328688 Coehoornpark ingang

Hoe verbeter je de sociale interactie tussen (oudere) bewoners in de wijk? Dit project van het Lectoraat Architecture in Health ontwikkelt hiervoor een interactieve openbare ruimte in de wijk Malburgen in de buurt Bakenhof (Arnhem).

Snelle info

Start

1 september 2021

Status

Lopend

Looptijd

2 jaar

Contactpersoon

Masi Mohammadi

Subsidieregeling

Praktijkgericht onderzoek voor extramurale zorg (SIA-NWO)

Onderzoekslijn

Viable Housing Typlogies

Aanleiding

Door maatschappelijke, politieke en demografische ontwikkelingen wordt de druk op zorg voor kwetsbare thuiswonende ouderen groter. Zij hebben baat bij sociale contacten en de groei van een informeel, lokaal netwerk. Sociale interactie en onderdeel zijn van een gemeenschap zijn belangrijke voorwaarden voor het ontstaan van zo’n informeel netwerk.

Doel

The Art of Connection' heeft als doel het ontwikkelen van een interactieve openbare ruimte die bijdraagt ​​aan het bevorderen van sociale interactie tussen bewoners, waaronder kwetsbare senioren, in de wijk Malburgen in de buurt Bakenhof in Arnhem (Nederland). Hiermee draagt ​​het project bij aan extramuralisatie van zorg voor kwetsbare senioren door het versterken van hun informele, lokale (zorg)netwerken. De openbare ruimte rondom het project CPO Cohousing, gericht op meergeneratiewoningen in Malburgen dient voor dit onderzoek als 'living lab'.

Maak kennis

Ons team

Moniek van Loon

Onderzoeker
247005 Portretfoto Moniek van Loon 2020

Marleen van Beuzekom

Onderzoeker
473158 Portretfoto van onderzoeker Marleen van Beuzekom

Toine van Lieshout

Onderzoeker
242840 Portretfoto Toine van Lieshout februari 2019

Masi Mohammadi

Lector
244101 Lector Architecture in Health Masi Mohammadi.

Sophie Peters

Junior onderzoeker
525528 Onderzoeker bij het lectoraat Architecture in Health, Sophie Peters.

Resultaten

Het project resulteert in een prototype van een interactieve openbare ruimte die bijdraagt ​​aan het bevorderen van sociale interactie tussen bewoners van de wijk Malburgen, en het fundament van een leergemeenschap die zorgt voor een optimale verspreiding van kennis die in dit onderzoek is verkregen.

109995 ouderen die deelnemen aan groepsactiviteiten

Onze partners

  • Artez University of the Arts
  • Hogeschool Windesheim
  • Fontys Hogeschool
  • Energy Floors
  • Fillip Studios
  • Campmatrix
  • Stichting Rijnstate ziekenhuis

Achtergrond

In een iteratief proces, in co-creatie met gebruikers en andere stakeholders, wordt een prototype ontwikkeld van een interactieve openbare ruimte die sociale interactie tussen (oudere) bewoners van de wijk Malburgen faciliteert en stimuleert. Dit prototype wordt in een pilot geëvalueerd met behulp van big data, gecombineerd met observaties, interviews en expertmeetings. Door de actieve betrokkenheid van bewoners en andere (lokale) stakeholders gedurende het gehele project wordt een lerende gemeenschap gevormd die de kans op een succesvolle interventie vergroot.

Gerelateerde opleidingen

Bouwkunde

Opleiding voltijd hbo bachelor Bouwkunde

Loop jij ook vaak te fantaseren als je door een stad loopt? Hoe je die oude fabriek omtovert tot een gebouw waar iedereen wil wonen? Of hoe je op die lege plek een super duurzaam huis bouwt? De kans is groot dat de opleiding hbo Bouwkunde de studie van je dromen is!

33561 bouwkunde studenten bouwtekening

Publicaties

Tijdens dit project zijn verschillende publicaties verschenen. 

overleg met post-its

Kom in contact

Het lectoraat Architecture in Health

Wat maakt dat mensen zich goed voelen? Het onderzoek van ons lectoraat sluit aan bij maatschappelijke uitdagingen op het gebied van active and healthy living. Wij doen wetenschappelijk, maar altijd praktijkgericht onderzoek. 

Lectoraat architecture in health. Living labs

ZwaartepuntHAN staat voor Health

Met Health richt de HAN zich op het verkleinen van sociaal-economische gezondheidsverschillen. Mensen met een laag opleidingsniveau of inkomen leven korter én hebben een minder gezonde levensverwachting. In ons onderwijs en onderzoek hebben we aandacht voor deze verschillen, dit willen we doorgeven aan alle (toekomstige) professionals.

Ouderenzorg

Nieuws en artikelen

Software met adaptief vermogenResultaten COOK3R SIM-project gepresenteerd
478604 De slimme kookplaat, de COOK3R SIM
Emotie meten met sensortechnologieHoe voelen mensen met dementie zich vanbinnen?
495643 Man met dementie kijkt verward. Afasie
Onderzoek naar gezonde werkomgevingStressklachten van hogeschool-docenten reduceren
475048 Marleen van Beuzekom en Liesbet Rabbinge op de groene werkplek van de toekomst.
451934 Een sjabloon dat hoort bij het spel interactieve kunst die sociale interactie tussen wijkbewoners stimuleert
449518 Talkshow tijdens het DEEL congres het nieuwe wonen.
ouderen die deelnemen aan groepsactiviteiten
Woonvormen seniorenDeelstudie gestart
435683 Ouder echtpaar, AiH, woonvormen
375932 Een vinger die een bouwblokje omstoot met de tekst goals. Bouwkunde
322520 Campagnebeeld Unexpected kennisfestival slim schoon sociaal. Alleen hiervoor te gebruiken.