepen gedrag'.

  HAN Redactie
  02 december 2021
  102307 een acteur speelt een psychiatrisch patient in een rollenspel met een verpleegkundige
  Lectoraat Onbegrepen gedrag, Zorg en Samenleving (OZS)

  Niek Maassen ontvangt HAN-promotiebeurs voor onderzoek naar invloed van stress op handelen van sociaal werkers in agressiesituaties

  Niek Maassen is docent aan de opleiding Social Work en tevens docent-onderzoeker bij het lectoraat Onbegrepen gedrag, Zorg en Samenleving. Onlangs ontving hij de HAN promotiebeurs voor zijn nieuwe onderzoek naar de invloed van stress op het handelen van sociaal werkers in agressiesituaties.

  Filip Wilmsen
  01 april 2021
  234471 null
  Onbegrepen gedrag, Zorg en Samenleving

  Lector Bauke Koekkoek bij de Correspondent: "De ‘samen-redzaamheid’ staat onder druk"

  De ‘samen-redzaamheid’ staat onder druk, ziet crisisdienstverpleegkundige en onderzoeker Bauke Koekkoek. In plaats van bij de buurvrouw of goede vriend op de bank, komen mensen met een probleem steeds vaker bij een specialist terecht. Maar de kunst is juist om het klein te houden.

  HAN Redactie
  15 februari 2021
  man troost vrouw
  OZS

  Health-leergemeenschap Ervaringskennis van start gegaan

  ‘Zet eens een andere bril op’. Kortgezegd is dat de boodschap van de nieuwe Health-leergemeenschap Ervaringskennis. De leergemeenschap is opgericht met als doel de ervaringskennis van klanten en cliënten standaard mee te nemen in onderzoek en onderwijs bij de HAN. “De ervaringen van eindgebruikers zijn een onmisbare kennisbron voor iedereen die als professional verschil wil maken.”

  HAN Redactie
  02 november 2020
  Woord 'Experience'

  Lectoraat Onbegrepen gedrag, Zorg en Samenleving (OZS) komt in corona-actie

  Jessy Berkvens (projectleider Methodisch samenwerken bij het Lectoraat Onbegrepen gedrag, Zorg en Samenleving):

  HAN Redactie
  06 april 2020
  man troost vrouw

  Verhalen uit de psychiatrie

  Bauke Koekkoek, Lector Onbegrepen gedrag, Zorg en Samenleving, schreef begin dit jaar 6 columns in Trouw over zijn werk als sociaal-psychiatrisch verpleegkundige in de 24-uurs ggz-crisisdienst.

  HAN Redactie
  12 maart 2020
  Telefoons internationaal

  Waarom ‘afkijken’ niet werkt…

  Een blog over sociaal werkers in Zweden die niet 10 jaar vooruit lopen in het sociaal domein, maar wandelen via een andere route over een stabiel wegdek.

  HAN Redactie
  29 oktober 2019
  docent wijst in boek bij studenten
  Sociale basis

  Verstevig de sociale basis van kwetsbare mensen

  Wat is verward gedrag en om welke mensen gaat het dan? Dat zijn belangrijke vragen om kwetsbare mensen echt te ondersteunen. HAN-lector Bauke Koekkoek is expert op het gebied van onbegrepen gedrag. Hij pleit in een nieuw boek en in De Volkskrant voor een andere benadering. “Veel mensen hebben moeite met het leven. De zorg kan dat niet oplossen.”

  HAN Redactie
  09 oktober 2019
  Stockbeeld interessegebied gedrag en maatschappij

  Psychische problematiek: artikelen met praktische hulpmiddelen

  In de berichtgeving over (psychische) hulpverlening gaat het vaak over wachtlijsten, incidenten en personeelstekorten. Vraag en aanbod sluiten duidelijk niet op elkaar aan. Maar wie bepaalt wat ‘passende zorg’ en ‘de juiste zorg op de juiste plaats’ is? Lector Bauke Koekkoek en onderzoekers van het Kenniscentrum HAN SOCIAAL schreven samen met externe collega’s een bundel artikelen met praktische hulpmiddelen voor het vinden van de ‘match'.

  Annelies Peters
  20 februari 2019
  Groep studenten buiten in gesprek

  Verwarde personen? Kwetsbare mensen zijn van alle tijden

  Sinds 2011 bestaan er nationale cijfers over het aantal keren dat de politie een melding krijgt over een verward persoon. Dat aantal is sinds 2011 bijna verdubbeld, van 40.000 naar bijna 75.000 meldingen per jaar. Maar in de politieregistratie van verwarde personen zitten alle meldingen door elkaar, op basis van losse incidenten. 'Door alles bij elkaar op te tellen roept het nu een beeld op van een steeds gevaarlijker en psychisch hopeloos overbelast Nederland', zegt Bauke Koekkoek, crisisdienstverpleegkundige en HAN-lector Sociale en Methodische Aspecten van Psychiatrische Zorg. Hij schreef het boek 'Verward in Nederland'.

  HAN Redactie
  03 januari 2018
  null