Project Copingstudie: (toekomstige) BMH’ers en indrukwekkende gebeurtenissen

31972 patient nekbrace op brandcard

Hoe gaan startende Medisch Hulpverleners op de ambulance om met indrukwekkende gebeurtenissen? Hoe beïnvloeden die het functioneren? Binnen dit project doen we onderzoek naar de beleving van deze professionals. Voor, door en met studenten van de Bachelor Medische Hulpverlening (BMH).

Snelle info

Projectleider:

dr. Remco Ebben, associate lector Acute Intensieve Zorg

Startjaar:

2020

Status:

Lopend in 5 deelstudies; 2 fases afgerond

Subsidie:

HAN Academie Gezondheid en Vitaliteit 

Looptijd:

Tot en met juni 2022

Aanleiding

Sinds 2010 bieden we in Nederland de opleiding Bachelor Medische Hulpverlening (BMH) aan. De opleiding BMH speelt in op ontwikkelingen in het werkveld als personeelstekorten, vergrijzing en functiedifferentiatie. En op de daaruit voortkomende behoefte aan breed inzetbaar, hoogopgeleid personeel in de medische beroepskolom.

Psychische impact op medische studenten en professionals
Tijdens de opleiding en het werk kunnen (toekomstig) medisch professionals indrukwekkende gebeurtenissen meemaken. Bij het ervaren van opeenstapelende indrukwekkende gebeurtenissen neemt het risico op angst, depressie en post-traumatische stress stoornissen toe. Deze psychische gevolgen komen vaker voor onder medische studenten en medische professionals in de acute intensieve zorg dan onder de algemene bevolking. Het is daarom belangrijk dat deze (toekomstige) professionals adequaat omgaan met deze indrukwekkende gebeurtenissen.

Omgaan met indrukwekkende gebeurtenissen
De beroepsgroep BMH is dus nieuw en bestaat uit mensen die jonger zijn en een ander opleidingstraject hebben gevolgd dan de klassieke opleidingsroutes. Vanuit het werkveld en de BMH-opleiding is er nog geen inzicht in hoe BMH studenten omgaan met indrukwekkende ervaringen. Vanuit de literatuur is bekend dat ze grote psychische impact kunnen hebben op zowel studenten als professionals. In dit project onderzoeken we hoe beginnende professionals hier mee om gaan en wat de gevolgen zijn.

Doelen

Met de coping studie willen we inzicht krijgen in de volgende vragen:

  1. Welke gebeurtenissen BMH-studenten en startende BMH’ers als indrukwekkend ervaren, wat de gevolgen van deze gebeurtenissen zijn en welke coping stijlen BMH-studenten en startende BMH’ers gebruiken om met indrukwekkende gebeurtenissen om te gaan.
  2. Welke begeleiding tijdens de BMH-opleiding en het traineeship wordt aangeboden aan startende BMH’ers om met indrukwekkende gebeurtenissen om te leren gaan.
  3. Hoe werkbegeleiders en studieloopbaanbegeleiders BMH-studenten en startende BMH’ers begeleiden bij het meemaken van een indrukwekkende gebeurtenis en welke competenties zij (nodig) hebben om dit te doen.

Met de inzichten beogen we het creëren van kennis. Deze kennis vormt dan de basis bij de ontwikkeling van onderwijs en handvatten/tools voor het optimaliseren van de begeleiding van (toekomstig) BMH-professionals rondom indrukwekkende gebeurtenissen. Onze doelen van de copingstudie zijn:

  • Het ondersteunen van psychische gezondheid tijdens de opleiding en het werk.
  • Het ''zich gezien en gehoord'' laten voelen van de student.
  • Het voorkomen van uitval tijdens de opleiding en het werk.

Methode: deelstudies

Het onderzoeksproject is opgezet in 5 deelstudies.

Deelstudie 1 -afgerond Indrukwekkende gebeurtenissen startende BMH’ers ambulancezorg

In vraaggesprekken vertelden 22 BMH’ers over hun ervaringen. Deze deelstudie had een kwalitatief onderzoeksdesign met semigestructureerde interviews. De uitkomsten gebruiken we in het BMH-onderwijs. Ook voor de beroepspraktijk zijn de resultaten in te zien en bruikbaar, zie de links naar de publicaties: 

Deelstudie 2 -afgerond Indrukwekkende gebeurtenissen BMH-studenten

In vraaggesprekken vertelden 19 BMH-studenten uit alles fases van de opleiding over hun ervaring. Deze deelstudie had een kwalitatief onderzoeksdesign met semigestructureerde interviews. Zie de links naar:

Deelstudie 3 -start september 2021 Indrukwekkende gebeurtenissen startende BMH’ers anesthesie, operatieve domein, cardiodiagnostiek en spoedeisende hulp

Deelstudie 4 -gepland najaar 2021 Begeleiding door werkbegeleiders en studieloopbaanbegeleiders

Deelstudie 5 -gepland voorjaar 2022 Ontwikkeling tools en onderwijs

HAN Studentprijs 2021 voor Bachelor Medische Hulpverlening (BMH)Als BMH'er omgaan met indrukwekkende gebeurtenissen?
102312 verpleegkundigen overleggen op de gang

Betrokken opleiding

Medische Hulpverlening

Numerus fixus opleiding 

Wil je een onmisbare schakel zijn binnen de acute-, interventie- of diagnostische zorg? In al deze situaties lever je als medisch hulpverlener een belangrijke bijdrage. Je werkt vooral samen met andere collega's met én voor een patiënt en zijn omgeving. Daarom kies je Medische Hulpverlening!

luisteren naar hartslag in arm

Contact over dit project?

Op de hoogte blijven?

studenten in gesprek kijkend op tablet